VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

Strojírenství a kovovýroba

Bezpečnostní aspekty ve strojírenství

Strojírenství je jedním z nejdynamičtějších průmyslových odvětví díky svým silným vazbám a propojení s hlavními hospodářskými odvětvími, jako jsou suroviny, hotové výrobky a služby.

Studie NSC z roku 2019 odhaduje celkové náklady na pracovní úrazy jen v USA na ohromujících 171 miliard dolarů, přičemž poranění rukou a prstů tvoří přibližně 25 % pracovních úrazů. Mnohým z těchto úrazů lze předejít a vyžadují uvědomění si bezpečnosti a dodržování předpisů a bezpečnostních protokolů, včetně používání vhodných osobních ochranných prostředků.

VYŽÁDAT HODNOCENÍ

PRŮMYSLOVÁ NEBEZPEČÍ

Obsluha strojů a zařízení je spojena s různými mechanickými riziky. Pohybující se části stroje mohou způsobit vážná zranění na pracovišti, jako jsou rozdrcené prsty nebo ruce, amputace a popáleniny. Mezi další časté úrazy v průmyslu patří řezné a sečné rány, bodnutí nebo propíchnutí způsobené zařízením nebo ostrými hranami plechů a částmi s ostrými hroty, jakož i odřeniny způsobené drsným povrchem částí a onemocnění pohybového aparátu v důsledku vibrací. Části stroje, materiály a emise, jako je pára a voda, mohou být natolik horké nebo studené, aby způsobily popáleniny nebo opaření, a práce se součástmi pod napětím může způsobit úraz elektrickým proudem a popáleniny. Výroba kovů včetně svařování, řezání a pájení je mimořádně nebezpečná, protože při těchto pracovních postupech vznikají jiskry, výpary, radiace a další rizika. Dodržování bezpečnostních protokolů a používání vhodných osobních ochranných prostředků je zásadní pro ochranu pracovníků v kovovýrobě a obsluhy strojů před těmito zraněními, kterým lze předcházet.

Řešení společnosti Ansell

Jedním z hlavních bezpečnostních rizik při výrobě kovů je vysoké riziko pořezání a poranění při manipulaci s plechy, předměty s ostrými hranami a obsluze zařízení s částmi s ostrými hroty. Pracovníci jsou často vystaveni rizikům spojeným s manipulací se sklem, nebezpečnými stroji a jinými ostrými předměty a hranami, u nichž může dojít k řezným a bodným zraněním. Podle Bureau of Labor Statistics zhruba 30 % všech pracovních úrazů ročně vzniká v důsledku řezných a tržných ran, z toho 12 % na rukou. Pro zajištění bezpečnosti v kovovýrobě a prevenci úrazů při ruční manipulaci na pracovišti je důležité zvolit správné osobní ochranné prostředky s vhodnou ochranou proti proříznutí odpovídající prováděným úkonům.
Při obsluze strojů a zařízení s drsným povrchem a pohyblivými částmi vystavují pracovníci své ruce a paže riziku odření a poškrábání. Společnost Ansell nabízí širokou škálu oděruvzdorných rukavic, které jsou extrémně odolné pro dlouhodobé nošení v různých abrazivních aplikacích, které zahrnují opakované pohyby a manipulaci s kovovými plechy a panely. Technologie FORTIX společnosti Ansell využívá tenkou, pružnou a prodyšnou nitrilovou pěnu, která výrazně prodlužuje životnost ochranných rukavic a návleků na paže a zároveň zvyšuje jejich pohodlí.
Pracovníci obsluhující těžké stroje s pohyblivými částmi nebo pneumatická zařízení vystavují své ruce a paže riziku rozdrcení a skřípnutí. Mnoho prací ve strojírenství a kovovýrobě zahrnuje používání velkých nástrojů, jako jsou lisy, nůžky a pily, manipulaci s plechy a těžkými materiály, což dále vystavuje ruce nebezpečí, které může vést k ničivým zraněním, pokud nejsou řádně chráněny. Systém Ringers Impact Protection od společnosti Ansell chrání pracovníky před rizikem nárazu a poskytuje vynikající pohodlí a obratnost.
Práce na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti je spojena s rizikem úrazu elektrickým proudem nebo vážných popálenin. Úraz elektrickým proudem je jedním z hlavních rizik, s nimiž se setkávají svářeči a další pracovníci používající elektricky poháněné nástroje a zařízení, kde i nízké napětí nebo nízký proud může způsobit vážné poškození zdraví nebo smrt. Podle OSHA jsou elektrická rizika druhým největším bezpečnostním problémem v kovovýrobě. Používání správných osobních ochranných prostředků může pomoci zabránit případným nehodám. Společnost Ansell nabízí ve své třídě nejlepší ochranné rukavice ActivArmr, které poskytují maximální pohodlí, výkon a bezpečnost v náročných prostředích.
Pracovníci v kovovýrobě jsou vystaveni jak kontaktnímu teplu nebo chladu, tak konvekčnímu teplu, což vyžaduje vhodné osobní ochranné prostředky pro manipulaci s horkými nebo studenými předměty, pro práci v extrémních teplotách a pro ochranu rukou při svařování, odlévání a tavení, formování a kování. Kromě toho mohou být části stroje, materiály a emise, jako je pára a voda, natolik horké nebo studené, aby způsobily popáleniny nebo opaření. Pro zmírnění těchto rizik nabízí společnost Ansell řadu osobních ochranných prostředků, které jsou navrženy tak, aby odolávaly extrémním teplotám a zároveň zajišťovaly pohodlí a výkon.
V důsledku pandemie COVID-19 musí pracoviště zvážit potřebu ochrany před šířením nemocí a virových infekcí. Společnost Ansell nabízí řadu ochranných řešení, které odpovídají pokynům WHO pro prevenci  a kontrolu infekce. Za účelem informovaného rozhodnutí by kupující a uživatelé měli držet krok s nejnovějšími a nejpodrobnějšími informacemi ohledně vhodných OOP pro ochranu proti onemocnění COVID-19 a jinými viry pro jejich zamýšlené použití v konkrétním prostředí.
Vibrace představují potenciální nebezpečí pro pracovníky obsluhující ruční nářadí a poháněná zařízení, jako jsou příklepové vrtačky, pneumatické klíče, brusky a pily všech typů. Dlouhodobé vystavení vibracím může způsobit změny ve šlachách, svalech, smyslových nervech, kostech a kloubech, které mohou nakonec vést k poškození svalů ruky a paže známému jako syndrom vibrací ruky a paže. Kromě svalové únavy způsobené vibracemi jsou muskuloskeletální zranění často způsobena opakovanými pohyby, přetížením svalů a nesprávnou polohou při práci. Vedle obecných bezpečnostních opatření, jako je mechanická izolace zdroje vibrací, omezení doby trvání expozice a údržba zařízení, aby se zabránilo nadměrným vibracím, je důležité zvážit vhodné osobní ochranné prostředky s cílem snížit riziko poškození svalů, kostí a kloubů a zajištění bezpečnosti a pohodlí pracovníků.
Nebezpečí při výrobě strojů a kovů se neomezují pouze na mechanická rizika. Pracovníci jsou vystaveni působení různých agresivních chemikálií včetně barev, rozpouštědel, šestimocného chromu a čisticích kapalin. Bez správných osobních ochranných prostředků mohou pracovníci utrpět chemické popáleniny nebo jiný typ podráždění kůže. Opakovaná a dlouhodobá expozice těmto chemikáliím může být pro pracovníka toxická a může vážně poškodit jeho kůži nebo dýchací systém. Pracovníci potřebují silné, neporézní OOP, které zabrání vniknutí kapalin dovnitř ochranného prostředku a dotyku s pokožkou, s odolností vůči oděru a ostrým rohům.

 

 

Image collage overlapped on top of a man and consisting of product in-use applications across multiple industries

Připojte se k diskusi