WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

Branża wytwarzania maszyn i wyposażenia oraz metalurgiczna

Względy bezpieczeństwa w branży wytwarzania maszyn i wyposażenia

Branża wytwarzania maszyn i wyposażenia jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu za sprawą silnych powiązań z głównymi sektorami gospodarki, takimi jak branża surowców, towarów gotowych i usług.

Badanie przeprowadzone przez NSC w 2019 r. wykazało, że całkowity szacowany koszt urazów odnoszonych w miejscu pracy wynosi oszałamiające 171 mld USD w samych tylko Stanach Zjednoczonych, a urazy rąk i palców stanowią około 25% wszystkich urazów w miejscu pracy. Wielu z tych urazów można zapobiec, wymaga to jednak wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów i procedur bezpieczeństwa, w tym stosowania odpowiednich ŚOI.

ZAMÓW OCENĘ >

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z BRANŻĄ

Obsługa maszyn i urządzeń wiąże się z różnymi zagrożeniami mechanicznymi. Ruchome części maszyn mogą spowodować u pracowników poważne obrażenia, takie jak zmiażdżone palce lub dłonie, oparzenia lub odcięte ręce. Wśród innych powszechnych urazów w przemyśle można wymienić rany cięte i szarpane, ukłucia lub przebicia spowodowane przez sprzęt lub ostre krawędzie blachy i ostro zakończone części, otarcia spowodowane szorstką powierzchnią części oraz choroby układu mięśniowo-szkieletowego spowodowane wibracjami. Części maszyn, materiały i emisje, takie jak para i woda, mogą być na tyle gorące lub zimne, aby powodować oparzenia lub odmrożenia, a praca z elementami pod napięciem może powodować porażenie prądem elektrycznym i oparzenia. Obróbka metali, w tym spawanie, cięcie i lutowanie twarde, jest wyjątkowo niebezpieczna, ponieważ podczas niej powstają iskry, opary, promieniowanie i inne zagrożenia. Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej ma zasadnicze znaczenie dla ochrony przed tymi możliwymi do uniknięcia urazami pracowników zajmujących się obróbką metali i operatorów maszyn.

Rozwiązania firmy Ansell

Jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa podczas obróbki metalu są skaleczenia i zranienia podczas przenoszenia arkuszy blachy lub przedmiotów o ostrych krawędziach oraz podczas obsługi urządzeń z ostrymi częściami. Pracownicy mają często kontakt ze szkłem, niebezpiecznymi urządzeniami i innymi ostrymi obiektami i krawędziami, które mogą powodować przecięcia, przekłucia lub rany szarpane. Zgodnie z danymi BLS około 30% wszystkich urazów w miejscach pracy w Stanach Zjednoczonych jest spowodowanych przecięciami i ranami szarpanymi, z czego 12% to urazy dłoni. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas obróbki metalu i zapobiec wypadkom podczas przenoszenia różnych rzeczy w miejscu pracy, trzeba dobrać środki ochrony indywidualnej zapewniające adekwatną do wykonywanych zadań ochronę przed przecięciem.
Podczas obsługi maszyn i urządzeń mających szorstką powierzchnię i ruchome części pracownicy narażają swoje dłonie i ramiona na ryzyko otarć i zadrapań. Ansell oferuje szeroką gamę rękawic odpornych na ścieranie, które są niezwykle wytrzymałe i nadają się do długotrwałego noszenia w różnych zastosowaniach wymagających wykonywania powtarzających się ruchów oraz przenoszenia arkuszy blachy i paneli. Oferowana przez Ansell technologia FORTIX wykorzystuje cienką, sprężystą i oddychającą powłokę z pianki nitrylowej, która znacznie wydłuża okres przydatności rękawic i rękawów ochronnych, jednocześnie poprawiając sam komfort noszenia.
Pracownicy, którzy obsługują ciężkie maszyny z ruchomymi częściami lub urządzenia pneumatyczne, narażają swoje dłonie i ramiona na ryzyko zmiażdżenia i inne poważne obrażenia. Dochodzi do tego podczas wykonywania różnych zadań, takich jak obsługa pras, nożyc i pił lub przenoszenie arkuszy blachy i ciężkich materiałów. Oferowany przez Ansell system Ringers Impact Protection System chroni pracowników przed zagrożeniami związanymi z uderzeniami, jednocześnie zapewniając wysoki poziom komfortu i sprawności manualnej.
Prace wykonywane pod napięciem lub w pobliżu elementów znajdujących się pod napięciem wiążą się z ryzykiem porażenia prądem lub poważnych poparzeń. Porażenie prądem jest jednym z głównych zagrożeń, na które narażeni są spawacze i inni pracownicy korzystający z narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną, gdzie nawet niskie napięcie lub niski pobór prądu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Według agencji OSHA zagrożenia elektryczne są drugim najpoważniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa podczas obróbki metalu. Stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej może zapobiec potencjalnym wypadkom. Ansell oferuje najlepsze w swojej klasie rękawice elektroizolacyjne ActivArmr, które zapewniają najwyższą wygodę, wydajność i bezpieczeństwo w trudnych warunkach.
Pracownicy zajmujący się obróbką metalu są narażeni na kontakt zarówno z wysokimi lub niskimi temperaturami, jak i konwekcyjne przekazywanie ciepła, w związku z czym powinni używać odpowiednich ŚOI podczas pracy z gorącymi lub zimnymi przedmiotami oraz pracy w ekstremalnych temperaturach, a także w celu zapewnienia ochrony dłoni podczas spawania, topienia i odlewania, formowania odlewów oraz kucia. Ponadto części maszyn, materiały i emisje, na przykład para wodna lub woda, mogą być bardzo gorące lub bardzo zimne, skutkując oparzeniami lub odmrożeniami. Aby ograniczyć te zagrożenia, firma Ansell opracowała gamę ŚOI odpornych na ekstremalne temperatury, a zarazem zapewniających wygodę i swobodę ruchów.
W związku z pandemią COVID-19 firmy muszą uwzględniać konieczność ochrony przed chorobami i zakażeniami wirusowymi. Jednakże firma Ansell oferuje szeroką gamę ŚOI, które są zgodne z wytycznymi WHO w zakresie zapobiegania  zakażeniom i ich kontroli. W celu podjęcia świadomej decyzji podmioty kupujące produkty i użytkownicy powinni zapoznawać się z najnowszymi, kompletnymi informacjami w sprawie odpowiednich ŚOI chroniących przed wirusem 2019-nCov do zastosowań zgodnych z przeznaczeniem w ich konkretnym środowisku.
Wibracje stanowią potencjalne zagrożenie dla pracowników obsługujących narzędzia ręczne i urządzenia zasilane energią elektryczną, takie jak wiertarki udarowe, klucze pneumatyczne, szlifierki i wszelkiego rodzaju piły. Długotrwałe narażenie się na drgania może powodować zmiany w ścięgnach, mięśniach, nerwach czuciowych, kościach i stawach, co w rezultacie może prowadzić do uszkodzenia mięśni dłoni i ramion, znanego jako zespół wibracyjny (HAVS). Oprócz spowodowanego wibracjami zmęczenia mięśni, urazy układu mięśniowo-szkieletowego są często wynikiem powtarzających się ruchów, przeciążeń mięśni i niewłaściwej pozycji przyjmowanej podczas pracy. Oprócz konieczności podjęcia ogólnych środków ostrożności, takich jak mechaniczne odizolowanie źródła wibracji, ograniczenie czasu narażenia na wibracje i konserwacji sprzętu w celu uniknięcia nadmiernych wibracji, należy rozważyć zastosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia mięśni, kości i stawów oraz zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pracowników.
Zagrożenia związane z pracą przy maszynach i obróbką metalu nie ograniczają się jedynie do zagrożeń mechanicznych. Pracownicy są tu również narażeni na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym farbami, rozpuszczalnikami, chromem VI i płynami czyszczącymi. Bez odpowiednich ŚOI pracownicy mogą doświadczyć oparzeń chemicznych i innych typów podrażnień skóry. Powtarzający się i długi kontakt z tymi chemikaliami może być dla pracowników toksyczny i wpływać negatywnie na ich skórę i układ oddechowy. Potrzebne są solidne, nieporowate ŚOI, które zapobiegają przeciekom cieczy do wewnątrz i ich kontaktowi ze skórą, a także cechują się trwałością umożliwiającą szorowanie i zapewniającą odporność na ostre krawędzie.

Narzędzia i zasoby

Firma Ansell i Ringers Impact Protection System

Należące do gamy rozwiązań ochronny firmy Ansell rękawice Ringers chroniące przed uderzeniami stworzono specjalnie z myślą o popularnych zadaniach wykonywanych przed pracowników branży usług komunalnych każdego dnia. Zobacz nasz film, aby dowiedzieć się, dlaczego rękawice RIngers stworzono z myślą o uderzeniach.
ZOBACZ TERAZ