VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

Automobilový průmysl

Bezpečnostní aspekty v odvětví automobilového průmyslu

Výroba automobilů zahrnuje výrobu dílů a karoserií osobních automobilů, motocyklů, nákladních automobilů a dalších motorových vozidel používaných po celém světě, a to od závodů na výrobu dílů až po montážní závody. Pracovníci v automobilovém průmyslu jsou často vystaveni nebezpečí včetně nebezpečných strojů, chemikálií, zařízení a náročného pracovního prostředí.

Věděli jste, že: Úřad pro statistiku práce USA zjistil, že pracovníci v automobilovém průmyslu a výrobě motorových vozidel mají vyšší míru úrazů a nemocí než pracovníci ve většině ostatních odvětví.(1). Společnost Ansell se zavázala chránit pracovníky v automobilovém průmyslu. Jdeme nad rámec dodržování předpisů, abychom zajistili, že naše portfolio produktů plně chrání před specifickými riziky, kterým tito pracovníci čelí.

Identifikujte nebezpečí a snižte počet úrazů na pracovišti s bezplatným hodnocením AnsellGUARDIAN®.

KONTAKTUJTE SVÉHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

PRŮMYSLOVÁ NEBEZPEČÍ

Pracovníci v automobilovém průmyslu jsou vystaveni velkému množství nebezpečných prvků, od škodlivých chemikálií až po rizika spojená s manipulací s ostrými nebo abrazivními materiály. Ruce neustále namáhají a většinu času tráví ohýbáním, zvedáním a opakovanými úkony. V důsledku toho jsou tito pracovníci každý den vystaveni mnoha rizikům.

Pokud nejsou používány správné osobní ochranné prostředky (OOP), může dojít ke zranění, které může vést k exponenciálnímu nárůstu počtu zameškaných nebo zkrácených pracovních dnů. Pro zajištění maximální úrovně bezpečnosti je důležité znát některá běžná nebezpečí, kterým pracovníci v tomto odvětví čelí.

Řešení společnosti Ansell

Pracovníci v automobilovém průmyslu jsou při každodenních činnostech vystaveni vysokému riziku pořezání nebo poranění. Jsou vystaveni rizikům spojeným s manipulací se sklem, nebezpečnými stroji a jinými ostrými předměty a hranami, u nichž může dojít k řezným a bodným zraněním. Podle BLS zhruba 30 % všech pracovních úrazů ročně vzniká v důsledku řezných a tržných ran, z toho 12 % na rukou(2). Výběr správných osobních ochranných prostředků s vhodnou úrovní ochrany proti prořezání je velmi důležitý.

Rukavice společnosti Ansell odolné proti prořezání jsou vyrobeny s inovativními technologiemi, které poskytují vynikající ochranu proti prořezání, lepší obratnost, úchop a pohodlí. Technologie INTERCEPT™ je patentovaná technologie vláken s odolností proti prořezání, která disponuje nižší hmotností a tvoří pohodlnější alternativu k vláknům jiných značek.

Při práci v továrně jsou pracovníci v automobilovém průmyslu pravidelně vystaveni práci s olejem a vyžadují pevný úchop. Pracovníci potřebují povrchovou bariérovou ochranu pro zabránění kontaktu pokožky s oleji a jinými mazivy, a také lepší úchop pro zmírnění svalové únavy.

Technologie ANSELL GRIP™ je aplikované povrstvení, které minimalizuje sílu potřebnou pro uchopení suchých, zaolejovaných nebo mokrých nástrojů či materiálů, snižuje únavu ruky i paže a zlepšuje obratnost, bezpečnost a produktivitu.
Při práci v automobilovém průmyslu je pro bezpečnost rukou zásadní úchop a odolnost proti oděru. Nedostatečný úchop zvyšuje únavu ruky, protože sval je nadměrně namáhán. Pokud rukavice neposkytují potřebný úchop, pracovníci mohou mít tendenci rukavice sundat, čímž ruce vystavují závažným rizikům. Podle OSHA dochází v USA k 70 % úrazů rukou, když lidé nepoužívají rukavice(3). Proto společnost Ansell používá technologii ANSELL GRIP™, což je povrchová úprava, která minimalizuje sílu potřebnou k uchopení suchých, mastných a mokrých nástrojů nebo materiálů, čímž zmírňuje námahu rukou a paží způsobenou špatným úchopem. FORTIX je patentovaná technologie společnosti Ansell aplikující na pletené rukavice tenké, pružné a prodyšné povrstvení z pěnového nitrilu, které výrazně prodlužuje jejich životnost a zvyšuje pohodlí při nošení.
Při výrobě jsou pracovníci v automobilovém průmyslu vystaveni působení různých agresivních chemikálií včetně kyselin, zásad, lepidel nebo rozpouštědel. Bez správných osobních ochranných prostředků mohou pracovníci utrpět chemické popáleniny nebo jiný typ podráždění kůže. Opakovaná a dlouhodobá expozice těmto chemikáliím může být pro pracovníka toxická a může vážně poškodit jeho kůži nebo dýchací systém. Pracovníci potřebují silné, neporézní OOP, které zabrání vniknutí kapalin dovnitř ochranného prostředku a dotyku s pokožkou, s odolností vůči oděru a ostrým rohům. Přední sortiment chemické ochrany společnosti Ansell zahrnuje řešení s různou úrovní odolnosti proti kyselinám, organickým a anorganickým chemikáliím a biologickým činitelům.
Podle Úřadu pro statistiku práce (Bureau of Labor Statistics, BLS) muskuloskeletální poruchy v automobilovém průmyslu v roce 2018 tvořily téměř polovinu úrazů vedoucích k pracovní neschopnosti(4). Tyto poruchy jsou často způsobeny opakovanými pohyby, přetěžováním svalu a nesprávnou polohou při práci. Výběr správných ergonomických osobních ochranných prostředků může pomoci snížit riziko poškození kostí a kloubů. Bylo prokázáno, že rukavice navržené s patentovanou technologií ergonomického designu ERGOFORM™ společnosti Ansell účinně minimalizují nepohodlí z dlouhodobých opakovaných pohybů rukou a umožňují pracovníkům pracovat sebejistě a pohodlně delší dobu.
Při údržbě a provozu strojů s rotujícími a pneumatickými částmi, jako jsou vysokozdvižné vozíky a dopravníky, se pracovníci potýkají s rizikem rozdrcení a přiskřípnutí rukou. I snadné úkony, jako je zavření dveří nákladního vozidla, mohou skončit úrazem. Zajištění stálého nošení náležité ochrany rukou po celý den může snížit riziko nehod a incidentů. Systém Ringers Impact Protection od společnosti Ansell chrání pracovníky před rizikem nárazu a poskytuje vynikající pohodlí a obratnost.
Image collage overlapped on top of a man and consisting of product in-use applications across multiple industries

Připojte se k diskusi