VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

Chemická

Bezpečnostní aspekty pro chemický průmysl

Chemický průmysl tvoří společnosti, které vyrábějí průmyslové chemikálie přeměnou surovin na produkty. Podíl chemického průmyslu do světového HDP je 5,7 bilionu dolarů (7 %). Věděli jste, že v CAS je registrováno přes 159 milionů chemikálií a každý den se přidává přibližně 10 000 nových chemikálií? V chemickém průmyslu pracuje 120 milionů pracovníků a mnoho z nich je každý den vystaveno závažným rizikům. Je důležité pochopit složitost nových chemikálií, chemických reakcí a nových chemických sloučenin, abyste zajistili bezpečnost při chemické výrobě a vybavenost pracovníků nejvhodnější ochranou rukou a těla.

Identifikujte nebezpečí a snižte počet úrazů na pracovišti s hodnocením AnsellGUARDIAN® bez nákladů.

VYŽÁDAT HODNOCENÍ >

PRŮMYSLOVÁ NEBEZPEČÍ

Pracovníci v průmyslových odvětvích jsou vystavováni nebezpečným chemickým látkám mnoha různými způsoby. Abychom pochopili rizika vyplývající z expozice chemickým látkám, je důležité znát potenciální způsoby vzniku kontaminace, jako je pára, potřísnění, postřik a ponoření, a způsob expozice pracovníka, jako je inhalace nebo absorpce kůží. Mnoho studií vládní agentury OSHA (Occupational Safety and Health Administration) ukázalo, že absorpce chemických látek přes kůži může nastat, aniž by si toho pracovník všiml. Mnoho pracovníků v chemickém průmyslu se navíc při práci s různými nástroji, procesy a aplikacemi setkává s dalšími riziky, která se netýkají pouze expozice chemikáliím. Přední světový sortiment společnosti Ansell pro víceúčelové OOP a naše odborné znalosti v oblasti chemické permeace mohou zajistit bezpečnost pracovníků v chemickém průmyslu.

Řešení společnosti Ansell

Společnost Ansell nabízí řešení OOP navržená k ochraně před nejvyšší úrovní rizika z nebezpečných chemikálií a biologických látek ve středně těžkých a těžkých aplikacích. Tento typ OOP chrání před silnými proudy kapalných chemikálií.
Lehká protichemická ochrana zahrnuje chemicky odolné rukavice a oděvy určené k ochraně proti potřísnění či lehkému postřiku chemikáliemi nebo pevnými částicemi. Tento typ OOP je určen k použití v lehkých podmínkách.
Pracovníci v chemickém průmyslu musí často provádět precizní a opakované pohyby, které mohou způsobit namáhání zápěstí, rukou a prstů, což vede k riziku poranění pohybového aparátu. Často je nutností nošení ochranných obleků po delší dobu. Společnost Ansell nabízí ergonomická řešení disponující patentovanou technologií ERGOFORM™ společnosti Ansell, která zmírňují zátěž pohybového aparátu, zvyšují rozsah pohybu a snižují namáhání kloubů, šlach a vazů.
Vystavení se vysokým teplotám znamená pro pracovníky v chemickém průmyslu značné nebezpečí. Špičkové portfolio protichemické ochrany společnosti Ansell nabízí řešení dodržující příslušné standardy při práci v horkých podmínkách s potřebnou protichemickou odolností, přičemž snižuje riziko popálenin.
Práce při nízkých teplotách může způsobit hypotermii nebo nebezpečné podchlazení. Existuje také riziko omrzlin nebo zmrznutí končetin (prstů na rukou a nohou). Toto riziko se zvyšuje, když teploty klesnou pod 10 °C. Společnost Ansell nabízí chemicky odolná řešení, která chrání a fungují také v chladných podmínkách.
Tyto produkty jsou určeny k provádění úkonů, které vyžadují přesnou manipulaci u pracovníků vystavených riziku pořezání ostrými nástroji nebo předměty v celé řadě aplikací. Řeší přetrvávající potřeby protichemické ochrany a pohodlí s dodatečným benefitem ochrany proti prořezání.
V důsledku pandemie COVID-19 musí pracoviště zvážit potřebu ochrany před šířením nemocí a virových infekcí. Společnost Ansell nabízí řadu osobních ochranných prostředků, které odpovídají pokynům WHO pro prevenci a kontrolu infekce. Za účelem informovaného rozhodnutí by kupující a uživatelé měli držet krok s nejnovějšími a nejpodrobnějšími informacemi ohledně vhodných OOP pro ochranu proti onemocnění COVID-19 a jinými viry pro jejich zamýšlené použití v konkrétním prostředí.

Nástroje a zdroje

Permeace, degradace a penetrace: edukační video

Pracovníci v mnoha průmyslových odvětvích jsou běžně vystavováni nebezpečným chemickým látkám. Toto video vysvětluje rozdíly mezi permeací, penetrací a degradací, a ukazuje, jak zajistit bezpečnost pracovníků.
ZOBRAZIT NYNÍ

Technologie MICROCHEM – video

Technologie MICROCHEM Chemical Barrier kombinuje polymery v patentovaných vícevrstvých strukturách, které jsou specifické pro konkrétní použití a které poskytují špičkovou ochranu uživatele v chemickém, biologickém, radiačním a jaderném prostředí.
ZOBRAZIT NYNÍ