VÄLJ DITT LAND / REGIONAnsellGUARDIAN®

Under de 45 år vi har utfört riskanalyser har vi lärt oss ett och annat. Inget företag är det andra likt, och ingen arbetstagare är den andra lik. Vilken verksamhet de olika företagen bedriver och vilka säkerhetskrav de har är unika. Det innebär också att varje riskanalys är unik. Varje kund får en skräddarsydd säkerhetslösning med stöd av data som samlats in av över 600 säkerhetsexperter vid mer än 13 000 riskanalyser sedan 2014.

AnsellGUARDIAN -riskanalyserna leder till mindre skadefrekvens, minskad kostnad för personlig skyddsutrustning, förbättrad efterlevnad av gällande föreskrifter samt en mindre komplex PPE-produktportfölj. Det är så vi kan skydda dig och dina medarbetare. Detta är AnsellGUARDIAN.


Nyckelbild av kemikalieman med slogan och siffrorVad vi gör

Säkerhet och efterlevnad

Vi tillhandahåller en anpassad riskhanteringslösning som leder till förbättrad säkerhet för arbetstagarna, minskad skadefrekvens och ökad regelefterlevnad.

Kostnadsutfall

Vi ger råd om prestandaförbättringar som resulterar i lägre totalkostnader för ditt företag.

Produktivitet

Vi levererar rekommendationer för bästa praxis för att optimera din PPE-dispensering, förbättra ditt företags produktion och eliminera avfall, vilket leder till ökad total produktivitet.

Utbildning

Vid behov arbetar vi också tillsammans med dig för att implementera PPE-ändringshantering för att effektivt utbilda och skydda din personalstyrka.

Alla kunder och arbetstagare är olika. Den verksamhet du bedriver, de faror du står inför och de krav på säkerhet du har är alla unika på sitt sätt. Tillsammans med dig ger våra drygt 600 säkerhetsexperter råd om vilken personlig skyddsutrustning som kan hjälpa dig att uppnå dina mål.

Men vi ger inte bara råd, vi bedömer varje situation individuellt med hjälp av en beprövad process och data som vi samlat in vid mer än 13 000 riskanalyser sedan 2014. Du får en skräddarsydd riskanalys som hjälper dig att uppnå dina mål för säkerhet, produktivitet och kostnadsutfall. Det är så AnsellGUARDIAN® bidrar till att skydda dig och dina medarbetare.

Nyckelbild av life science-kvinna i grönt


Så här gör vi

Resultatorienterat

Våra enkla och tydliga processer fokuserar på de mest relevanta områdena så att vi kan ge våra bästa rekommendationer för allt ifrån en enstaka tillämpning till hela arbetsplatsen.

Skräddarsytt

Alla kunder är unika, och så är även deras säkerhetsbehov. Våra drygt 600 säkerhetsexperter bedömer varje situation individuellt med hjälp av den data som tillhandahålls och en beprövad process. Detta resulterar i en unik, skräddarsydd analys som hjälper dig att uppnå dina mål.

Pågående partnerskap

Vi inleder vårt samarbete genom att analysera, jämföra, implementera och förbättra din PPE-relaterade verksamhet och prestanda. Med en riskanalys åt gången bedömer vi dina nuvarande och framtida säkerhetsbehov.

Transformation

Våra säkerhetsexperter hjälper till att omsätta riskanalysen i praktiken med varuprover och utbildning av dina medarbetare för att säkerställa en lyckad förändringshantering gällande personlig skyddsutrustning.

Läs mer

Utforska alla möjligheter med AnsellGUARDIAN genom att titta på videon, ladda ner faktabladet eller läs framgångsberättelser från företag som liknar ditt.


AnsellGUARDIAN®

Läs mer om hur Ansell GUARDIAN kan hjälpa dig att optimera säkerheten, produktiviteten och kostnadsutfallet.

Se mer

Delta i konversationen