VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

AnsellCARES

Naše aktivity v oblasti odborného vzdělávání a klinických záležitostí

Jako součást dlouhodobého závazku společnosti Ansell podporovat rozvoj vzdělávání byl vytvořen systém AnsellCARES, s nímž produkty získávají přidanou hodnotu. AnsellCARES je globální mnohostranný vzdělávací program, vedený předními klinickými odborníky z celého světa. Naším cílem je nabízet vzdělávací a osvětové kampaně pro podporu bezpečnosti, snižování rizik a zlepšování výsledků. Školicí programy AnsellCARES jsou založeny na vědeckých důkazech a oborových standardech pro optimální postupy a poskytují aktuální informace o nejnovějších inovacích tak, abyste je mohli uplatnit v praxi.

PROGRAMY KLINICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Společnost Ansell je schváleným poskytovatelem programů akreditovaného průběžného vzdělávání a odborného rozvoje pro registrované zdravotní sestry a průběžného vzdělávání pro odborníky v oblasti stomatologické péče v některých regionech. Po úspěšném absolvování kurzu jsou vydávána osvědčení. Další informace získáte pomocí odkazů uvedených níže.

KLINICKÉ DŮKAZY a ZDROJE PODLE TÉMATU

Společnost Ansell chápe, že pro jakýkoli pokrok v klinické praxi jsou nezbytné vědecké důkazy. Nadále prošlapáváme nové cesty výzkumu s cílem propagovat bezpečnost odborníků v oblasti zdravotní péče a zlepšovat výsledky pacientů. Tato část nabízí knihovnu shrnutí klinických důkazů a prostředků podpory, uspořádaných podle témat za účelem snadného přístupu.

Vyberte si témata, jež vás zajímají. a získejte další informace

Stay InTouch

Měsíční blogy

Stručné výtahy pro zaneprázdněné odborníky ve zdravotní péči. Obsahuje nejnovější trendy v klinické praxi s odkazy na publikovanou literaturu a doporučované pokyny pro okamžité uplatnění v praxi.

Další informace

Čtvrtletní bulletiny

Obsah založený na vědeckých důkazech byl vytvořen ve spolupráci s klinickými odborníky z celého světa. Řeší klíčové problémy zdravotní péče, dopady předpisů a národních norem a nové inovace v praxi.

Další informace

Připojte se k diskusi