WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

Social banner

SPOŁECZEŃSTWO

Mówiąc o ochronie ludzi, mamy na myśli nie tylko naszych klientów i użytkowników naszych rozwiązań, ale także nasze społeczności i naszych współpracowników.

Gdziekolwiek prowadzimy działalność, stajemy się częścią życia społeczności

Partnerstwo z organizacją ONELAND

Firma Ansell z przyjemnością informuje, że do udziału w swoim programie dla rdzennych mieszkańców Australii wybrała organizację charytatywną ONELAND. Celem tego programu jest zapewnienie wsparcia finansowego dla istniejących inicjatyw ukierunkowanych na poprawę warunków życia Pierwszych Narodów Australii.

Więcej informacji

Podejście Ansell

Społeczność i darowizny

Dzięki darowiznom i wolontariatowi możemy jeszcze lepiej chronić ludzi i planetę.

Różnorodność i integracja

Różnorodność to coś więcej niż tylko zasady — to fundamentalna część naszej kultury. Cenimy różne pomysły i perspektywy, które wnoszą wszyscy nasi współpracownicy.

Responsible Glove Alliance (RGA)

Od marca 2022 r. jesteśmy członkiem-założycielem organizacji Responsible Glove Alliance (RGA), która działa na rzecz wprowadzenia bardziej sprawiedliwych standardów pracy.

Inne obszary zainteresowania

Dołącz do rozmowy