VÄLJ DITT LAND / REGION

INTOUCH CLINICAL UPDATE - NEWSLETTER

NEW InTouch™ Utgåva 13: Strategier för att förbättra effektiviteten och infektionskontrollen vid byte av operationssal

Diskuterar aktuella utmaningar som kirurgiska avdelningar står inför. Granskar definitioner för omsättningstid (TOT) och fastställer metoder för bästa praxis för omsättning i operationssalen (O.R.). Undersöker möjligheter som följer av ett omfattande program för personalomsättning och utvärderar långsiktig effektivitet med undersökningar och program.

Nedladdning

InTouch™ nummer 12: Del 2 - Skydd mot covid-19 för hälso- och sjukvårdspersonal

Granskar hur SARS-CoV-2-viruset har påverkat den globala efterfrågan och tillgången på personlig skyddsutrustning (PPE). Utforskar topporganisationernas rekommendationer för tillgång till och bevarande av personlig skyddsutrustning. Granskar PPE-rekommendationer för standard- och extra överföringsbaserade försiktighetsåtgärder samt optimala steg för på- och avtagning av PPE. In-Service Brief ger viktiga tips för användning av personlig skyddsutrustning.

Nedladdning

InTouch™ Nummer 12: Del 1 - COVID-19 En global pandemi

Ger en tidslinje över Världshälsoorganisationens (WHO) svar på Covid-19. Granskar åtgärder som vidtagits för att minska den globala och lokala spridningen av SARS-CoV-2-viruset. Granskning av tillgängliga tester för covid-19. Här beskrivs typiska covid-19-symtom och nya studier som undersöker hur dessa symtom kan användas för att förutsäga sjukdomens svårighetsgrad.

Nedladdning

InTouch™ Issue 8 – Glove Change – When and Why?

Discusses surgical site infections (SSI) and how surgical gloves contribute. Summarizes current thinking about surgical glove integrity, recommendations in practice standards that guide perioperative care and innovation in medical glove manufacturing including the role of antimicrobial gloves in reducing SSI risk.

Download

InTouch™ Issue 4 – Why Quality Gloves Matter

Reviews infection risk related to improper glove use and failure, explains global and national standards for quality manufacturing and describes assessment of glove quality. Includes views from clinical experts regarding glove selection and the importance of glove quality across multiple settings.

Download

InTouch™ Issue 3 – Type I and Type IV Allergies

Presents the various types of contact dermatitis, latex allergy and immune responses. Describes the contributing role of glove formulation, hand hygiene solution and techniques. A panel of clinical experts review assessment and procedures for elimination of potential causes.

Download

Delta i konversationen