VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

Technická infrastruktura a veřejné služby

Bezpečnostní aspekty v odvětví veřejných služeb a stavebních prací

Bezpečnostní protokol a vhodné OOP jsou zvláště důležité pro pracovníky v odvětví veřejných služeb a stavebních prací, přičemž v tomto odvětví je zaznamenatelná míra nehod 3,5 %, což je nad průměrem, který činí 3,1 %. Odvětví veřejných služeb se může pochlubit vyšší mírou, jež činí 5,3 %.

Toto odvětví potřebuje také zvýšit míru školení týkající se pracovních dovedností. V průzkumu z roku 2019 byla u zaměstnanců veřejných služeb větší než 50% pravděpodobnost, že vyjádří znepokojení ohledně školení nebo se budou obávat zranění. To podporuje přijetí opatření k identifikaci a vybavení pracovníků ve veřejných službách správnými ochrannými prostředky pro pracovní rizika, kterým čelí.

Identifikujte nebezpečí a snižte počet úrazů na pracovišti s hodnocením AnsellGUARDIAN® bez nákladů.

KONTAKTUJTE SVÉHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

PRŮMYSLOVÁ NEBEZPEČÍ

Celkově se více než 10 % úrazů v odvětví technické infrastruktury a veřejných prací vyskytuje na rukou, na druhém místě jsou úrazy dolní části zad. Pracovníci v technické infrastruktuře čelí mnoha pracovním rizikům v důsledku různých pracovních úkonů, včetně výstavby, provozu a rozsáhlých činností údržby napříč dodávkami elektrické energie, zemního plynu, páry nebo vody a odvádění odpadních vod.

Společnost Ansell nabízí rozsáhlý sortiment ochranných řešení, která chrání před riziky, jako je riziko pořezání, úrazu elektrickým proudem nebo nárazu. Chemická ochrana rukou a těla společnosti Ansell navíc chrání pracovníky v technické infrastruktuře vystavené nebezpečím potřísnění chemikáliemi, zatímco inovativní technologie společnosti Ansell se zaměřují na ergonomii a celkové zdraví a wellness s cílem zabránit únavě a ztížení.

Řešení společnosti Ansell

Pracovníci v odvětví veřejných služeb používají nástroje, které je ponechávají vystavené riziku pořezání ostrými hranami určenými k řezání drátu, trubek a jiných materiálů. Při práci s odpadem nebo jinými surovinami se také mohou setkat s drsnými či zlomenými hranami, které mohou způsobit pořezání a tržné rány.

Rukavice společnosti Ansell odolné proti prořezání jsou vyrobeny s inovativními technologiemi, které poskytují vynikající ochranu proti prořezání, lepší obratnost, úchop a pohodlí. Technologie INTERCEPT™ je patentovaná technologie vláken s odolností proti prořezání, která disponuje nižší hmotností a tvoří pohodlnější alternativu k vláknům jiných značek. Technologie ANSELL GRIP™ je aplikované povrstvení, které minimalizuje sílu potřebnou pro uchopení nástrojů či materiálů, zvyšuje bezpečnost a výkonnost.
Při údržbě technické infrastruktury a infrastruktury stavebních prací mohou nástroje a vybavení vystavit ruce pracovníků riziku oděru a poškrábání v důsledku kontaktu s pohyblivými částmi nebo vnějšími prvky, jako jsou kartáče nebo nečistoty. Technologie FORTIX™ společnosti Ansell zlepšuje výkonnost povrstvení díky využití odolného polymerového materiálu s cílem prodloužit životnost rukavic a zároveň zvýšit pohodlí uživatele.
Při plnění úkonů provozu, údržby a dodávek vody bude běžným nebezpečím manipulace s chemickým ošetřením zajišťujícím čistotu vody. To vystavuje zaměstnance veřejných služeb chemickým kapalinám nebo nebezpečím potřísněním chemikáliemi, které mohou vést k těžkým popáleninám končetin. Nakládání s odpadními vodami a odpady navíc vystavuje zaměstnance riziku potřísnění chemikáliemi. Přední sortiment chemické ochrany společnosti Ansell zahrnuje řešení s různou úrovní odolnosti proti kyselinám, organickým a anorganickým chemikáliím a biologickým činitelům.
Při výstavbě a údržbě technické infrastruktury a veřejných pracích jsou pracovníci obsluhující těžké stroje s pohyblivými částmi nebo pneumatickými zařízeními vystaveni riziku rozdrcení a přiskřípnutí. Mnoho pracovních úkonů zahrnuje použití velkých nástrojů a těžkých materiálů, které dále vystavují ruce nebezpečí, jež mohou vést k ničivým zraněním, nejsou-li pracovníci řádně chráněni. Systém Ringers Impact Protection od společnosti Ansell chrání pracovníky před rizikem nárazu a poskytuje vynikající pohodlí a obratnost.
Stavba a údržba infrastruktury pro výrobu a dodávku energie vystavuje pracovníky technické infrastruktury riziku úrazu elektrickým proudem a plamenem. Při práci s elektřinou je důležité při provádění úkonů procvičovat bezpečnostní postupy „Lock Out, Tag Out“, protože zabezpečují největší kontrolu nad elektrickým nebezpečím. Pracovníci by rovněž měli nosit vhodně dimenzované ochranné rukavice proti ohni a nehořlavé rukavice a OOP.
V důsledku pandemie COVID-19 musí pracoviště zvážit potřebu ochrany před šířením nemocí a virových infekcí. Společnost Ansell nabízí řadu ochranných řešení, které odpovídají pokynům WHO pro prevenci  a kontrolu infekce. Za účelem informovaného rozhodnutí by kupující a uživatelé měli držet krok s nejnovějšími a nejpodrobnějšími informacemi ohledně vhodných OOP pro ochranu proti onemocnění COVID-19 a jinými viry pro jejich zamýšlené použití v konkrétním prostředí.
Image collage overlapped on top of a man and consisting of product in-use applications across multiple industries

Připojte se k diskusi