VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

Governance banner

SYSTÉM SPRÁVY A ŘÍZENÍ

Jako společnost ztělesňujeme hodnoty, které prosazujeme, od postupů udržitelného rozvoje až po řízení společnosti.

Náš přístup

Integrita, transparentnost a spravedlnost

Zavázali jsme se k efektivní správě a řízení společnosti. Zavedení správného rámce správy, představenstva a managementu nastavilo firemní kulturu integrity, transparentnosti, spravedlnosti a odpovědnosti, která prostupuje celou společností.

Pokračujeme v pokroku díky strategiím, které povedou k udržitelnému růstu našeho podnikání. S vědomím rostoucího významu otázek udržitelnosti rozšířilo představenstvo společnosti Ansell výklad výboru pro rizika a přejmenovalo jej na výbor pro CSR a rizika (CSR & Risk Committee).

Náš rámec správy zajišťuje dlouhodobé zdraví naší společnosti. Budeme i nadále spolupracovat s našimi zainteresovanými stranami, abychom pochopili a reagovali na otázky, které jsou důležité pro naše zaměstnance, zákazníky, investory, distributory, dodavatele, regulační orgány, ratingové agentury CSR a advokační skupiny.

   Rámec řízení společnosti Ansell 800 (Ansell Governance Framework 800)

Zásady správy a řízení společnosti

Stanovy

Stanovy společnosti Ansell Limited udávají pravidla a zásady, jimiž se společnost řídí.

Představenstvo a výbory

Za účelem podpory stanov představenstvo zavedlo Chartu představenstva (Board Charter), která spolu s Chartami výborů představenstva (Board committee charters) jasně stanovuje funkce a odpovědnosti:

Další politiky řízení

Kromě výše uvedených dokumentů jsou níže uvedeny i další politiky podporující prohlášení a rámec správy a řízení (Corporate Governance Statement) společnosti Ansell.

Další oblasti zájmu

Připojte se k diskusi