VÄLJ DITT LAND / REGION

Maskiner/utrustning och metallbearbetning

Säkerhet för arbete inom maskiner och utrustning

Maskiner och utrustning är en av de mest dynamiska branscherna på grund av sina starka band och kopplingar till viktiga ekonomiska sektorer som råvaror, färdigvaror och tjänster. Visste du att arbete inom tillverkning och produktion tillhör de tre yrken där det förekommer flest invalidiserande skador enligt statistik från US National Safety Council (NSC)?

BESTÄLL EN RISKANALYS

RISKER INOM INDUSTRI

Att använda maskiner och utrustning är förknippat med olika mekaniska risker. Rörliga maskindelar kan orsaka allvarliga skador, till exempel krosskador på fingrar eller händer, amputationer och brännskador. Andra vanliga skador i denna industri är skärskador, avslitna kroppsdelar samt hugg- eller stickskador som orsakas av utrustning, vassa metallplåtskanter eller andra vassa föremål, samt friktion eller nötning från grova ytor och muskuloskeletala besvär på grund av vibrationer. Maskindelar, material och utströmmande ånga och vatten kan vara tillräckligt varma eller kalla för att orsaka brännskador eller skållning, och arbete med strömförande komponenter kan orsaka strömgenomgång och brännskador. Metallbearbetning som svetsning, kapning och lödning är extra farligt eftersom det uppstår gnistor, ångor, strålning och andra faror under dessa arbetsprocesser. Att följa säkerhetsprotokoll och använda lämplig personlig skyddsutrustning är mycket viktigt för att personal inom metallbearbetning och maskinoperatörer ska vara skyddade mot dessa skador.

Ansells lösningar

En av de största farorna vid metallbearbetning är den höga risken för skär- och rivsår när man hanterar metallplåtar och föremål med vassa kanter samt använder utrustning med vassa delar. Personalen exponeras ofta för glas, farliga maskiner och andra vassa föremål och kanter som innebär stor risk för skär- och stickskador samt även avslitna kroppsdelar. Enligt Bureau of Labor Statistics utgörs omkring 30 % av alla arbetsplatsskador i USA varje år av skär- och rivsår, och 12 % av dem uppstår på händerna. För att trygga säkerheten i metallbearbetningsverkstaden och för att förhindra arbetsplatsolyckor vid manuell hantering är det viktigt att välja rätt personlig skyddsutrustning med en skärskyddsnivå som är lämplig för de aktuella arbetsuppgifterna.
Vid användning av maskiner och utrustning med grova ytor och rörliga delar riskerar personalen att utsätta sina händer och armar för nötning och skrapsår. Ansell har ett stort sortiment av nötningsbeständiga och extremt hållbara handskar för långvarig användning i olika nötande tillämpningar som innebär repetitiva rörelser och hantering av metallplåtar och metallpaneler. Med Ansells FORTIX Technology appliceras en tunn, elastisk och ventilerande nitrilfoambeläggning som dramatiskt förlänger livslängden för skyddshandskar och armskydd samtidigt som komforten förbättras.
Personal som använder tunga maskiner med rörliga delar eller pneumatisk utrustning utsätter sina händer och armar för kross- och klämrisker. Många arbetsuppgifter inom maskin- och utrustningsindustrin och metallbearbetning innebär användning av stora verktyg som pressar, kapar och sågar samt hantering av metallplåtar och tunga material, vilket ytterligare utsätter händerna för faror som kan leda till förödande skador om de inte är ordentligt skyddade. Ansells Ringers Impact Protection System skyddar arbetstagare mot slag och stötar samtidigt som det ger överlägsen komfort och fingerkänsla.
Att arbeta med eller intill spänningsförande delar är förknippat med risk för elolyckor eller allvarliga brännskador. Elolyckor är bland de största riskerna för svetsare och annan personal som använder eldrivna verktyg och utrustning där även låga spänningar eller strömstyrkor kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Enligt OSHA är elektriska risker det näst största säkerhetsproblemet vid metallbearbetning. Rätt personlig skyddsutrustning kan bidra till att förebygga olyckor. Ansell erbjuder de förstklassiga ActivArmr-elskyddshandskarna som ger ultimat komfort, funktion och säkerhet i krävande miljöer.
Personal inom metallbearbetning utsätts för både kontaktvärme, kontaktkyla och konvektionsvärme och behöver därför lämplig personlig skyddsutrustning för att hantera varma eller kalla föremål, för att arbeta i extrema temperaturer och för att skydda händerna vid svetsning, gjutning, smältning och smide. Dessutom kan maskindelar, material och utströmmande ånga och vatten vara tillräckligt varma eller kalla för att orsaka brännskador eller skållning. För att minska dessa risker tillhandahåller Ansell ett sortiment av personlig skyddsutrustning utformad för att motstå extrema temperaturer samtidigt som den ger komfort och prestanda.
På grund av covid-19 måste man på alla arbetsplatser ta hänsyn till behovet av att skydda mot spridning av sjukdomar och virusinfektioner. Ansell erbjuder ett brett utbud av lösningar som följer WHO:s riktlinjer  för infektionsprevention och infektionskontroll. För att fatta ett välgrundat beslut bör inköpare och användare hålla sig uppdaterade om den senaste och mest fullständiga informationen om lämplig PPE för att skydda mot covid-19 och andra virus i sina specifika miljöer och tillämpningar.
Vibrationer utgör en risk för personal som använder handhållna verktyg och motordriven utrustning som slagborrar, mutterdragare, slipmaskiner och sågar av alla typer. Långvarig exponering för vibrationer kan orsaka förändringar i senor, muskler, känselnerver, skelett och leder vilket så småningom kan leda till en typ av skada i hand- och armmuskulaturen som kallas hand-arm-vibrationssyndrom. Förutom muskeltrötthet på grund av vibrationer orsakas muskuloskeletala skador (belastningsskador) ofta av repetitiva rörelser, överansträngning av musklerna och felaktig arbetsställning under arbetet. Tillsammans med de allmänna försiktighetsåtgärderna för att minimera vibrationer, som att mekaniskt isolera vibrationskällorna, begränsa exponeringstiden och se till att hålla utrustningen i bra skick, är det viktigt att välja lämplig personlig skyddsutrustning för att minska risken för skador på muskler, skelett och leder och därmed säkerställa säkerheten och komforten för personalen.
Riskerna med maskiner och metallbearbetning är inte enbart av mekanisk natur. Personalen utsätts för en rad olika tuffa kemikalier, däribland färger och lacker, lösningsmedel, sexvärt krom och rengöringsmedel. Utan lämplig personlig skyddsutrustning kan arbetstagarna drabbas av kemiska brännskador eller andra typer av hudirritation. Upprepad och långvarig exponering för dessa kemikalier kan visa sig vara giftigt för arbetstagaren och allvarligt påverka hud eller andningssystem. Dessa arbetsuppgifter kräver PPE-produkter i kraftigt, icke-poröst material som förhindrar vätskor från att läcka in och komma i kontakt med huden samtidigt som det är hållbart nog att tåla skrubbning och vassa kanter.

 

 

Image collage overlapped on top of a man and consisting of product in-use applications across multiple industries

Delta i konversationen