WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

Energetyka

Kwestie bezpieczeństwa w branży energetycznej

Pracownicy sektora energetycznego napotykają niezliczone zagrożenia w pracy ze względu na mnogość konkretnych zadań, które wykonują każdego dnia. Ograniczanie tego ryzyka zaczyna się od protokołów opartych na kulturze bezpieczeństwa energetycznego, a kończy na zakładaniu odpowiednich środków ochrony indywidualnej, w tym specjalistycznych rękawic przeciwuderzeniowych, chemicznych, przeciwprzecięciowych, olejowych i elektrycznych. Podczas gdy ogień i eksplozje są trzecią najczęstszą przyczyną śmiertelnych obrażeń w pracy w branży, historycznie urazy dłoni i palców stanowią prawie 50 procent wszystkich incydentów. Czasami liczba ta zbliża się do 80% wszystkich możliwych do zarejestrowania incydentów. Posiadanie odpowiedniej ochrony rąk i ciała ma ogromne znaczenie dla zminimalizowania obrażeń i wypadków śmiertelnych. Aby zapewnić ochronę przed ryzykiem przecięcia, uderzenia, rozprysku substancji chemicznych, pożaru i innych zagrożeń w branży energetycznej, firma Ansell oferuje szeroką gamę najlepszych w swojej klasie rozwiązań.

Firma Ansell jest zaangażowana w ochronę wszystkich osób pracujących w branży energetycznej. Często stosujemy normy ściślejsze niż wymagane prawem, aby zapewnić, że nasze portfolio produktów chroni w pełni przed konkretnymi zagrożeniami, z którymi mierzą się ci pracownicy. Zidentyfikuj zagrożenia i zmniejsz liczbę urazów w miejscu pracy dzięki bezpłatnej ocenie AnsellGuardian.

Kontakt z przedstawicielem

 

Rozwiązania firmy Ansell

Podczas pracy w obszarach, w których codziennie wykonywane są czynności wysokiego ryzyka, ręce mogą być łatwo narażone na ryzyko zmiażdżenia i uszczypnięcia. Wysokowydajna ochrona rąk jest wymagana do wykonywania zadań o średnim i dużym obciążeniu, w tym używania narzędzi ręcznych, przenoszenia rur, obsługi zaworów lub pozycjonowania ciężkiego sprzętu. Dzięki naszej opatentowanej konstrukcji z gumy termoplastycznej (TPR) rękawice te zapewniają maksymalne pokrycie całej długości palców, kciuka i grzbietu dłoni, zachowując jednocześnie maksymalną trwałość, zręczność i wygodę.
Pracownicy branży energetycznej są narażeni na ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku zapłonu łatwopalnych oparów lub gazów. Gazy palne, takie jak gazy studzienne, opary i siarkowodór, mogą być uwalniane z odwiertów, ciężarówek, sprzętu produkcyjnego lub sprzętu powierzchniowego, takiego jak zbiorniki i wytrząsarki łupków. Źródłami zapłonu mogą być ładunki elektrostatyczne, źródła energii elektrycznej, otwarty ogień, pioruny, papierosy, narzędzia tnące i spawalnicze, gorące powierzchnie i ciepło tarcia.
Pracownicy mogą być narażeni na niekontrolowane działanie elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych lub innych źródeł niebezpiecznej energii, jeśli sprzęt nie jest prawidłowo zaprojektowany, zainstalowany i konserwowany. Prąd elektryczny naraża pracowników na poważne, powszechne zagrożenie w miejscu pracy. Wielu pracowników jest narażonych na działanie energii elektrycznej podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków, a wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń elektrycznych występujących w ich środowisku pracy, co czyni ich podatnymi na niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Pracownicy, którzy używają niebezpiecznych chemikaliów podczas procesów roboczych, na przykład podczas szczelinowania hydraulicznego, mogą być narażeni na niebezpieczne produkty uboczne wiercenia ropy i gazu. Możliwe zagrożenia obejmują oparzenia chemiczne substancjami żrącymi i toksycznymi oparami.

Ważne jest również, aby znać potencjalne sposoby skażenia, takie jak opary, rozpylanie, rozpryskiwanie i zanurzanie; oraz drogę narażenia pracowników, taką jak wdychanie lub wchłanianie przez skórę.
Pracownicy odwiertów są narażeni na ekstremalne temperatury i powinni podjąć środki ostrożności, aby zachować bezpieczeństwo. Odpowiedni ubiór jest niezwykle ważny dla zapobiegania stresowi związanemu z zimnem lub gorącem. Rodzaj noszonego materiału również ma znaczenie. Bawełna traci swoje właściwości izolacyjne, gdy staje się mokra. Z drugiej strony wełna, jedwab i większość syntetyków zachowują swoją izolację nawet po zamoczeniu. Tak samo ważne, jak posiadanie odpowiedniej odzieży na ciało, jest stosowanie odpowiedniej ochrony dłoni dla danego środowiska, takiej jak dzianinowe, bawełniane, izolowane lub wodoodporne rękawice, które są równie istotne dla złagodzenia skutków zagrożeń związanych z zimnem lub ciepłem.
Pracownicy branży energetycznej są narażeni na przebicia i skaleczenia ostrymi przedmiotami, w tym żyletkami, ostrymi stalowymi krawędziami oraz niebezpiecznymi narzędziami i maszynami. Zagrożenia te są widoczne podczas obróbki skrawaniem, montażu, instalacji, eksploatacji i napraw w terenie zasobów pól naftowych. Środki ochrony indywidualnej odgrywają ważną rolę w zmniejszaniu ryzyka skaleczeń i zarażenia się chorobami zakaźnymi. Pełną ochronę dłoni i ramion można uzyskać dzięki odpowiedniej kombinacji rękawów i rękawic.

Rękawice antyprzecięciowe firmy Ansell są wykonane przy użyciu innowacyjnych technologii, aby zapewnić wyjątkową ochronę przed przecięciem przy zwiększonej sprawności manualnej, chwytności i komforcie.
Wibracje w miejscu pracy są zazwyczaj klasyfikowane jako wibracje ręka-ramię, które są przenoszone przez użycie ręcznego sprzętu elektrycznego, takiego jak wiertarki udarowe i klucze pneumatyczne. Długotrwałe narażenie może prowadzić do uszkodzenia mięśni dłoni i ramion (zespół wibracyjny ręka-ramię). Główne obawy dotyczą zatem wielkości przenoszonych wibracji i czasu trwania ekspozycji.

Oprócz spowodowanego wibracjami zmęczenia mięśni, urazy układu mięśniowo-szkieletowego są często wynikiem powtarzających się ruchów, przeciążeń mięśni i niewłaściwej pozycji przyjmowanej podczas pracy. Wybór odpowiednich środków ochrony indywidualnej może pomóc zmniejszyć ryzyko uszkodzenia mięśni, kości i stawów.

 

 

Kolaż obrazów nałożony na mężczyznę i składający się z zastosowań produktów w wielu branżach.


ANSELL 360° EXPERIENCE: OIL & GAS

Ansell 360° Experience for Oil & Gas to wirtualna wycieczka po branży. Po wejściu do gry kliknij i przeciągnij myszą, aby zbadać otoczenie. Od samego początku do zbadania są cztery środowiska: Upstream Offshore, Upstream Onshore, Midstream i Downstream. Kliknij ikonę, aby dowiedzieć się więcej. Każde środowisko zawiera typowe zadania i zagrożenia, których doświadczają pracownicy w branży. Kliknięcie ikony zagrożenia spowoduje wyświetlenie rozwiązań bezpieczeństwa firmy Ansell dla każdego zagrożenia.


Kliknij tutaj, aby wyświetlić wirtualną wycieczkę na pełnym ekranie.

Dołącz do rozmowy