VÄLJ DITT LAND / REGION

Governance banner

BOLAGSSTYRNING

Som företag omsätter vi de värderingar vi främjar i allt från hållbarhetspraxis till bolagsstyrningen.

Vår strategi

Integritet, öppenhet och ärlighet

Vi strävar efter effektiv bolagsstyrning. Genom att implementera det rätta ramverket för bolagsstyrning har styrelsen och ledningen fastslagit en kultur av integritet, öppenhet, ärlighet och ansvarstagande som genomsyrar hela företaget.

Vi fortsätter att göra framsteg med strategier som gör att vår verksamhet kommer att växa på ett hållbart sätt. Vår styrelse är medveten om den ökande betydelsen av hållbarhet och har utvidgat uppdraget för riskkommittén och samtidigt bytt dess namn till CSR- och riskkommittén.

Vårt ramverk för bolagsstyrning säkerställer företagets långsiktiga hälsa och vi fortsätter att samverka med alla intressenter för att förstå och reagera på frågor som är viktiga för våra medarbetare, kunder, investerare, distributörer, leverantörer, tillsynsmyndigheter, CSR-bedömningsbyråer och förespråkargrupper.

   Ansells ramverk för bolagsstyrning 800

Policyer för bolagsstyrning

Konstitution

I Ansell Limiteds konstitution beskrivs de regler och principer som styr företaget.

Styrelse och kommittéer

För att stödja konstitutionen har styrelsen inrättat ett styrdokument för styrelsen som tillsammans med styrdokumenten för styrelsekommittén tydligt identifierar roller och ansvar:

Andra policyer för bolagsstyrning

Utöver ovanstående dokument finns policyerna nedan som stödjer Ansells uttalande och ramverk för bolagsstyrning.

Andra fokusområden

Delta i konversationen