VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

INTOUCH – AKTUÁLNÍ KLINICKÉ INFORMACE – BULLETIN

Vydání 12 newsletteru InTouch™: Část 2 - COVID-19 Ochrana zdravotnických pracovníků

přezkoumává dopad viru SARS-CoV-2 na celosvětovou poptávku a nabídku osobních ochranných prostředků (OOP). Zkoumá doporučení vrcholových orgánů ohledně dostupnosti a uchovávání osobních ochranných prostředků. Zkoumá doporučení pro osobní ochranné prostředky pro standardní a mimořádná preventivní opatření založená na přenosu a optimální kroky při oblékání a svlékání osobních ochranných prostředků. Stručný přehled obsahuje důležité tipy pro používání osobních ochranných prostředků.

Stáhnout

InTouch™ číslo 12: část 1 - COVID-19 Globální pandemie

Poskytuje časovou osu reakcí Světové zdravotnické organizace (WHO) Covid-19. přezkoumává opatření přijatá s cílem omezit globální a místní šíření viru SARS-CoV-2. Zkoumá současné dostupné testování COVID-19. Uvádí typické příznaky COVID-19 a nejnovější studie zkoumající tyto příznaky při předpovídání závažnosti onemocnění.

Stáhnout

NOVÉ InTouch Vydání 8 – Výměna rukavic – kdy a proč?

Probírá infekce operačního pole (SSI) a jakým způsobem k nim přispívají chirurgické rukavice. Shrnuje aktuální názory na celistvost chirurgických rukavic, doporučení v rámci standardů pro praxi, kterými se řídí perioperační péče, a inovace v oblasti výroby lékařských rukavic včetně role antimikrobiálních rukavic při snižování rizika infekce operačního pole.

Stáhnout

InTouch Vydání 4 – Proč je důležitá kvalita rukavic

Hodnotí riziko infekce související s nesprávným používáním a selháváním rukavic, vysvětluje globální a národní standardy kvality výroby a popisuje hodnocení kvality rukavic. Zahrnuje názory klinických odborníků týkající se výběru rukavic a důležitosti kvality rukavic v různých prostředích.

Stáhnout

InTouch Vydání 3 – Alergie typu I a IV

Prezentuje různé typy kontaktní dermatitidy, alergie na latex a imunitních reakcí. Popisuje vliv složení materiálu rukavic, řešení a metody hygieny rukou. Posouzení hodnocení panelu klinických odborníků a postupy pro odstranění možných příčin.

Stáhnout

Připojte se k diskusi