VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

Hornictví a těžba

Bezpečnostní hlediska při těžbě

Těžba se skládá z několika složitých procesů, které vyžadují důrazné zaměření na bezpečnost, počínaje řádným vyhodnocením rizik, aby se rizika snížila, zmírnila nebo odstranila. Ať už pracují při těžbě a průzkumu, drcení rudy nebo přípravě a přepravě produktu, jsou pracovníci každý den vystaveni různým rizikům.

Těžební infrastruktura navíc vyžaduje neustálou stavební činnost a těžká zařízení používaná v každodenních procesech vyžadují servis a údržbu. Pracovníci v dolech proto potřebují vhodnou kombinaci ochrany proti olejům, mechanické, chemické a nárazové ochrany.

VYŽÁDAT HODNOCENÍ

PRŮMYSLOVÁ NEBEZPEČÍ

Povrchová a podzemní těžba čelí různým typům nebezpečí, protože nástroje a materiály používané při ruční práci mají svá specifika. Ansell je ideálním bezpečnostním partnerem při identifikaci nebezpečí a rizika zranění spojených s jednotlivými úkoly a při vybavování pracovníků v hornictví správným řešením z našeho rozsáhlého portfolia ochrany rukou a těla. Ať už čelíte riziku pořezání, nárazu, oděru, chemickým nebo jiným nebezpečím, Ansell vám pomůže snížit počet zranění na pracovišti a poskytne pohodlí, výkon a ochranu potřebnou k tomu, aby pracovníci v dolech byli po celý den v bezpečí a produktivní.

Řešení společnosti Ansell

V celém těžebním řetězci, ve středním proudu nebo v navazujícím proudu, kde se denně provádějí vysoce rizikové činnosti při průzkumu, výstavbě, těžbě, drcení a přípravě nebo přepravě a rafinaci, se často pracuje v extrémním prostředí a ruce mohou být snadno vystaveny nebezpečí stlačení a přimáčknutí. Vysoce účinná ochrana rukou z osobních ochranných prostředků je vyžadována při středně těžkých až těžkých úkonech, včetně používání ručního nářadí, manipulace s potrubím, obsluhy ventilů nebo umísťování těžkých zařízení. Systém Ansell Ringers Impact Protection System poskytuje účinnou ochranu kloubů, prstů a palců při zachování maximální odolnosti, obratnosti a pohodlí.
Při práci v dole, při přepravě kapalin nebo v dílně jsou důlní pracovníci vystaveni působení oleje, nafty a dalších hydraulických kapalin. Pracovníci potřebují certifikovanou bariérovou ochranu, která zabrání kontaktu olejů a jiných maziv s pokožkou, a také lepší úchop pro zmírnění svalové únavy a správnou manipulaci se středně těžkými až těžkými nástroji a zařízeními. Technologie ANSELL GRIP™ je aplikované povrstvení, které minimalizuje sílu potřebnou pro uchopení suchých, zaolejovaných nebo mokrých nástrojů či materiálů, snižuje únavu ruky i paže a zlepšuje obratnost, bezpečnost a produktivitu.
Pracovníci, kteří používají nebezpečné chemické látky při pracovních procesech, například při hydraulickém štěpení, by mohli být vystaveni nebezpečným vedlejším produktům těžby. Mezi možná nebezpečí patří chemické popáleniny od žíravých látek a toxických výparů.

Je také důležité znát možné způsoby kontaminace, jako jsou výpary, postřik, postříkání a ponoření, a způsob expozice pracovníka, jako je vdechnutí nebo absorpce kůží. Mnoho studií vládní agentury OSHA (Occupational Safety and Health Administration) ukázalo, že absorpce chemických látek přes kůži může nastat, aniž by si toho pracovník všiml.
Pracovníci mohou být vystaveni koncentrovaným chemickým látkám a pojivům v přípravku nebo výrobku. Bez správných osobních ochranných prostředků mohou pracovníci utrpět chemické popáleniny nebo jiný typ podráždění kůže. Opakovaná a dlouhodobá expozice těmto chemikáliím může být pro pracovníka toxická a může vážně poškodit jeho kůži nebo dýchací systém. Pracovníci potřebují silné, neporézní OOP, které zabrání vniknutí kapalin dovnitř ochranného prostředku a dotyku s pokožkou, s odolností vůči oděru a ostrým rohům. Přední sortiment chemické ochrany společnosti Ansell zahrnuje řešení s různou úrovní odolnosti proti kyselinám, organickým a anorganickým chemikáliím a biologickým činitelům.
Pracovníci v dolech jsou vystaveni extrémním teplotám a měli by přijmout opatření, aby zůstali v bezpečí. Správné oblékání je nesmírně důležité pro prevenci stresu z chladu nebo horka. Záleží také na typu tkaniny, kterou nosíte. Bavlna ztrácí svou izolační hodnotu, když navlhne. Naproti tomu vlna, hedvábí a většina syntetických materiálů si zachovávají izolační vlastnosti i za mokra. Stejně důležité jako správné oblečení je i používání správné ochrany rukou v daném prostředí, jako jsou pletené, bavlněné, zateplené nebo voděodolné rukavice, které zmírňují účinky nebezpečí spojených s chladem nebo horkem.
Pracovníci v dolech jsou vystaveni propíchnutí a pořezání ostrými předměty včetně žiletek, ostrých ocelových hran a nebezpečných nástrojů a strojů. Tato nebezpečí se projevují při obrábění, montáži, instalaci, provozu a opravách ropných zařízení v terénu. Pro snížení rizika pořezání a infekčních onemocnění hrají osobní ochranné pomůcky důležitou roli a úplné ochrany rukou a paží lze dosáhnout kombinací správných rukavic.

Rukavice Ansell odolné proti proříznutí jsou vyrobeny s využitím inovativních technologií, které poskytují vynikající ochranu proti proříznutí a zvýšenou obratnost, přilnavost a pohodlí. Technologie INTERCEPT™ je patentovaná technologie vláken s odolností proti prořezání, která disponuje nižší hmotností a tvoří pohodlnější alternativu k vláknům jiných značek.
Při práci s těžkým vybavením, rudou a hotovými výrobky je pro bezpečnost rukou horníků zásadní přilnavost a odolnost proti oděru. Nedostatečný úchop zvyšuje únavu ruky, protože sval je nadměrně namáhán. Pokud rukavice neposkytují potřebný úchop, pracovníci mohou mít tendenci rukavice sundat, čímž ruce vystavují závažným rizikům. Podle OSHA dochází v USA k 70 % úrazů rukou, když lidé nepoužívají rukavice.
Koláž obrázků překrytých na člověku, která se skládá z aplikací používaných výrobků v různých odvětvích.

Připojte se k diskusi