VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

UPOZORNĚNÍ NA PODVOD

PODVODY S POUŽITÍM ZNAČKY ANSELL V SOUVISLOSTI S COVID-19

Pandemie COVID-19 způsobila celosvětově nebývalou poptávku po osobních ochranných prostředcích (OOP). Ochranné masky, rukavice a oděvy společnosti Ansell jsou používány zdravotníky, pracovníky v průmyslu a širokou veřejností po celém světě ve snaze chránit sebe i ostatní před šířením COVID-19.

Tato poptávka rovněž vedla k nárůstu propracovaných podvodů, které se snaží využít našich zákazníků a koncových uživatelů. Tyto klamavé praktiky slibují padělané verze osobních ochranných prostředků společnosti Ansell s podvodnými registracemi produktů, certifikáty nebo protokoly o zkouškách, které nesplňují standardy kvality společnosti Ansell. Tyto podvody mohou také využívat techniky sociálního inženýrství, včetně podávání nepravdivých zpráv, podvodného používání jmen, log, značek a/nebo zasílání falešných e-mailů.Upozorňujeme naše zákazníky, aby byli ohledně takovýchto podvodů obezřetní.

SPOLEČNÉ ZNAKY POTENCIÁLNÍCH PODVODŮ

 • Žádosti o urgentní převod finančních prostředků nebo jiné změny platebních pokynů na poslední chvíli
 • Přísliby dostupných zásob s okamžitým odesláním a doručením
 • Neschopnost vysvětlit původ údajně prodávaných produktů
 • Prodejci s malou nebo žádnou historií před začátkem pandemie COVID-19
 • Podezřele nízká cena ve srovnání s podobnými produkty
 • Nabízení velkých množství produktů

JAK ZARUČIT, ŽE PŘIJÍMÁTE PRODUKTY SPOLEČNOSTI ANSELL

Důležité kroky, které mohou zákazníci učinit, aby zajistili, že nabídka a produkty, jež mají v úmyslu přijmout, jsou legitimní:

 • Vyžádejte si vzorek
 • Zajistěte si informace o produktu, včetně čísel šarží produktu a dat výroby
 • Vyvarujte se plateb předem

Jediným legitimním webem společnosti Ansell je Ansell.com (https://ansell.com). Obecné tipy, jak se vyhnout podvodným webům:

 • Zadejte internetovou adresu Ansell.com přímo do svého prohlížeče
 • Neklikejte na odkazy v e-mailech, které jste si nevyžádali přímo od společnosti Ansell
 • Neklikejte na odkazy, které vypadají podezřele, ani nepoužívejte podobné domény, například ansell-be.com, ansel-eu.com, ansell-bel.com

CO DĚLAT, KDYŽ NARAZÍTE NA PODVOD

Pokud narazíte na podvodné či podezřelé nabídky na nákup produktů Ansell, pokusy o vydávání se za společnost Ansell nebo jinou neoprávněnou činnost související se značkami společnosti Ansell, kontaktujte oddělení bezpečnosti IT společnost Ansell na adrese counter-fraud@ansell.com.

Abychom pomohli zastavit šíření podvodů, je důležité shromáždit co nejvíce podrobností o totožnosti, kontaktních informací pachatele (pachatelů), informací ohledně nabízených produktů a dokumentů nebo jiných důkazů. Nahlaste daný případ donucovacím orgánům nebo jiným vládním institucím.

Zdroje v USA

Prostředky (Spojené království)

Prostředky (Evropská unie)

Další jurisdikce

 • Obraťte se prosím na příslušné vnitrostátní orgány.