VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

Přírodní vědy

Bezpečnostní aspekty v odvětví biologických věd

Společnosti působící v odvětví přírodních věd se zaměřují na výzkum, vývoj a výrobu produktů, které zlepšují celkové zdraví člověka. Pracovníci v tomto odvětví čelí řadě nebezpečí, jemuž jsou vystaveni nejen oni sami, ale také jejich výzkum a produkty. Pracovníci v laboratořích a výzkumní pracovníci zkoumající podstatu nových léků, vakcín, zdravotnických prostředků a dalších řešení čelí během svého pracovního dne mnoha vážným rizikům, jež mohou představovat částice, chemikálie, biologické látky, tepelná rizika a řezná poranění.

Jakmile jsou dokončeny výzkumy a klinické studie a má začít hromadná výroba vakcíny, je třeba vzít v úvahu přísné protokoly. Primární důraz na ochranu se přesouvá na produkt, aby se zajistilo, že během výrobního procesu nebude existovat žádné riziko kontaminace. Zařízení budou pracovat v čistém nebo aseptickém/sterilním prostředí s použitím OOP s ověřenou úrovní sterility, čistoty a úrovní chemické permeace. Identifikujte nebezpečí a snižte úrazovost na pracovišti bez nákladů se službou AnsellGUARDIAN®.

KONTAKTUJTE ZÁSTUPCE >

PRŮMYSLOVÁ NEBEZPEČÍ

Rizika a nebezpečí v odvětví biologických věd se liší v závislosti na prostředí, zařízení a prováděném úkonu. Ať už pracujete s nebezpečnými chemikáliemi při míchání životně důležitých léčiv a vakcín nebo manipulujete s nebezpečnými chemikáliemi během výroby polovodičů/mikroelektroniky, s biologickými riziky při biovýrobě nebo montáži zdravotnických prostředků, které musí být absolutně bez kontaminace, je klíčové používat OOP s vhodnou úrovní ochrany. Odvětví biologických věd je vysoce regulováno mnoha normami platnými pro OOP a životní prostředí, zejména v čistých prostorách a laboratořích. Společnost Ansell má řešení, které zajišťuje ochranu pracovníků, produktů a výzkumu.

Řešení společnosti Ansell

Pro mnoho aplikací v oblasti biologických věd je hlavním účelem osobních ochranných prostředků ochrana produktu před kontaminací. Vybavování pracovníků osobními ochrannými prostředky, které jsou kompatibilní pro použití v přísně regulovaných čistých prostorách a kontrolovaných prostředích, je zásadní pro snížení rizika křížové kontaminace (ve formě částic (prach, kůže, vlasy), biologické zátěže (bakterie, viry, houby) a chemikálií (rozpouštědla, reziduum)), a aby byla zajištěna integrita vyráběných produktů nebo prováděného výzkumu.
Pro zajištění bezpečnosti pracovníků v oblasti farmaceutické výroby, míchání léčiv, akademických laboratoří a laboratoří výzkumu a vývoje, biovýroby, mikroelektroniky a přesného strojírenství, kteří mohou být denně vystaveni nebezpečným chemikáliím – ať už při míchání pevných látek a/nebo kapalin, při přenosu kapalin, čištění a přípravě čistých prostor nebo při údržbě a čištění zařízení FAB – je prvořadé používání správných OOP s vhodnou úrovní protichemické ochrany.
Biologická nebezpečí (často označovaná jako biologická rizika) jsou biologické látky, které představují hrozbu pro zdraví živých organismů, zejména lidí. Mezi biologická nebezpečí se řadí rovněž zdravotnický odpad, mikroorganismy, jako jsou bakterie, houby a viry nebo toxiny produkované mikroorganismy. V důsledku pandemie COVID-19 musí pracoviště zvážit potřebu ochrany před šířením nemocí a virových infekcí. Společnost Ansell nabízí řadu produktů OOP, které odpovídají pokynům WHO pro prevenci a kontrolu infekce. Za účelem informovaného rozhodnutí by kupující a uživatelé měli držet krok s nejnovějšími a nejpodrobnějšími informacemi ohledně vhodných OOP pro ochranu proti onemocnění COVID-19 a jinými viry pro jejich zamýšlené použití v konkrétním prostředí.
Elektrostatický výboj (ESD), není-li zastaven nebo kontrolován, může být příčinou závažného narušení a poškození mikroelektronických součástí nebo vznícení během zpracování prášku. Proto je bezpodmínečně nutné, aby osobní ochranné prostředky, včetně oděvů, návleků na boty a rukavic, jež používají pracovníci provádějící aplikace s rizikem vytváření elektrostatického výboje, měly antistatické vlastnosti. Společnost Ansell nabízí řadu řešení, která byla testována a splňují normy pro antistatickou ochranu.
Občas může nošení rukavic způsobit naší pokožce zdravotní problémy. Kožní alergie způsobené nežádoucími účinky nošení rukavic se obvykle dělí na tři různé typy – okamžitá přecitlivělost / typ I, oddálená přecitlivělost / typ IV nebo dráždivá kontaktní dermatitida. Alergie na latex, známá také jako alergie typu I, je reakcí na reziduální alergenní protein přítomný v latexových produktech z přírodního kaučuku. Alergie typu IV se vyskytují hlavně v důsledku reakce na chemické urychlovače používané při výrobě rukavic. Společnost Ansell používá proces louhování a mytí rukavic, aby minimalizovala zbytky urychlovačů ve finálních výrobcích nebo aby urychlovače z výrobního procesu vyřadila.
Pracovníci v odvětví přírodních věd obvykle nosí rukavice, aby před kontaminací chránili sebe, prováděný výzkum nebo vyráběné produkty. Dlouhodobé namáhání svalů způsobené opakovanými a malými pohyby rukou může společně s používáním rukavic způsobovat svalové napětí a únavu rukou a postupem času zvyšovat riziko muskuloskeletálních poruch.

Nástroje a zdroje

Blog Critical Insight

Blog Critical Insight je zdrojem zajímavých článků o průmyslových tématech, od těch, jak dosáhnout ochrany proti pořezání ve sterilním prostředí, až po rozdíly mezi standardy pro testování cytotoxické chemické permeace.

DOZVĚDĚT SE VÍCE

Ansell – řešení ochrany v oblasti přírodních věd

Naše webová stránka pro odvětví přírodních věd je šitá na míru, aby vám pomohla najít řešení, které potřebujete, pro prostředí, v němž pracujete. Zahrnuje rovněž užitečnou sekci často kladených dotazů, cenných nástrojů a zdrojů poskytujících mnoho informací o předpisech, normách, testovacích metodách a rychlý odkaz na certifikáty.

ZJISTIT VÍCE

Připojte se k diskusi