VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

  • Africa en fr
  • South Africa en
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en

AnsellCARES

Naše aktivity v oblasti odborného vzdělávání a klinických záležitostí

Jako součást dlouhodobého závazku společnosti Ansell podporovat rozvoj vzdělávání byl vytvořen systém AnsellCARES, s nímž produkty získávají přidanou hodnotu. AnsellCARES je globální mnohostranný vzdělávací program, vedený předními klinickými odborníky z celého světa. Naším cílem je nabízet vzdělávací a osvětové kampaně pro podporu bezpečnosti, snižování rizik a zlepšování výsledků. Školicí programy AnsellCARES jsou založeny na vědeckých důkazech a oborových standardech pro optimální postupy a poskytují aktuální informace o nejnovějších inovacích tak, abyste je mohli uplatnit v praxi.


Pustit

KLINICKÉ DŮKAZY a ZDROJE PODLE TÉMATU

Společnost Ansell chápe, že pro jakýkoli pokrok v klinické praxi jsou nezbytné vědecké důkazy. Nadále prošlapáváme nové cesty výzkumu s cílem propagovat bezpečnost odborníků v oblasti zdravotní péče a zlepšovat výsledky pacientů. Tato část nabízí knihovnu shrnutí klinických důkazů a prostředků podpory, uspořádaných podle témat za účelem snadného přístupu.
Vyberte si témata, jež vás zajímají. a získejte další informace

Stay InTouch

Měsíční blogy

Stručné výtahy pro zaneprázdněné odborníky ve zdravotní péči. Obsahuje nejnovější trendy v klinické praxi s odkazy na publikovanou literaturu a doporučované pokyny pro okamžité uplatnění v praxi.
Další informace

Čtvrtletní bulletiny

Obsah založený na vědeckých důkazech byl vytvořen ve spolupráci s klinickými odborníky z celého světa. Řeší klíčové problémy zdravotní péče, dopady předpisů a národních norem a nové inovace v praxi.
Další informace