VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

Zásady ochrany osobních údajů

Skupina společností Ansell (dále jen "Ansell", "my", "nás", "naše") respektuje vaše soukromí a zavazuje se ho chránit dodržováním těchto zásad ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují zpracování vašich osobních údajů společností Ansell, které jsou zachyceny následujícími způsoby:

 • když navštívíte naše globální a místní webové stránky (dále jen "webové stránky"); a/nebo
 • když s námi komunikujete prostřednictvím e-mailu, textu, telefonu, faxu, kanálů sociálních médií a/nebo jiných elektronických zpráv prostřednictvím těchto webových stránek nebo našich produktů či služeb; a/nebo
 • když využíváte naše produkty nebo služby (např. mobilní/desktopové aplikace nebo Ansell Inteliforz™); a/nebo
 • prostřednictvím dalších online a offline kanálů.

Správcem vašich osobních údajů je právnická osoba Ansell, s níž jste v kontaktu nebo od níž nakupujete výrobky či služby. V případě pochybností o tom, kdo má vaše osobní údaje pod kontrolou, nás můžete kdykoli kontaktovat e-mailem na adrese privacy@ansell.com.

Pokud bychom se měli v konkrétních případech odchýlit od těchto zásad ochrany osobních údajů, budeme vás o tom informovat.

Pokud čtete tyto zásady ochrany osobních údajů jako zaměstnanec našeho zákazníka nebo pokud jednáte jménem našeho zákazníka a chcete získat více informací o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s vaším zaměstnáním u našeho zákazníka, žádáme vás, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů vašeho zaměstnavatele a v případě dotazů se obrátili na svého zaměstnavatele.

Pokud chcete získat více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje prostřednictvím technologií automatického shromažďování údajů, včetně souborů cookie, sociálních pluginů a dalších typů sledovacích technologií, přečtěte si naše Zásady používání souborů cookie.

1. OBECNĚ

1.1. Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese privacy@ansell.com. Pokud nás kontaktujete, uveďte v e-mailu, kterých produktů nebo služeb se váš dotaz týká.

1.2. Odkaz v těchto Zásadách ochrany osobních údajů na určité zákony nebo předpisy zahrnuje také jakoukoli změnu, nahrazení nebo zrušení těchto zákonů nebo předpisů, včetně souvisejících výkonných rozhodnutí.

1.3. Přečtěte si prosím pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů, abyste porozuměli našim zásadám a postupům týkajícím se vašich údajů a způsobu, jakým s nimi budeme nakládat. Pokud nesouhlasíte s našimi zásadami a postupy, můžete se rozhodnout, že nebudete používat naše webové stránky nebo naše produkty či služby. Přístupem na tyto webové stránky, naše produkty nebo služby nebo jejich používáním souhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Společnost Ansell si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času upravit, změnit nebo doplnit podle vlastního uvážení. Pokud se podstatná změna těchto Zásad ochrany osobních údajů týká zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s našimi produkty nebo službami, budeme se snažit vás o zamýšlených změnách a datu jejich účinnosti předem informovat. Pokusíme se tak učinit prostřednictvím kanálu, kterým s vámi obvykle komunikujeme. V každém případě se má za to, že vaše další používání těchto webových stránek nebo našich produktů či služeb po provedení změn znamená souhlas s těmito změnami, proto pravidelně kontrolujte tyto Zásady ochrany osobních údajů, zda nejsou aktualizovány.

2. TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

2.1. Když používáte naše webové stránky, naše mobilní nebo počítačové aplikace nebo používáte naše kanály sociálních médií, kontaktní formulář nebo jakýkoli jiný digitální komunikační kanál, shromažďujeme a používáme následující osobní údaje.

 • Technické informace (např. soubory protokolu serveru) o vaší návštěvě a použitém zařízení (např. IP adresa, typ prohlížeče, zeměpisná poloha a operační systém). Obecně platí, že vás na základě těchto informací nemůžeme identifikovat, ale třetí strany vás mohou být schopny identifikovat (např. váš poskytovatel internetových služeb). Tyto informace zpracováváme, abychom zajistili co nejbezchybnější provoz našich webových stránek a odhalili a zabránili škodlivému softwaru, nezákonnému obsahu a chování a dalším formám možného zneužití. Spoléháme na náš oprávněný zájem na zajištění bezpečnosti naší online prezentace.
 • Pokud u nás máte účet, identifikační a kontaktní údaje pro vytvoření a správu účtu. Spoléháme na dohodu, kterou jsme s vámi uzavřeli na základě vašeho souhlasu s platnými podmínkami.
 • Na základě vašeho souhlasu zpracováváme informace o vašem chování při prohlížení, o tom, jak používáte naše webové stránky, a o zařízení, které používáte. Na základě těchto informací vás nemůžeme identifikovat, ale třetí strany vás mohou být schopny identifikovat. Tyto informace shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie. Další informace o tom najdete v našich Zásadách používání souborů cookie. Tyto informace zpracováváme za účelem zlepšení obsahu a celkového zážitku z našich webových stránek a za účelem vývoje nových produktů nebo služeb.
 • Vámi poskytnuté identifikační a kontaktní údaje (např. společnost, pro kterou pracujete) a obsah zprávy a technické údaje o samotné zprávě. Tyto informace zpracováváme, abychom umožnili komunikaci mezi vámi a námi. Opíráme se o náš oprávněný zájem, abychom mohli reagovat na žádosti, dotazy nebo komentáře nebo abychom vás mohli aktivně kontaktovat s dotazy jakéhokoli druhu.
 • Na základě vašeho souhlasu zpracováváme vaši e-mailovou adresu a další osobní údaje, abychom vám mohli přizpůsobit naši komunikaci (např. jméno a jazyk). Tyto informace zpracováváme, abychom vám mohli zasílat elektronickou komunikaci. Spoléháme na váš souhlas, pokud nejste stávající zákazník, kterého chceme informovat o našich produktech nebo službách.

2.2. Když používáte naše výrobky nebo služby (např. Ansell Inteliforz™) nebo když nám poskytnete zpětnou vazbu týkající se našich výrobků nebo služeb (např. prostřednictvím průzkumu), shromažďujeme a používáme následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje, kontaktní údaje, technické informace o vašem zařízení a informace o vašem používání našich produktů nebo služeb. Tyto informace zpracováváme za účelem vytvoření a správy vašeho účtu. Spoléháme na plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli.
 • Pokud výše uvedené osobní údaje používáme ke zlepšení našich produktů nebo služeb, opíráme se o náš oprávněný zájem na zlepšení stávajících produktů nebo služeb nebo na vývoji nových produktů nebo služeb.
 • V případě, že nám poskytnete zpětnou vazbu, váš názor na naše produkty nebo služby, abychom mohli naše produkty nebo služby vylepšit nebo vás kontaktovat v souvislosti s vaší zpětnou vazbou. Spoléháme na náš oprávněný zájem analyzovat a zlepšovat naše produkty nebo služby. Pokud jste si u nás zakoupili produkty, můžeme se spoléhat na smlouvu, kterou jsme s vámi (nebo vaším zaměstnavatelem) uzavřeli.

2.3. Při uzavírání smlouvy s námi nebo při nákupu produktů v našem internetovém obchodě shromažďujeme a používáme následující osobní údaje:

 • Identifikační a kontaktní údaje, které jste poskytli v rámci smlouvy (např. profesní funkce nebo doručovací adresa v případě, že jste zakoupili produkty v našem internetovém obchodě). Tyto informace zpracováváme za účelem plnění našich smluvních závazků, a pokud jste zákazníkem, za účelem dodání našich produktů nebo poskytnutí našich služeb, včetně zpracování, provedení nebo doručení objednávek nebo zpracování plateb a komunikace s vámi v této souvislosti. Jste-li naším zákazníkem nebo dodavatelem jako fyzická osoba, spoléháme na to, že je nutné zpracovávat vaše osobní údaje pro plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli. Pokud však jednáte jménem společnosti nebo jiné právnické osoby, spoléháme na náš oprávněný zájem, abychom mohli uzavírat smlouvy se zákazníky a dodavateli.
 • Informace o finančním účtu, pokud u nás nakupujete, včetně vaší fakturační adresy, doručovací adresy, čísla kreditní/debetní karty, data platnosti, bezpečnostního kódu nebo jiných fakturačních/platebních údajů. Tyto informace zpracováváme za účelem zpracování a sledování vaší objednávky. Spoléháme na dohodu, kterou jsme s vámi (nebo vaším zaměstnavatelem) uzavřeli.
 • Identifikační a kontaktní údaje, které jste poskytli v rámci smlouvy, a případně vaše firemní a fakturační údaje. Tyto informace zpracováváme za účelem běžné obchodní správy (např. fakturace a řízení vztahů). Vycházíme z našeho oprávněného zájmu řídit naše obchodní aktivity odpovědným a profesionálním způsobem.
 • Vámi poskytnuté identifikační a kontaktní údaje a důvod vašeho kontaktu s naším zákaznickým servisem (např. váš problém s našimi produkty nebo službami nebo zpětná vazba na ně). Tyto informace zpracováváme, abychom mohli řešit vaše problémy nebo zpětnou vazbu na váš proces a komunikovat s vámi v tomto ohledu. Vycházíme z našeho oprávněného zájmu usilovat o vysokou spokojenost zákazníků.
 • Vaši e-mailovou adresu a informace o vašich předchozích nákupech, pokud jste stávající zákazník a nevznesli jste námitku. Tyto informace zpracováváme, abychom vám mohli zasílat naši elektronickou komunikaci. Spoléháme na náš oprávněný zájem informovat vás jako stávajícího zákazníka o našich produktech a službách a zlepšovat naše vztahy se zákazníky.

2.4. Při registraci nebo účasti na našich akcích (např. loteriích nebo soutěžích) shromažďujeme a používáme následující osobní údaje:

 • Identifikační a kontaktní údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s případnou registrací a účastí na našich akcích (např. jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa, společnost, ve které pracujete, nebo profesní pozice). Tyto informace zpracováváme za účelem zpracování vaší registrace a přípravy, organizace a zabezpečení našich akcí. Spoléháme na to, že naše dohoda s vámi je založena na vašem souhlasu s platnými podmínkami.
 • Vaše zpětná vazba na událost, které jste se zúčastnili, a vaše totožnost a kontaktní údaje, které jste nám v této souvislosti poskytli, pokud vaše zpětná vazba nebyla anonymní. Tyto informace zpracováváme za účelem vyhodnocení akce a zlepšení budoucích akcí. Opíráme se o náš oprávněný zájem, abychom mohli organizovat zajímavé akce nebo propagovat naše produkty či služby.
 • S vaším souhlasem fotografie pořízené během události, na kterých jste jasně rozpoznatelní. Tyto informace zpracováváme, abychom mohli zachytit a sdílet snímky atmosféry události (např. na našich webových stránkách).

2.5. Když s námi komunikujete prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiného digitálního komunikačního kanálu, shromažďujeme a používáme následující osobní údaje:

 • totožnost a kontaktní údaje, které jste nám poskytli, obsah komunikace, technické údaje o samotné komunikaci (např. datum a čas) a případně zařízení, které jste použili. Tyto informace zpracováváme, abychom umožnili komunikaci mezi vámi a námi (např. když použijete náš kontaktní formulář nebo nás kontaktujete telefonicky či e-mailem). Opíráme se o náš oprávněný zájem, abychom mohli reagovat na žádosti, dotazy nebo komentáře nebo abychom vás mohli aktivně kontaktovat s dotazy jakéhokoli druhu.

2.6. Když se ucházíte o zaměstnání, přečtěte si prosím naše oznámení o ochraně osobních údajů pro uchazeče v příloze 1.

2.7. U všech osobních údajů, které shromažďujeme za výše uvedených okolností, bychom rádi upřesnili, že výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat také pro následující účely:

 • splnění našich zákonných povinností nebo splnění jakéhokoli přiměřeného požadavku příslušných policejních orgánů, soudních orgánů, státních institucí nebo orgánů, včetně příslušných orgánů pro ochranu údajů. Je to pro nás zákonná povinnost.
 • prevence, odhalování a potírání podvodů nebo jiných nezákonných či neoprávněných činností. Je to pro nás zákonná povinnost.
 • Obhajovat se v soudních řízeních. Při používání vašich osobních údajů v těchto řízeních se opíráme o náš oprávněný zájem.
 • informovat třetí stranu v souvislosti s možnou fúzí, převzetím nebo rozdělením třetí stranou, a to i v případě, že se tato třetí strana nachází mimo Evropskou unii ("EU"). Při uzavírání obchodních transakcí se spoléháme na náš oprávněný zájem.

2.8. Všechny výše uvedené osobní údaje získáváme přímo od vás. V některých konkrétních případech můžeme získat osobní údaje také od vašeho zaměstnavatele (zejména pokud využíváte naše výrobky nebo služby, jako je Ansell Inteliforz™). Další informace o vašich preferencích a chování při surfování můžeme získat také od našich partnerů, včetně našich obchodních a komerčních partnerů, kteří od vás shromažďují vaše osobní údaje, když s nimi komunikujete. Při jednání s těmito třetími stranami budou tyto třetí strany zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů.

2.9. Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Nikdo mladší 16 let nesmí na našich webových stránkách poskytovat žádné osobní údaje. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí mladších 16 let. Pokud je vám méně než 16 let, nepoužívejte ani neposkytujte žádné informace na těchto webových stránkách, nenakupujte prostřednictvím těchto webových stránek ani nám neposkytujte žádné informace o sobě, včetně svého jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy nebo jakéhokoli jména na obrazovce či uživatelského jména, které můžete používat. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili nebo obdrželi osobní údaje od dítěte mladšího 16 let bez ověření souhlasu rodičů, tyto údaje vymažeme.

3. ÚČELY, PRO KTERÉ SPOLEČNOST ANSELL VYUŽÍVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

3.1. Společnost Ansell zpracovává vaše osobní údaje, aby vám mohla personalizovaným a efektivním způsobem poskytovat informace, produkty a služby, které požadujete prostřednictvím webových stránek, e-mailu, telefonu, faxu nebo kanálů sociálních médií. Pokud používáte naše produkty a služby, můžeme vaše osobní údaje použít v rámci našich výzkumných a vývojových aktivit ke zlepšení našich produktů a služeb. Pokud přestanete používat naše produkty a služby, můžeme vaše osobní údaje anonymizovat. Společnost Ansell může zpracovávat vaše osobní údaje jako součást produktů nebo služeb jménem našeho zákazníka. V takových případech určí účel zpracování vašich osobních údajů náš zákazník a my vás odkazujeme na informace, které vám náš zákazník poskytne.

3.2. Společnost Ansell zpracovává vaše osobní údaje pro marketingové účely, tj. aby vám mohla poskytovat cílená sdělení, propagační akce, nabídky a další reklamy společnosti Ansell a vybraných partnerů.

3.3. Pokud nejste stávajícím zákazníkem, který již od nás zakoupil podobné zboží nebo služby a na kterého chceme cílit naše vlastní marketingové materiály, bude vám společnost Ansell prostřednictvím e-mailu nebo jiných elektronických komunikačních kanálů zasílat pouze ta sdělení, propagační akce, nabídky, informační bulletiny a další reklamy, k jejichž zasílání jste dali výslovný souhlas.

3.4. Společnost Ansell zpracovává vaše osobní údaje za účelem splnění zákonných povinností nebo vyhovění jakémukoli přiměřenému požadavku příslušných zástupců nebo zmocněnců orgánů činných v trestním řízení, soudních orgánů, vládních agentur nebo orgánů, včetně příslušných orgánů pro ochranu údajů. Společnost Ansell může vaše osobní údaje předat policii nebo soudním orgánům jako důkazní materiál nebo v případě, že existuje důvodné podezření na protiprávní jednání nebo trestný čin, kterého jste se dopustili prostřednictvím vaší registrace nebo používání webových stránek, našich kanálů sociálních médií nebo jiné komunikace s námi.

3.5. Společnost Ansell zpracovává vaše osobní údaje za účelem provádění statistických analýz, abychom mohli zlepšovat naše webové stránky, reklamu, produkty a služby nebo vyvíjet nové produkty a služby.

3.6. Kromě účelů uvedených v tomto článku 3 zpracovává společnost Ansell vaše osobní údaje za účelem splnění účelu, pro který jste je poskytli, nebo za jiným účelem, který jsme vám sdělili při poskytnutí informací.

3.7. Společnost Ansell může zpracovávat vaše osobní údaje za účelem zachování oprávněných zájmů společnosti Ansell, jejích partnerů nebo třetí strany, pokud lze uvažovat o vaší registraci nebo používání webových stránek, produktů nebo služeb, kanálů sociálních médií nebo jiných komunikačních kanálů:

(a) porušení těchto Zásad ochrany osobních údajů, našich Zásad používání souborů cookie, Podmínek používání, Podmínek prodeje nebo jiných dohod mezi vámi a společností Ansell;
(b) porušení platných podmínek používání nebo našich práv duševního vlastnictví či práv třetí strany nebo jakéhokoli jiného práva;
(c) ohrožení bezpečnosti nebo integrity webových stránek, produktů nebo služeb, kanálů sociálních médií nebo jiných komunikačních kanálů;
(d) ohrožení webových stránek, produktů nebo služeb, kanálů sociálních médií nebo jiných komunikačních kanálů nebo jakýchkoli základních systémů společnosti Ansell nebo jejích subdodavatelů viry, trojskými koni, spywarem, malwarem nebo jakoukoli jinou formou škodlivého kódu; nebo
(e) jakýmkoli způsobem nenávistné, obscénní, diskriminační, rasistické, pomlouvačné, zlomyslné, zraňující nebo jiným způsobem nevhodné či nezákonné.

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Zpracování vašich osobních údajů za účelem uvedeným v článku 3.3. výše je založeno na vašem souhlasu.

4.2. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem uvedeným v článku 3.1. a za účelem provedení kroků před uzavřením smlouvy s námi, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat jako nezbytné pro plnění této smlouvy nebo v procesu uzavírání této smlouvy. Pokud však jednáte jménem společnosti nebo jiné právnické osoby, s níž jsme uzavřeli smlouvu, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu podle článku 4.4.

4.3. Pro účely uvedené v článku 3.4. je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro plnění právních povinností společnosti Ansell.

4.4. Pro účely uvedené v článcích 3.2, 3.5 a 3.7 výše je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, jako jsou:

 • neustálé vylepšování webových stránek, kanálů sociálních médií, výrobků a služeb společnosti Ansell, aby se vám dostalo co nejlepších zkušeností;
 • shromažďování osobních údajů v souvislosti s našimi produkty a službami, abychom získali přehled o jejich používání a mohli tyto přehledy sdílet na souhrnné úrovni s našimi zákazníky;
 • anonymizace vašich osobních údajů shromážděných v souvislosti s vaším používáním našich produktů nebo služeb za účelem použití anonymizovaných údajů v rámci našich výzkumných a vývojových činností a zlepšování našich produktů a služeb;
 • uzavírání smluv s našimi zákazníky a dodavateli při zpracování vašich osobních údajů, pokud jednáte jménem společnosti nebo jiné právnické osoby;
 • udržování našich webových stránek, kanálů sociálních médií, produktů a služeb v bezpečí před zneužitím a nezákonnou činností nebo ochranou ostatních uživatelů; a
 • marketing a propagace našich výrobků, služeb a značek a celková úspěšná komercializace našich výrobků a služeb.

4.5. Zpracování vašich osobních údajů za účelem uvedeným v článku 3.6. výše je založeno na právním základu, který jsme vám sdělili při poskytnutí informací. Pokud tomu tak není, je zpracování vašich údajů založeno na našem oprávněném zájmu podle článku 4.4.

5. KOMU SPOLEČNOST ANSELL POSÍLÁ VAŠE ÚDAJE

5.1. Společnost Ansell se spoléhá na zpracovatele, kteří jsou třetími stranami a kteří vám poskytují naše webové stránky, produkty nebo služby a zpracovávají vaše osobní údaje naším jménem pro účely uvedené v článku 3 výše. Tito zpracovatelé, kteří jsou třetími stranami, mohou zpracovávat vaše osobní údaje jménem společnosti Ansell pouze na základě našeho výslovného písemného pokynu, a to výhradně pro účely, pro které jsme jim je sdělili, a jsou smluvně zavázáni zachovávat důvěrnost vašich osobních údajů. Pokud tyto třetí strany zpracovávají vaše osobní údaje pro své vlastní účely a určují způsoby, jakými tak činí, odkazujeme vás na informace, které vám tyto třetí strany poskytnou přímo. Ve většině případů se k těmto informacím dostanete také při používání našich produktů nebo služeb.
Společnost Ansell zaručuje, že všichni zpracovatelé třetí strany jsou vybíráni s náležitou péčí a jsou povinni dbát na bezpečnost a integritu vašich osobních údajů.

5.2. Společnost Ansell může vaše osobní údaje sdílet s dalšími subjekty v rámci skupiny Ansell za účelem prodeje, marketingu a analýzy finančních údajů. Zajistíme, aby všechny subjekty společnosti Ansell náležitě dbaly na to, aby veškeré zpracování vašich osobních údajů bylo v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
V souvislosti s některými produkty a službami je nutné sdílet (souhrnné) osobní údaje s našimi zákazníky za účelem plnění smlouvy s naším zákazníkem.5.3. Společnost Ansell může zveřejnit vaše osobní údaje v případech, kdy to vyžaduje zákon, soudní řízení, soudní spor nebo povinné požadavky příslušných státních orgánů, včetně orgánů pro ochranu údajů.

5.4. Společnost Ansell nezasílá vaše osobní údaje identifikovatelným způsobem žádné třetí straně kromě těch, které jsou uvedeny v článcích 5.1., 5.2. a 5.3., bez vašeho souhlasu. Společnost Ansell může anonymizované údaje zasílat dalším organizacím, které je mohou využívat ke zlepšování výrobků a služeb, jakož i pro účely přizpůsobení marketingu, zobrazování a prodeje tohoto zboží a služeb.

5.5. V případě fúzí, akvizic nebo likvidace v důsledku úpadku bude společnost Ansell požadovat, aby se nové společnosti a organizace, které mají vaše osobní údaje, nadále řídily těmito zásadami ochrany osobních údajů, jinak tyto společnosti a organizace požádáme, aby vás znovu požádaly o souhlas.

6. UMÍSTĚNÍ, PŘENOS A SKLADOVÁNÍ

6.1. Společnost Ansell může potřebovat předat vaše osobní údaje jiným subjektům společnosti Ansell nebo třetím stranám, které zpracovávají osobní údaje naším jménem, do míst mimo jurisdikci, ve které jste je poskytli.
Pokud sídlíte v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“), upozorňujeme vás, že pokud je to nezbytné pro poskytování produktů a služeb, můžeme osobní údaje předávat subjektům společnosti Ansell se sídlem mimo EHP. Společnost Ansell přijme nezbytná opatření, aby zajistila, že předávání vašich osobních údajů bude v souladu s platnými požadavky. Pokud chcete získat více informací o předávání vašich osobních údajů do jurisdikcí mimo EHP, kontaktujte nás.

6.2. Společnost Ansell může předávat anonymizované a/nebo agregované údaje organizacím mimo jurisdikci, ve které je poskytujete. Pokud by se takový převod uskutečnil, společnost Ansell zajistí, aby existovala platná ochranná opatření, která zajistí bezpečnost a integritu vašich údajů a veškerá práva týkající se vašich osobních údajů, které byste mohli využívat podle platných zákonů.

6.3. Společnost Ansell uchovává vaše osobní údaje v elektronické a/nebo tištěné podobě. Vaše údaje můžeme ukládat v našich vlastních prostorách nebo v prostorách našich zpracovatelů třetích stran či jiných poskytovatelů služeb. Osobní údaje, které uchováváme, budeme chránit v souladu s článkem 7.4 níže.

7. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY

7.1. Společnost Ansell se snaží zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné k dosažení účelů uvedených v článku 3 výše.

7.2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelů uvedených v článku 3 výše nebo do doby, než svůj souhlas odvoláte. V souvislosti s našimi produkty a službami budeme vaše neanonymizované osobní údaje uchovávat po nezbytně nutnou dobu, což znamená, že doba uchovávání nebude delší než doba nezbytná pro poskytnutí produktů nebo služeb vám nebo našemu zákazníkovi. Pokud však naše produkty nebo služby nebudete používat po dobu dvou let, budeme vás považovat za neaktivního uživatele a vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme. V souvislosti se soudním sporem můžeme vaše osobní údaje uchovávat po delší dobu, dokud nebudou vyčerpány všechny možné právní prostředky. V některých případech můžeme vaše osobní údaje uchovávat po kratší dobu.
Odvolání souhlasu může znamenat, že již nebudete moci využívat všechny naše webové stránky, produkty nebo služby nebo jejich část. Společnost Ansell vaše osobní údaje deidentifikuje, pokud již nejsou potřebné pro účely uvedené v článku 3 výše, ledaže by došlo k:

 • převažující zájem společnosti Ansell nebo jakékoli jiné třetí strany na tom, aby osobní údaje zůstaly identifikovatelné, a/nebo
 • právní nebo regulační povinnost nebo soudní či správní příkaz, který společnosti Ansell brání v odstranění jejich totožnosti.

7.3. Chápete, že podstatným aspektem našeho marketingového úsilí je, aby pro vás byly naše marketingové materiály relevantnější. Společnost Ansell toho dosahuje tím, že:

 • přizpůsobení vašeho jedinečného profilu na základě příslušných charakteristik, jak je uvedeno v článku 2 těchto Zásad ochrany osobních údajů; a
 • používat tento profil k tomu, abychom vám mohli poskytovat sdělení, propagační akce, nabídky, informační bulletiny a další reklamy na produkty a služby, které by vás mohly zajímat.

7.4. Společnost Ansell přijme vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo krádeží, jakož i před náhodnou ztrátou, manipulací nebo zničením. Všechny informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech za firewallem. Veškeré platební transakce budou šifrovány pomocí technologie SSL. Přístup zaměstnanců společnosti Ansell nebo jejích zpracovatelů, kteří jsou třetími stranami, je možný pouze na základě potřeby vědět a podléhá přísným povinnostem mlčenlivosti. Přenos informací přes internet bohužel není zcela bezpečný. Přestože se snažíme vaše osobní údaje chránit, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich osobních údajů přenášených na naše webové stránky. Jakýkoli přenos osobních údajů je na vaše vlastní riziko. Neneseme odpovědnost za obcházení jakýchkoli nastavení ochrany osobních údajů nebo bezpečnostních opatření obsažených na Webových stránkách.

7.5. Pokud jste zaregistrováni k odběru sdělení, propagačních akcí, nabídek, zpravodajů a dalších reklam prostřednictvím e-mailu nebo jiných elektronických komunikačních kanálů pro osobní komunikaci, můžete změnit své preference pro odběr takových sdělení, propagačních akcí, nabídek, zpravodajů a dalších reklam pomocí odkazu pro odhlášení uvedeného v takových sděleních.

8. VAŠE PRÁVA

8.1. Máte právo požádat o přístup ke všem svým osobním údajům, které společnost Ansell zpracovává jako správce údajů. Každá žádost musí být co nejkonkrétnější a nejlépe specifikovaná: (a) ke které činnosti zpracování si přejete uplatnit své právo na přístup a b) ke kterým kategoriím údajů si přejete získat přístup. Za několik po sobě jdoucích žádostí o přístup, které byly s jistotou odeslány, si společnost Ansell vyhrazuje právo účtovat správní poplatek z důvodu způsobení nepříjemností nebo škody.

8.2. Máte právo požádat o bezplatnou opravu nepřesností ve vašich osobních údajích, které společnost Ansell uchovává jako správce údajů. Pokud podáváte žádost o opravu, je třeba k ní přiložit důkaz o nepřesnosti.

8.3. Máte právo odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů.

8.4. Máte právo požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud tyto údaje již nejsou potřebné pro účely uvedené v článku 3 výše nebo pokud odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním. U některých produktů a služeb můžete svůj účet odstranit sami na stránce s nastavením soukromí.
Mějte však na paměti, že žádost o výmaz bude společností Ansell posouzena proti:

 • převažující zájmy společnosti Ansell nebo jakékoli jiné třetí strany; a
 • právní nebo regulační povinnosti nebo správní či soudní příkazy, které mohou být v rozporu s takovým vymazáním.

Namísto výmazu můžete také požádat, aby společnost Ansell omezila zpracování vašich osobních údajů, pokud (a) zpochybňujete přesnost údajů, (b) zpracování je nezákonné nebo (c) údaje již nejsou potřebné pro účely uvedené v článku 3 výše.

8.5. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud prokážete, že existují závažné a oprávněné důvody, které takovou námitku opravňují. Pokud je však zamýšlené zpracování kvalifikováno jako přímý marketing, máte právo vznést proti takovému zpracování bezplatnou a neodůvodněnou námitku.

8.6. Máte právo získat od nás ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu všechny osobní údaje, které jste nám poskytli.

8.7. Společnost Ansell neprodává osobní údaje, aniž by vás o tom informovala. V každém případě, pokud společnost Ansell prodá vaše osobní údaje třetím stranám, máte právo kdykoli nás požádat, abychom vaše osobní údaje neprodávali.

8.8. Máte právo nebýt diskriminováni nebo vystaveni odvetným opatřením za uplatnění kteréhokoli z výše uvedených práv.

9. JAK UPLATNIT SVÁ PRÁVA

9.1. Pokud si přejete podat žádost o uplatnění jednoho nebo více výše uvedených práv, můžete tak učinit jedním z následujících způsobů:

 • Přímo prostřednictvím svého účtu nebo našich produktů a služeb kliknutím na příslušné tlačítko nebo na stránce s nastavením ochrany osobních údajů (je-li k dispozici).
 • Pošlete e-mail na adresu privacy@ansell.com. Vezměte prosím na vědomí, že e-mail s žádostí o uplatnění práva nebude považován za souhlas se zpracováním vašich osobních údajů nad rámec toho, co je nezbytné pro vyřízení vaší žádosti.
 • Zavolejte nám:
  +1-800-800-0444 (NA)
  +613 9270 7270 (APAC)
  +1800 337 041 (AU/NZ)
  +32 2 528 74 00 (EMEA).
 • Napište nám na adresu Level 3, 678 Victoria Street, Richmond VIC, Australia 3121, ATTN: PRIVACY.

Abychom mohli vaši žádost vyřídit co nejefektivněji, měly by být všechny žádosti podané jakýmkoli z těchto způsobů datovány a mělo by v nich být jasně uvedeno, jaké právo si přejete uplatnit, a případně i důvody.
V případě, že budeme mít pochybnosti o vaší totožnosti, můžeme vás požádat o předložení digitálně naskenované kopie platného průkazu totožnosti (pokud průkaz totožnosti nemáte, lze vaši totožnost prokázat jakýmkoli jiným státem vydaným dokladem, který jasně potvrzuje vaši totožnost). Pokud nás kontaktujete telefonicky, může vás společnost Ansell požádat o podepsané potvrzení a doklad totožnosti.
Společnost Ansell vás bude neprodleně informovat o přijetí vaší žádosti. Je-li žádost platná, společnost Ansell jí vyhoví co nejdříve, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího obdržení.
Pokud máte jakoukoli stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů společností Ansell, můžete se na nás obrátit některým z výše uvedených způsobů. Pokud nebudete s naší odpovědí spokojeni, můžete podat stížnost příslušnému regulačnímu orgánu nebo úřadu pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi.

9.2. Aby společnost Ansell vyhověla některým požadavkům příslušných zákonů a předpisů, nebude moci odpovědět na vaši žádost za určitých okolností:

a. které se přímo týkají národní bezpečnosti a bezpečnosti obrany státu;
b. které se přímo týkají veřejné bezpečnosti, veřejného zdraví a významných veřejných zájmů;
c. které se přímo týkají vyšetřování trestných činů, trestního stíhání, soudních řízení a výkonu rozhodnutí.
d. pokud existuje dostatek důkazů o subjektivním zlém úmyslu nebo zneužití práv.
e. pokud v reakci na vaši žádost způsobíte vážnou újmu na oprávněných právech a zájmech vás nebo jiných osob a organizací; nebo
f. které se týkají obchodního tajemství.


PŘÍLOHA 1 - OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ŽADATELE

Certifikace žádosti

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti o zaměstnání a všechny údaje, které jsem poskytl/a nebo poskytnu společnosti ANSELL v průběhu přijímacího řízení, včetně mého životopisu, jsou přesné a úplné. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že jakékoli zkreslení, zfalšování nebo opomenutí jakýchkoli údajů je důvodem k vyloučení z dalšího posuzování nebo ukončení pracovního poměru.

Autorizace

Povoluji všem současným i bývalým zaměstnavatelům, školám, osobám, vládním agenturám a organizacím, které mají příslušné informace nebo znalosti, aby je poskytly společnosti ANSELL k využití při rozhodování o tom, zda mi nabídnou zaměstnání. Zprošťuji všechny zaměstnavatele, školy, osoby, státní orgány a organizace jakékoli odpovědnosti, která by mohla vzniknout v důsledku odpovědi na dotazy v souvislosti s touto žádostí o zaměstnání.

Zaměstnání na přání

Beru na vědomí, že nic z toho, co je obsaženo v této žádosti o zaměstnání nebo v poskytnutí pohovoru, nemá za cíl vytvořit pracovní smlouvu mezi společností ANSELL a mnou, a to ani o zaměstnání, ani o poskytnutí jakýchkoli jiných výhod. Nikdo jiný než prezident společnosti není oprávněn uzavřít jakoukoli pracovní smlouvu nebo dohodu, která by byla v rozporu s výše uvedeným. V případě uzavření pracovního poměru beru na vědomí a souhlasím s tím, že můj pracovní poměr bude uzavřen na základě mé vůle, což znamená, že společnost ANSELL nebo já můžeme pracovní poměr kdykoli ukončit, ať už z jakéhokoli důvodu, s výpovědní lhůtou nebo bez ní.

DŮLEŽITÉ: Zásady ochrany osobních údajů POUZE pro žadatele z EU

Kliknutím na níže uvedenou adresu URL si můžete prohlédnout zásady ochrany osobních údajů žadatelů EU v plném rozsahu: https://www.ansell.com/-/media/projects/ansell/website/pdf/legal/privacy_policy_applicants.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Žadatelé z USA

Následující shromažďování a používání vašich osobních údajů, které jste poskytli na těchto webových stránkách a obecněji v rámci žádosti o zaměstnání, společností Ansell:

 1. Kategorie shromažďovaných osobních údajů: Společnost Ansell může shromažďovat vaše jméno, kontaktní údaje, pracovní historii, reference a další informace související s vaší žádostí o zaměstnání u společnosti Ansell. Společnost Ansell bude rovněž shromažďovat jakékoli informace, které se rozhodnete společnosti Ansell sdělit v rámci své žádosti o zaměstnání.
 2. Zde shromážděné osobní údaje budou použity pro účely náboru talentů ve společnosti Ansell a jejích přidružených společnostech.
 3. Další podrobnosti o používání osobních údajů společností Ansell najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti, které jsou k dispozici na adrese: https: //www.ansell.com/us/en/legal/privacy-policy.

 

Připojte se k diskusi