WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

Służby ratownicze

Kwestie bezpieczeństwa służb ratowniczych

Służby ratunkowe jako pierwsze pojawiają się w miejscu wypadku i mogą być zmuszone do stawienia czoła trudnym, niebezpiecznym sytuacjom. Służby ratunkowe zazwyczaj obejmują strażaków, ratowników medycznych i służby policyjne.

Koszt ekonomiczny urazów strażaków w USA ocenia się na kwotę pomiędzy 1,6 miliarda i 5,9 miliarda USD rocznie(1), co wskazuje konieczność wdrożenia działań mających na celu ograniczenie ryzyka oraz zapobieganie utracie produktywności i obniżeniu jakości życia. Służby ratunkowe żądają i zasługują na najlepszą możliwą ochronę, aby miały pewność przygotowania do konieczności reagowania na wszelkie wezwania.

Ocena AnsellGUARDIAN® umożliwia bezpłatną identyfikację zagrożeń i redukcję liczby urazów w miejscu pracy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z LOKALNYM PRZEDSTAWICIELEM HANDLOWYM >

ZAGROŻENIA W BRANŻY

Zagrożenia, którym stawiają czoła ratownicy, różnią się od siebie i wymagają odpowiedniej oceny ryzyka, podstawowych protokołów bezpieczeństwa, programów szkoleniowych i stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej (ŚOI) w celu zapobiegania urazom. Badanie przeprowadzone przez stowarzyszenie NFPA (National Fire Protection Association) w roku 2018 wykazało, że strażacy mieli ponad 47 000 sytuacji kontaktu materiałami niebezpiecznymi, takimi jak azbest, chemikalia i opary powodujące ryzyko chorób chronicznych(2). Inne zagrożenia związane z pracą ratowników, takie jak przecięcia, przekłucia, a nawet otarcia skóry ostrymi przedmiotami (igły, żyletki i rozbite szkło) mogą wystąpić w przypadku przeszukiwania odzieży aresztanta, badania miejsca przestępstwa lub reagowania na wypadek samochodowy. Przecięcie zwiększa ryzyko zakażenia zarazkami przenoszącymi się przez krew, szczególnie częstego u ratowników medycznych zapewniających pierwszą pomoc. Potencjalnie śmiertelnym zagrożeniem dla wszystkich służb ratowniczych jest zdarzenie z udziałem chemicznych środków bojowych.

Rozwiązania firmy Ansell

Substancje mogą przybierać różne formy i stężenia — mogą być gazami, cieczami i ciałami stałymi. Przy wypadku z udziałem chemikaliów mogą wystąpić różne nagłe sytuacje, takie jak wycieki (na lądzie i w wodzie), pożary, a nawet wybuchy, które narażają ludzi i środowisko na zagrożenia. Służby ratunkowe muszą stosować odpowiednie środki ochrony dłoni i ciała w celu przygotowania się na najgorsze. Dodatkowo należy stosować odpowiednie procedury i wyposażenie, aby zapewnić efektywną i bezpieczną dezynfekcję po skażeniu. Wiodące w branży portfolio rozwiązań ochrony chemicznej firmy Ansell obejmuje rozwiązania o różnym stopniu odporności na kwasy, chemikalia organiczne i nieorganiczne oraz środki biologiczne.

W przypadku zdarzeń z udziałem materiałów niebezpiecznych (HAZMAT) służby ratunkowe mogą mierzyć się z różnymi chemikaliami, w tym chemicznymi środkami bojowymi (CWA) i zagrożeniami biologicznymi. Wspólnym określeniem na zagrożenia spowodowane przez środki chemiczne, biologiczne, radiologiczne i nuklearne jest CBRN. Obejmuje to również toksyczne chemikalia przemysłowe (TIC). Środki bojowe powodują skażenia na różne sposoby, na przykład przez kontakt ze skórą (gaz musztardowy) lub kontakt skórny / wdychanie (VX). Przykłady biologicznych środków bojowych to ospa (wirus) i wąglik (bakteria). Tego typu zagrożenia wymagają dobrze wyszkolonych i przygotowanych zespołów HAZMAT dysponujących odpowiednimi ŚOI.

W trakcie sytuacji awaryjnych prace są często wykonywane w środowiskach wysokiego ryzyka, w których dłonie są narażone na zgniecenia i zakleszczenia. Konieczne jest zapewnienie efektywnej ochrony kłykci, palców i kciuków, przy zachowaniu maksymalnej trwałości, sprawności manualnej i komfortu. Gdy rękawice zapewniają doskonałą wygodę ochronę, są noszone, a nie zdejmowane podczas kluczowych działań, dzięki czemu zmniejszają ryzyko urazu. System Ringers® Impact Protection System firmy Ansell wykorzystujący kauczuk termoplastyczny (TPR) chroni pracowników przed zagrożeniami związanymi z uderzeniami, jednocześnie zapewniając wysoki poziom komfortu i sprawności manualnej.

Służby ratunkowe są wystawione na ryzyko przecięcia ostrymi przedmiotami, w tym żyletkami, ostrymi krawędziami stalowymi i rozbitym szkłem. Mogą one z łatwością wystąpić podczas udzielania pomocy ofierze przedawkowania, przeszukiwania odzieży aresztanta, badania miejsca przestępstwa lub udzielania pomocy przy wypadku samochodowym. Aby zmniejszyć ryzyko przecięcia i zakażenia, konieczne jest zapewnienie odpowiednich ŚOI chroniących dłonie i ramiona. Można to uzyskać dzięki odpowiedniej kombinacji rękawic i rękawów.

Odporne na przecięcie rękawice firmy Ansell wykonano z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, dzięki czemu zapewniają one doskonałą ochronę przed przecięciem, wyższy poziom sprawności manualnej, chwytność i wygodę. Rękawice z odporną na przecięcia technologią INTERCEPT™ Technology są teraz lżejsze i bardziej komfortowe niż inne markowe produkty konkurencji. ANSELL GRIP Technology™ to technologia przygotowania powłoki, która ogranicza do minimum siłę niezbędną przy chwytaniu zaolejonych lub mokrych narzędzi czy materiałów, zwiększając bezpieczeństwo i wydajność pracy.

Kontrole i prace serwisowe pojazdów straży pożarnej, karetek i innych pojazdów służb ratowniczych prowadzone zgodnie z harmonogramem i z wykorzystaniem narzędzi i wyposażenia mogą narażać dłonie na ryzyko otarcia i zadrapania. Dodatkowo, powtarzające się prace mechaniczne w środowiskach suchych/zaolejonych, takie jak naprawa niesprawnego sprzętu, mogą wymagać bezpiecznego chwytu i komfortu. Nawet w przypadku mało ryzykownych ogólnych prac konserwacyjnych w strażnicy możliwe jest uzyskanie wysokiego poziomu komfortu i dopasowania bez negatywnego wpływu na ochronę.

Służby ratownicze i policyjne oraz powiązane profesje stoją w obliczu wysokiego poziomu zagrożenia przypadkowym kontaktem z narkotykami podczas udzielania pomocy ofiarom przedawkowania, prowadzenia dochodzenia lub udziału w operacjach taktycznych. Kontakt może nastąpić przez wdychanie, połknięcie, błony śluzowe, absorpcję przez skórę lub ukłucie igłą. Narkotyki i leki mogą przyjmować różne formy oraz powodować ogromne szkody. Służby ratunkowe ryzykują poważne urazy w przypadku braku odpowiedniej ochrony.

Służby ratownicze są wystawione na bardzo dużą presję fizyczną i emocjonalną. Podczas długich prac mogą wystąpić czynniki sprzyjające urazom układu mięśniowo-szkieletowego, co jest spowodowane aktywnościami wymagającymi powtarzalności oraz zastosowaniem narzędzi o ruchu posuwisto-zwrotnym i niewygodnym uchwycie. Ratownicy mogą pracować w wysokich temperaturach, ciasnych przestrzeniach o obszarach o ograniczonej widoczności. Firma Ansell oferuje ergonomiczne rozwiązania ŚOI dla bezpieczniejszego środowiska pracy, przy zachowaniu odpowiedniego komfortu. Rękawice stworzone z wykorzystaniem specjalistycznej technologii ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology firmy Ansell minimalizują dyskomfort wynikający z powtarzających się ruchów dłoni, aby umożliwić dłuższą, pewną i wygodną pracę.

Znaczenie przygotowania do zdarzeń niebezpiecznych i pandemicznych nigdy nie było tak wyraźne, jak obecnie. Przy zwiększonej świadomości kwestii bezpieczeństwa ratowników i zapobiegania infekcjom wirusowym stosowanie odpowiednich ŚOI zapewnia korzyści wszystkim ocenom ryzyka i umożliwia rozwiązywanie sytuacji nagłych ze spokojem i pewnością.

W związku z pandemią COVID-19 firmy muszą uwzględniać konieczność ochrony przed chorobami i zakażeniami wirusowymi. Firma Ansell oferuje szeroką gamę ŚOI, które są zgodne z wytycznymi WHO w zakresie zapobiegania zakażeniom i ich kontroli. W celu podjęcia świadomej decyzji podmioty kupujące produkty i użytkownicy powinni zapoznawać się z najnowszymi, kompletnymi informacjami w sprawie odpowiednich ŚOI chroniących przed chorobą COVID-19 do zastosowań zgodnych z przeznaczeniem w ich konkretnym środowisku.


NOWE INTERAKTYWNE 360-STOPNIOWE DOŚWIADCZENIE DLA PIERWSZYCH RESPONDENTÓW!

W tym interaktywnym narzędziu przedstawiono typowe zagrożenia występujące w codziennej pracy ratowników wraz z zaleceniami dotyczącymi odpowiedniej ochrony ciała i rąk dostarczonej przez firmę Ansell.


Narzędzia i zasoby

Film poświęcony technologii F3 Technology™ Ringers

Stworzone z wykorzystaniem technologii F3 Technology™ rękawice Ringers dla służb ratunkowych zapewniają idealną równowagę dopasowania, formy i funkcji, dzięki czemu ratownicy mogą pracować bez przeszkód podczas kryzysu. Stworzone z myślą o trwałości, wytrzymałe i odporne na ścieranie rękawice mogą stanowić ostatnią linię obrony ratowników w sytuacjach awaryjnych.

ZOBACZ TERAZ
(1) The Economics of Firefighter Injuries in the United States, NIST Technical Note 2078, NIST (National Institute of Standards and Technology), USA Departamenty Handlu USA, (grudzień 2019 r.) https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-C13-b8dbdb94136ba36aad8a6192de01aedf/pdf/GOVPUB-C13-b8dbdb94136ba36aad8a6192de01aedf.pdf (page 25 and 30)

(2) https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Emergency-responders/osffinjuries.pdf (page 1)


Dołącz do rozmowy