VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů spravují zpracování vašich osobních údajů skupinou společností Ansell  (dále jen „Ansell“, „my“, „nás“, „naše“) při vaší návštěvě na našich globálních či místních webových stránkách (dále jen „webové stránky“), vaší komunikaci s námi prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu a sociálních sítí. 

V případě potřeby dalších informací týkajících se zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies, sociálních pluginů a ostatních typů sledovacích technologií si prosím prostudujte naše Zásady používání souborů cookies.

1. OBECNĚ

1.1. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na privacy@ansell.com.

1.2. Odkaz na určité zákony nebo nařízení v těchto Zásadách ochrany osobních údajů zahrnuje také jakoukoli změnu, náhradu nebo zrušení těchto zákonů a nařízení včetně jakýchkoli souvisejících výkonných rozhodnutí.

1.3. Společnost Ansell si vyhrazuje právo kdykoli měnit, modifikovat nebo doplňovat tyto Zásady ochrany osobních údajů dle vlastního uvážení. Tyto změny, modifikace nebo doplnění budou oznámeny prostřednictvím webových stránek. V případě, že se změnami, modifikacemi a doplněními nesouhlasíte, nejste nadále oprávněni vstoupit na naše webové stránky. 

2. TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

2.1. Kdykoli navštěvujete naše webové stránky a sociální sítě, shromažďujeme:

 • technické údaje o vašem zařízení, jako je vaše IP adresa, typ prohlížeče, geografická poloha a verze operačního systému;
 • informace o tom, jakým způsobem jste webové stránky použili, jako délka prohlížení, odkazy, které jste vyhledávali, a kolikrát jste webové stránky navštívili.

2.2. V případě, že vyplníte kontaktní formulář na našich webových stránkách nebo nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu nebo sociálních sítí, shromažďujeme:

 • základní informace o totožnosti, které nám poskytnete, jako jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, vaše země a společnost, pro kterou pracujete;
 • obsah vaší korespondence nebo dotazu a technické informace ohledně korespondence samotné (s kým komunikujete, datum, čas, atd.);
 • vaše předvolby týkající se vašeho komunikačního zařízení;
 • veřejně dostupné informace o vašem profilu na sociálních sítích;
 • jakékoli další osobní údaje, které se nám rozhodnete poskytnout.

2.3. Všechny výše uvedené osobní údaje obdržíme přímo od vás. Může se stát, že obdržíme další informace týkající se vašich preferencí a prohlížení od našich partnerů. Pokud požadujete více informací o osobních údajích, které o vás tyto strany shromažďují a zprostředkovávají dalším subjektům, prostudujte si prosím jejich příslušné zásady ochrany osobních údajů.

3. ÚČELY, PRO KTERÉ SPOLEČNOST ANSELL VYUŽÍVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

3.1. Společnost Ansell zpracovává vaše osobní údaje, aby vám mohla efektivně a podle vašich představ nabízet produkty a služby, po kterých se dotazujete prostřednictvím webových stránek, e-mailu, telefonu, faxu nebo sociálních sítí.

3.2. Společnost Ansell zpracovává vaše osobní údaje pro marketingové účely, tj. poskytne vám účelově zaměřené zprávy, propagační materiály, nabídky a další reklamní materiály společnosti Ansell a vybraných partnerů.

3.3. Pokud nejste náš stávající zákazník, který od nás již podobné zboží či služby zakoupil a na kterého bychom se s našimi marketingovými materiály chtěli zaměřit, společnost Ansell vás osloví, zašle propagační materiály, nabídky, informační bulletiny a další reklamní materiály prostřednictvím e-mailu nebo jiných přímých elektronických komunikačních kanálů pouze v případě, že jste s odesíláním těchto propagačních materiálů, nabídek, informačních bulletinů a dalších reklamních materiálů výslovně souhlasili.

3.4. Společnost Ansell zpracovává vaše osobní údaje tak, aby dodržovala právní povinnosti nebo jakékoli jiné přijatelné žádosti příslušných orgánů činných v trestním řízení nebo zástupců, soudních orgánů, vládních agentur nebo činitelů včetně příslušných orgánů pro ochranu údajů.
Vaše osobní údaje mohou být z iniciativy společnosti Ansell předány policii nebo soudním orgánům jako důkaz nebo v případě, že existuje oprávněné podezření na protiprávní jednání nebo zločin vámi spáchaný při registraci, při používání této webové stránky, kanálů sociálních sítí nebo při jiné komunikaci s námi.

3.5. Společnost Ansell zpracovává vaše osobní údaje k provádění statistických analýz, za účelem zdokonalování našich webových stránek, reklamy, produktů a služeb nebo za účelem vývoje nových produktů a služeb.

3.6. Společnost Ansell může vaše osobní údaje zpracovávat za účelem ochrany oprávněných zájmů společnosti Ansell, partnerů společnosti Ansell nebo třetí strany, pokud vaše registrace nebo využití této webové stránky, kanálů sociálních sítí nebo jiných komunikačních kanálů je považováno za (a) porušení jakýchkoliv platných podmínek použití nebo práv duševního vlastnictví nebo jiného práva třetí strany, (b) ohrožení bezpečnosti nebo integrity webových stránek, kanálů sociálních sítí nebo jiných komunikačních kanálů, (c) nebezpečí pro Webové stránky, kanály sociálních sítí nebo jiné komunikační kanály nebo jakékoli zásadní systémy společnosti Ansell nebo subdodavatelů společnosti Ansell v důsledku virů, trojských koní, spywaru, malwaru a jiných škodlivých kódů, nebo (d) jakkoli nenávistné, obscénní, diskriminační, rasistické, hanlivé, zlomyslné, urážlivé nebo jiným způsobem nevhodné nebo nezákonné.

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Zpracování vašich osobních údajů pro účely uvedené v bodu 3.3 výše je založeno na vašem souhlasu. 

4.2. V případě, že jsou vaše osobní údaje zpracovány pro účel uvedený v bodu 3.1, a aby mohly být učiněny kroky předtím, než s námi uzavřete smlouvu, můžeme zpracování vašich osobních údajů postavit na nutnosti zpracování za účelem plnění smlouvy, nebo v procesu uzavírání smlouvy.

4.3. Pro účely uvedené v bodu 3.4 je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro plnění zákonných povinností, které musí společnost Ansell dodržovat.  

4.4. Pro účely uvedené v bodech 3.1, 3.2, 3.5 a 3.6 výše je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, jako jsou:

 • neustálé vylepšování webových stránek společnosti Ansell, kanálů sociálních sítí, produktů a služeb tak, abychom vám zajistili co nejlepší možnou zkušenost;
 • zachovávání bezpečnosti našich webových stránek, kanálů sociálních sítí, produktů a služeb tak, aby nedošlo k jejich zneužití a nezákonné činnosti;
 • marketing a propagace našich produktů, služeb, značek a celková úspěšná komercializace našich produktů a služeb.

5. KOMU SPOLEČNOST ANSELL POSÍLÁ VAŠE ÚDAJE

5.1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v našem zastoupení prostřednictvím zpracovatelů třetí strany, která vám zároveň poskytuje naši webovou stránku. Tito zpracovatelé jsou oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje jménem společnosti Ansell výhradně na základě písemného nařízení společnosti Ansell.

Společnost Ansell zaručuje, že všichni zpracovatelé třetí strany jsou vybíráni s náležitou péčí a jsou povinni dbát na bezpečnost a integritu vašich osobních údajů.

5.2. Společnost Ansell může vaše osobní údaje sdílet s dalšími subjekty v rámci skupiny Ansell. Zajistíme však, aby všechny subjekty Ansell dbaly na to, aby veškeré zpracování vašich údajů bylo v souladu s tím, co je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

5.3. Společnost Ansell může vaše osobní údaje zveřejnit v případech právních, soudních řízení, procesů či povinných požadavků příslušných vládních orgánů.

5.4. Společnost Ansell neposílá vaše osobní údaje identifikovatelným způsobem bez vašeho výslovného svolení žádné další třetí straně s výjimkou třetí strany zmíněné v bodech 5.1, 5.2 a 5.3. Společnost Ansell však může zasílat anonymizované údaje dalším organizacím, které mohou tyto údaje využívat ke zlepšování svých produktů a služeb, jakož i ke zlepšování marketingu a představování a prodeje zboží a služeb.

5.5. Pokud jde o fúze, akvizice nebo likvidaci konkurzní podstaty, společnost Ansell bude vyžadovat, aby nové společnosti a organizace, které uchovávají vaše osobní údaje, byly i nadále vázány těmito Zásadami ochrany osobních údajů. V opačném případě tyto společnosti a organizace požádáme, aby vás znovu požádaly o povolení.

6. MÍSTO A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Společnost Ansell může potřebovat předat vaše osobní údaje jiným subjektům společnosti Ansell nebo třetím stranám, které zpracovávají osobní údaje v našem zastoupení na místech mimo jurisdikci, ve které je poskytujete. 

Pokud sídlíte v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“), upozorňujeme vás, že pokud je to nezbytné pro poskytování produktů a služeb, můžeme osobní údaje předávat subjektům společnosti Ansell se sídlem mimo EHP. Všechny subjekty společnosti Ansell podepsaly smlouvu o převodu údajů, která je založena na standardních smluvních ustanoveních EU, aby bylo zajištěno dodržování našich právních a regulačních povinností týkajících se osobních údajů, včetně zákonného základu pro předávání osobních údajů a zavedení vhodných záruk, které zajistí přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů.

6.2. Společnost Ansell může předávat anonymní a/nebo agregované údaje organizacím mimo jurisdikci, ve které je poskytujete. Pokud by se takový převod uskutečnil, společnost Ansell zajistí, aby existovala platná ochranná opatření, která zajistí bezpečnost a integritu vašich údajů a veškerá práva týkající se vašich osobních údajů, které byste mohli využívat podle platných zákonů.

7. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY

7.1. Společnost Ansell se snaží zpracovávat pouze údaje, které jsou nezbytné k dosažení účelů uvedených v bodu 3 výše.

7.2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů uvedených v bodu 3 výše nebo až do doby, kdy zrušíte svůj souhlas s jejich zpracováním. Zrušení vašeho souhlasu může znamenat, že již nebudete moci nadále využívat naše webové stránky nebo jejich část. Společnost Ansell zruší identifikaci vašich osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely uvedené v bodu 3 výše, s výjimkou:

 • základního zájmu společnosti Ansell nebo jiné třetí strany o zachování identifikace vašich osobních údajů;
 • existujícího právního nebo regulativního závazku, soudního nebo správního příkazu, který společnosti Ansell brání zrušit jejich identifikaci.

7.3. Berete na vědomí, že zásadním aspektem našeho marketingového úsilí je tvorba takových marketingových materiálů, které jsou přizpůsobeny vám. To společnost Ansell provádí tak, že přizpůsobí váš jedinečný profil na základě relevantních bodů uvedených v bodu 2 těchto Zásad ochrany osobních údajů, a tento profil poté využije tak, aby vás mohla oslovit, poskytnout propagační materiály, nabídky, informační bulletiny a další reklamní materiály o produktech a službách, které vás mohou zajímat.

7.4. Společnost Ansell podnikne příslušná technická a organizační opatření, aby byly vaše osobní údaje chráněny před neoprávněným přístupem nebo krádeží, jakož i před ztrátou, neúmyslným poškozením nebo zničením. Přístup pracovníků společnosti Ansell nebo zpracovatelů třetí strany k údajům bude povolen pouze za účelem získání potřebných informací a bude podléhat přísným pravidlům o mlčenlivosti. Berete však na vědomí, že bezpečnost a ochrana jsou závazky, jejichž plnění nemůže být nikdy zcela zaručeno.

7.5. Jste-li registrovaní a dostáváte od nás zprávy, propagační akce, nabídky, informační bulletiny a ostatní reklamní materiály prostřednictvím e-mailu nebo jiných přímých elektronických komunikačních kanálů, můžete své předvolby pro příjem těchto zpráv, propagačních materiálů, nabídek, informačních bulletinů a ostatních reklamních materiálů změnit zrušením v odkazu, který tyto komunikační kanály poskytují.

8. VAŠE PRÁVA

8.1. Máte právo požadovat přístup ke všem osobním údajům zpracovávaným společností Ansell, které se vás týkají. Za několik po sobě jdoucích žádostí o přístup, které byly s jistotou odeslány, si společnost Ansell vyhrazuje právo účtovat správní poplatek z důvodu způsobení nepříjemností nebo škody. V každé žádosti musí být specifikováno, ke které činnosti spojené se zpracováním údajů chcete uplatnit své právo na přístup a ke kterým kategoriím údajů chcete získat přístup.

8.2. Máte právo požadovat, aby jakékoli osobní údaje, které se vás týkají a jsou chybné, byly opraveny bezplatně. Pokud podáte žádost o opravu údajů, společně s žádostí musí být doložen důkaz o nesprávnosti těch údajů, u kterých žádáte opravu.

8.3. Máte právo upustit od předchozího souhlasu o zpracování vašich osobních údajů.

8.4. Máte právo požadovat vymazání údajů o vás v případě, že už tyto údaje nebudou potřebné pro účely uvedené v bodu 3 výše, nebo v případě, že zrušíte svůj souhlas s jejich zpracováním. Mějte prosím na paměti, že vaše žádost o zrušení bude společností Ansell hodnocena podle:

 • hlavních zájmů společnosti Ansell nebo jiné třetí strany;
 • zákonných nebo regulačních, správních nebo soudních nařízení, která by mohla být v rozporu s tímto zrušením.

Místo vymazání údajů můžete společnost Ansell požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud (a) zpochybňujete správnost údajů, (b) zpracování je neoprávněné nebo (c) údaje již nejsou zapotřebí pro účely uvedené v bodu 3 výše.

8.5. Máte právo odmítnout zpracování osobních údajů v případě, že jste schopni dokázat, že existují závažné a opodstatněné důvody související s konkrétními okolnostmi, které toto odmítnutí ospravedlňují. Je-li však zamýšlené zpracování údajů kvalifikováno jako přímý marketing, máte právo toto zpracování údajů odmítnout bezplatně a bez odůvodnění.

8.6. Máte právo na všechny své osobní údaje, které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

8.7.Pokud chcete podat žádost o uplatnění jednoho nebo více práv výše uvedených, můžete nás kontaktovat na privacy@ansell.com. E-mail s žádostí o uplatnění práva nebude chápán jako souhlas se zpracováním vašich osobních údajů nad rámec toho, co je vyžadováno pro vyřízení vašeho požadavku. Tato žádost by měla jasně uvádět, které právo chcete uplatnit a z jakého důvodu, pokud je tak vyžadováno. Žádost by měla obsahovat datum, podpis a digitálně naskenovanou kopii vašeho platného průkazu totožnosti. V případě, že použijete kontaktní formulář, společnost Ansell vás může požádat o podepsané potvrzení a doklad totožnosti.

O obdržení vaší žádosti vás bude společnost Ansell okamžitě informovat. Pokud se žádost ukáže jako platná, společnost Ansell této žádosti dostojí v co nejkratším možném rozumném horizontu a nejpozději do třiceti (30) dní po obdržení vaší žádosti.

Pokud máte jakékoli námitky ohledně zpracování vašich osobních údajů společností Ansell, můžete nás kontaktovat kdykoli prostřednictvím e-mailové adresy, která je uvedená výše. V případě, že byste byli s naší odpovědí nespokojeni, máte možnost podat stížnost příslušnému orgánu pro ochranu údajů.

8.8. Za následujících okolností nebude společnost Ansell schopna reagovat na vaši žádost v souladu s požadavky příslušných zákonů a předpisů:            

 1. přímá souvislost s národní bezpečností a bezpečností národní obrany;           
 2. přímá souvislost s veřejnou bezpečností, veřejným zdravím a hlavními veřejnými zájmy;          
 3. přímá souvislost s vyšetřováním trestného činu, trestním stíháním, soudním řízením a výkonem rozsudků.           
 4. existuje dostatek důkazů o konání na základě zlého úmyslu nebo zneužití práv.          
 5. odpovíme-li na vaši žádost, způsobíte vážné škody na vašich oprávněných právech a zájmech nebo oprávněných právech a zájmech jiných jednotlivců a organizací.           
 6. jedná-li se o obchodní tajemství