VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

Ochranná řešení pro oblast přírodních věd

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

Produkce a výroba

Naše ochranná řešení eliminují křížovou kontaminaci při výrobě klíčových výrobků včetně vakcín, tablet a léků na rakovinu v prostředí čistých prostor.
Další informace

Zásadní porozumění

Často kladené otázky

Jaké certifikáty mají naše rukavice pro čisté prostory?

Všechny naše rukavice pro čisté prostory s označením CE jsou certifikovány tak, aby splňovaly požadavky Nařízení o osobních ochranných prostředcích (PPER), (EU) 2016/425. V souladu s podmínkami této směrnice jsou naše rukavice klasifikovány jako OOP se složitým provedením (také známé jako OOP kategorie III). Označením CE stvrzujeme, že tyto produkty splňují základní bezpečnostní požadavky nařízení (EU) 2016/425 při použití následujících norem: EN 420:2003 +A1: 2009: Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky; EN 374-1: 2016: Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika; EN 374-2: 2015: Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci; EN 374-4: 2013: Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi; EN 374-5: 2016: Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů.

Rukavice BioClean pro prostory s omezeným přístupem jsou 100 % kontrolovány. Jakým způsobem se kontrola provádí?

Náš výrobní proces zahrnuje pět samostatných fází kontroly. Každé rukavice/palčáky pro prostory s omezeným přístupem / izolační boxy jsou ze 100 % vizuálně kontrolovány na přítomnost otvorů, zároveň s tlakovými zkouškami s použitím vody a vzduchu. Zkouška se provádí naplněním dlouhé rukavice vzduchem do stanoveného tlaku a poté jejím ponořením do vody na dobu tří minut. Voda je kontrolována na přítomnost jakýchkoli bublin a podle toho lze zjistit, zda se na produktu vyskytují úniky přes drobné otvory. Tato 100 % kontrola zaručuje, že jsou dodávané rukavice nebo palčáky zcela prosty jakýchkoli otvorů, a je přísnější než přístup založený na akceptovatelné úrovni kvality (AQL) uplatňovaný u chirurgických rukavic, jenž používá statistický plán odběru vzorků.

Jsou moje rukavice vhodné pro manipulaci s cytotoxickými léky (chemoterapeutiky)?

Nabízíme kompletní sortiment rukavic vhodných pro použití v této vysoce specializované oblasti. Rukavice testované v souladu s normou ASTM D6978-05 pro široké spektrum cytotoxických léčiv prokázaly vynikající účinnost bariérové ochrany při rychlosti průniku definované dle ASTM dosahující 0,01 µg/cm2/min, což je úroveň 100krát přísnější než v případě normy EN 16523-1:2015. Rádi vám na požádání poskytneme další informace.

Které rukavice je vhodné použít, pokud požaduji odolnost proti elektrostatickým výbojům?

Tam, kde je zapotřebí rukavic odolných proti elektrostatickým výbojům, jsou nejlepší volbou rukavice z nitrilu, neoprénu/polychloroprénu nebo vinylu. Je rozdíl mezi odolností proti elektrostatickým výbojům a antistatickými vlastnostmi produktu. Odolnost proti elektrostatickým výbojům charakterizuje způsob, jímž materiál reaguje při vystavení statické elektřině. Antistatické vlastnosti materiálu buď zabraňují vytváření statické elektřiny, nebo alespoň redukují jeho účinky.