VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

Mechanická ochrana

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

Specializovaná ochrana

Poranění rukou a prstů jsou jedním z nejčastějších zranění v průmyslových odvětvích s rizikem nárazů. Neustálé vibrace mohou způsobit poranění ruky, zápěstí či paže a vést k dočasnému ochrnutí a ztrátě obratnosti. Proto nabízíme naše rukavice Ringers proti velkým nárazům se zabudovanou ochranou, obratností a pohodlím, které poskytují ochranu rukou v různých průmyslových odvětvích.
Další informace

AnsellGUARDIAN®

Hodnocení bezpečnosti na míru vede ke snížení počtu úrazů, snížení nákladů na ochranu, zvýšení shody s předpisy a také ke snížení složitosti portfolia osobních ochranných prostředků.
Další informace

Naše nejnovější inovace

V NOVINKÁCH

Předefinujte vaši komfortní zónu

Nedostatečná ochrana rukou může vést k rozptylování pracovníků, ztrátě soustředění nebo dokonce k sundání rukavic. To vede k nespokojenosti pracovníků, ztrátě jejich produktivity a potenciálnímu vystavení rizikovým situacím.

Šest z deseti pracovníků, kteří přicházejí do kontaktu s ropou, stále používá zastaralá, nepohodlná řešení, jež vedou k jejich frustraci.

My tuto frustraci dokážeme snížit předefinováním komfortní zóny pracovníka.

PLAKÁT K VÝBĚRU ÚROVNĚ OCHRANY PROTI POŘEZÁNÍ

Řešení ochrany proti pořezání společnosti Ansell bylo testováno v souladu s nejnovější normou EN 388:2016. Úroveň odolnosti vůči pořezání podle směrnice EN ISO se měří v newtonech a je udávána hodnotou v rozmezí 2 N (úroveň A) až 30 N (úroveň F). Čím větší hmotnost je potřebná k proříznutí materiálu rukavic, tím vyšší je hodnocení. S výběrem vhodné ochrany rukou před pořezáním vám pomůže tento leták.
STÁHNOUT PLAKÁT

Značky

Nejuznávanější značka ochrany rukou na světě

Špičkové rukavice HyFlex poskytují díky ergonomickému designu ideální vyváženost pohodlí, ochrany a obratnosti pro pracovní úkony, které vyžadují precizní manipulaci s malými nebo ostrými součástmi.