VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

ANSELL EARTH

Myslíme nejprve na lidi a planetu

CO JE ANSELL EARTH?

Ansell Earth zavádí vědecky podložená tvrzení strukturovaná do pěti oblastí životního cyklu výrobku: Materiál, výroba, balení, použití a konec použití.

Mezi výhody výrobků Ansell Earth patří:

  • Spolehlivé a snadno dostupné informace o udržitelnosti produktů, o které víme, že jste je žádali.
  • Jasná a ověřená tvrzení o udržitelnosti, která vám pomohou při výběru osobních ochranných prostředků v souladu s vašimi environmentálními hodnotami a cíli udržitelnosti.

OBJEVTE NAŠICH 5 PILÍŘŮ

MATERIÁL

Výběr materiálů, které minimalizují dopad výrobku na životní prostředí, aniž by byla ovlivněna jeho kvalita nebo výkon.

Výroba

Optimalizace spotřeby energie, produkce odpadu a spotřeby vody v našich výrobních procesech.

BALENÍ

Využíváme vědecký výzkum k minimalizaci dopadu na životní prostředí při zachování špičkové kvality, která chrání lidi i výrobky.

POUŽITÍ

Zvýšení životnosti a životnosti výrobků, protože delší životnost výrobků snižuje potřebu jejich výměny, což vede k menšímu množství odpadu.

KONEC POUŽÍVÁNÍ

Co se stane s výrobkem poté, co doslouží? Pro snížení spotřeby materiálů a energie je zásadní optimalizovat konec používání.

Připojte se k diskusi