VÄLJ DITT LAND / REGION

Author headshot ansell
Ansell Ltd. april 21, 2022

Ansell har tilldelats silverbetyg av EcoVadis

ISELIN, NJ, USA, 21 APRIL 2022 – Ansell har nöjet att meddela att företaget har tilldelats en silvermedalj av EcoVadis baserat på interna och externa data från räkenskapsåret 2021. EcoVadis är en internationellt erkänd leverantör av hållbarhetsbedömningar som 2021 betygsatte 90 000 företag inom fyra stora områden: miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, etik och hållbara inköp. Resultatet av bedömningen placerade Ansell bland de 25 % bästa av alla företag som bedömts av EcoVadis, och bland de 6 % bästa av de bedömda bolagen inom vår bransch.

EcoVadis bedömningar följer verifierbara internationella CSR-standarder, bland annat FN-initiativet Global Compact, Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner, standarderna som ges ut av Global Reporting Initiative (GRI) samt ISO 26000. Analyserna fokuserar på 21 allmänt erkända kriterier för CSR (företagens sociala ansvar), från hantering av miljöeffekter från verksamhet och produkter till arbetsförhållanden och hållbara inköp. Målet med EcoVadis klassificeringsprocess är att bedöma kvaliteten på ett företags hållbarhetsstyrning baserat på bevis och normbaserad screening. Varje företag bedöms individuellt på grundval av en strikt valideringsmetod. Frågeformulären som tilldelas varje företag sätts samman utifrån vissa kontextuella faktorer, däribland storlek, plats och vilken bransch de är verksamma i. Den genomförda analysen och den slutliga poängen viktas på motsvarande sätt.

Ansells VD och koncernchef Neil Salmon välkomnade silverbetyget och konstaterade: ”Vi sätter stort värde på den insats som alla Ansells medarbetare har bidragit med för att genomföra en målmedveten förändring när det gäller hållbarhet. Denna prestation är resultatet av gemensamt hårt arbete och är ett tecken på företagets strategiska åtagande för att skydda människor och planeten. Vi stoppar inte här, utan fortsätter att förbättra vårt EcoVadis-betyg under det kommande året genom att ta itu med de luckor och förbättringsområden som identifierats i denna bedömning.”

Delta i konversationen