VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

Záchranné služby

Bezpečnostní hlediska při tísňovém volání první pomoci

Pracovníci první pomoci jsou na místě mimořádné události jako první a mohou čelit náročným a nebezpečným situacím. Obvykle se jedná o profesionály pracující v hasičských a záchranných službách, zdravotnických záchranných službách a v oblasti vymáhání práva.

Ekonomické náklady na zranění hasičů v USA se odhadují v rozmezí 1,6 až 5,9 miliardy dolarů ročně(1), což značí potřebu provádět opatření ke snížení rizik, aby se zabránilo ztrátě produktivity a snížení kvality života. Pracovníci první pomoci vyžadují a zaslouží si nejlepší možnou ochranu, aby se mohli s jistotou připravit na každý zásah.

Identifikujte nebezpečí a snižte počet úrazů na pracovišti s bezplatným hodnocením AnsellGUARDIAN®.

KONTAKTUJTE SVÉHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE >

PRŮMYSLOVÁ NEBEZPEČÍ

Rizika a hrozby u pracovníků první pomoci se značně liší a vyžadují řádné posouzení, klíčové bezpečnostní protokoly, školicí programy a používání správných osobních ochranných prostředků (OOP), aby se předešlo zraněním. Podle studie NFPA (Národní asociace požární ochrany) z roku 2018 byli hasiči vystaveni více než 47 000 expozicím nebezpečným materiálům, jako je azbest, chemikálie a výpary s rizikem chronických onemocnění(2). K dalším rizikům souvisejícím s prací záchranářů, jako je pořezání, propíchnutí nebo poranění kůže ostrým předmětem (jehly, žiletky nebo rozbité sklo), může dojít při prohledávání oděvu zatčeného, vyšetřování na místě činu nebo při zásahu u dopravní nehody. Řezné poranění zvyšuje riziko infekce patogeny přenášenými krví, které jsou pro zdravotnickou záchrannou službu při poskytování přednemocniční neodkladné zdravotní péče obzvláště časté. Potenciálně smrtelným rizikem pro všechny pracovníky první pomoci jsou nebezpečné události s přítomností bojových chemických látek.

Řešení společnosti Ansell

Chemické látky v plynném, kapalném nebo pevném skupenství mají různou formu a koncentraci. Při chemické havárii může dojít k mnoha mimořádným událostem, jako je únik (na souši nebo ve vodě), požár nebo dokonce výbuch, které vystavují osoby i životní prostředí nebezpečným rizikům. Pracovníci první pomoci musí používat vhodnou ochranu rukou a těla, aby byli připraveni na nejhorší. Kromě toho by měly být zavedeny vhodné postupy a vybavení pro účinnou a bezpečnou dekontaminaci po chemické kontaminaci. Přední sortiment chemické ochrany společnosti Ansell zahrnuje řešení s různou úrovní odolnosti proti kyselinám, organickým a anorganickým chemikáliím a biologickým činitelům.

V případě události HAZMAT (události zahrnující nebezpečné materiály) mohou záchranáři čelit různým chemickým látkám, včetně bojových chemických látek (CWA) a biologických nebezpečí. Pro popis hrozeb plynoucích z chemických, biologických, radiologických a jaderných látek se běžně používá zkratka CBRN. Patří sem také toxické průmyslové chemikálie (TIC). CWA kontaminují různými způsoby, například kontaktem s kůží (hořčičný plyn) nebo kůží/vdechnutím (VX). Příkladem biologických bojových látek jsou neštovice (virus) a antrax (bakterie). Taková nebezpečí vyžadují dobře vyškolené a připravené týmy HAZMAT a správnou volbu osobních ochranných prostředků.

Při záchranných akcích se často pracuje v rizikovém prostředí, kde mohou být ruce snadno vystaveny riziku rozdrcení a skřípnutí. Mělo by být dosaženo účinné ochrany kloubů, prstů a palců při zachování maximální odolnosti, obratnosti a pohodlí. Pokud rukavice poskytují vynikající ochranu i pohodlí, pracovníci v kritických operacích nemají tendence je sundávat, což vede ke snížení rizika zranění. Systém ochrany proti nárazu Ringers® společnosti Ansell, navržený z termoplastické pryže (TPR), chrání pracovníky před rizikem nárazu a zároveň poskytuje vynikající pohodlí a obratnost.

Pracovníci první pomoci jsou vystaveni pořezání ostrými předměty včetně žiletek, ostrých ocelových hran nebo rozbitého skla. K těm může snadno dojít při poskytování lékařské péče oběti drog, prohlídce oblečení zatčeného, vyšetřování na místě činu nebo při zásahu u dopravní nehody. Pro snížení rizika pořezání a infekčních onemocnění hrají důležitou roli osobní ochranné prostředky a úplné ochrany rukou a paží lze dosáhnout kombinací správných rukavic a návleků na paže.

Rukavice společnosti Ansell odolné proti prořezání jsou vyrobeny s inovativními technologiemi, které poskytují vynikající ochranu proti prořezání, lepší obratnost, úchop a pohodlí. Technologie INTERCEPT™ je patentovaná technologie vláken s odolností proti prořezání, která disponuje nižší hmotností a tvoří pohodlnější alternativu k vláknům jiných značek. Technologie ANSELL GRIP™ je aplikované povrstvení, které minimalizuje sílu potřebnou pro uchopení nástrojů či materiálů, zvyšuje bezpečnost a výkonnost.

Při pravidelných kontrolách a servisu hasičských vozů, sanitek nebo jiných zásahových vozidel s použitím nářadí a vybavení mohou být ruce ohroženy odřením a poškrábáním. Kromě toho mohou opakované mechanické práce v suchém/zaolejovaném prostředí, jako jsou opravy nefunkčních zařízení, vyžadovat bezpečný úchop a pohodlí. I při málo rizikových všeobecných údržbářských pracích na požární stanici lze dosáhnout vysokého komfortu a dobrého padnutí, aniž by byla ohrožena ochrana.

Záchranáři, policisté a další přidružené profese jsou vystaveni velkému riziku náhodné expozice drogám při ošetřování obětí drog, vyšetřování nebo účasti na taktických operacích. K expozici může dojít vdechnutím, požitím, sliznicí, vstřebáním kůží nebo vpichem jehly. Drogy, ať už nelegální nebo legální, mají různou formu a účinky a mohou způsobit závažné následky. Pokud nejsou pracovníci první pomoci řádně chráněni, hrozí jim vážná zranění.

Záchranáři jsou vystaveni velmi vysokému fyzickému a emocionálnímu náporu. Při dlouhodobé práci mohou vznikat rizikové faktory pro muskuloskeletální poranění v důsledku opakovaných činností nebo používání nástrojů s nepohodlným úchopem. Mohou pracovat při vysokých teplotách, v uzavřených prostorách nebo v oblastech se sníženou viditelností. Společnost Ansell nabízí ergonomická řešení osobních ochranných prostředků pro bezpečnější pracovní prostředí bez omezení pohodlí. Bylo prokázáno, že rukavice navržené s patentovanou technologií ergonomického designu ERGOFORM™ společnosti Ansell účinně minimalizují nepohodlí z dlouhodobých opakovaných pohybů rukou a umožňují pracovníkům pracovat sebejistě a pohodlně delší dobu.

Připravenost na nebezpečné nebo pandemické události nebyla nikdy tak důležitá jako nyní. S rostoucím povědomím o bezpečnosti pracovníků první pomoci a prevenci šíření virových infekcí je používání vhodných osobních ochranných prostředků přínosem pro každé hodnocení rizik a umožňuje zvládat nebezpečné situace s jistotou a klidem.

V důsledku pandemie COVID-19 musí pracoviště zvážit potřebu ochrany před šířením nemocí a virových infekcí. Společnost Ansell nabízí řadu osobních ochranných prostředků, které odpovídají pokynům WHO pro prevenci a kontrolu infekce. Za účelem informovaného rozhodnutí by kupující a uživatelé měli držet krok s nejnovějšími a nejpodrobnějšími informacemi ohledně vhodných OOP pro ochranu proti onemocnění COVID-19 a jinými viry pro jejich zamýšlené použití v konkrétním prostředí.


NOVÝ INTERAKTIVNÍ 360STUPŇOVÝ ZÁŽITEK PRO PRVNÍ RESPONDENTY!

V tomto interaktivním nástroji jsou představena běžná nebezpečí, která se vyskytují při každodenních činnostech pracovníků první pomoci, a doporučení ohledně vhodné ochrany těla a rukou dodané společností Ansell.


Nástroje a zdroje

Technologie rukavic Ringers F3 Technology™ – video

Řada rukavic Ringers pro záchranáře vyvinutá s technologií F3 Technology™ je navržena tak, aby poskytovala ideální rovnováhu mezi dobře padnoucím střihem, tvarem a funkčností, takže záchranářské týmy mohou být během krizových situací dostatečně chráněni. Naše odolné a oděruvzdorné rukavice jsou vyrobeny tak, aby vydržely, a mohou být poslední obrannou linií záchranářů při mimořádných událostech.

ZOBRAZIT NYNÍ
(1) The Economics of Firefighter Injuries in the United States, NIST Technical Note 2078, NIST (National Institute of Standards and Technology), USA. Department of Commerce, (Dec 2019) https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-C13-b8dbdb94136ba36aad8a6192de01aedf/pdf/GOVPUB-C13-b8dbdb94136ba36aad8a6192de01aedf.pdf (page 25 and 30)

(2) https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Emergency-responders/osffinjuries.pdf (page 1)


Připojte se k diskusi