VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

Chemická

Bezpečnostní aspekty pro chemický průmysl

Chemický průmysl tvoří společnosti, které vyrábějí průmyslové chemikálie přeměnou surovin na produkty. Podíl chemického průmyslu do světového HDP je 5,7 bilionu dolarů (7 %). Věděli jste, že v CAS je registrováno přes 159 milionů chemikálií a každý den se přidává přibližně 10 000 nových chemikálií? V chemickém průmyslu pracuje 120 milionů pracovníků a mnoho z nich je každý den vystaveno závažným rizikům. Je důležité pochopit složitost nových chemikálií, chemických reakcí a nových chemických sloučenin, abyste zajistili bezpečnost při chemické výrobě a vybavenost pracovníků nejvhodnější ochranou rukou a těla.

Identifikujte nebezpečí a snižte počet úrazů na pracovišti s hodnocením AnsellGUARDIAN® bez nákladů.

VYŽÁDAT HODNOCENÍ

PRŮMYSLOVÁ NEBEZPEČÍ

Pracovníci v průmyslových odvětvích jsou vystavováni nebezpečným chemickým látkám mnoha různými způsoby. Abychom pochopili rizika vyplývající z expozice chemickým látkám, je důležité znát potenciální způsoby vzniku kontaminace, jako je pára, potřísnění, postřik a ponoření, a způsob expozice pracovníka, jako je inhalace nebo absorpce kůží. Mnoho studií vládní agentury OSHA (Occupational Safety and Health Administration) ukázalo, že absorpce chemických látek přes kůži může nastat, aniž by si toho pracovník všiml. Mnoho pracovníků v chemickém průmyslu se navíc při práci s různými nástroji, procesy a aplikacemi setkává s dalšími riziky, která se netýkají pouze expozice chemikáliím. Přední světový sortiment společnosti Ansell pro víceúčelové OOP a naše odborné znalosti v oblasti chemické permeace mohou zajistit bezpečnost pracovníků v chemickém průmyslu.

Řešení společnosti Ansell

Pracovníci v chemickém průmyslu musí často provádět precizní a opakované pohyby, které mohou způsobit namáhání zápěstí, rukou a prstů, což vede k riziku poranění pohybového aparátu. Často je nutností nošení ochranných obleků po delší dobu. Společnost Ansell nabízí ergonomická řešení disponující patentovanou technologií ERGOFORM™ společnosti Ansell, která zmírňují zátěž pohybového aparátu, zvyšují rozsah pohybu a snižují namáhání kloubů, šlach a vazů.
Vystavení se vysokým teplotám znamená pro pracovníky v chemickém průmyslu značné nebezpečí. Špičkové portfolio protichemické ochrany společnosti Ansell nabízí řešení dodržující příslušné standardy při práci v horkých podmínkách s potřebnou protichemickou odolností, přičemž snižuje riziko popálenin.

 

Image collage overlapped on top of a man and consisting of product in-use applications across multiple industries

Připojte se k diskusi