WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

Governance banner

NADZÓR

Ansell wciela w życie promowane przez siebie wartości, od praktyk zrównoważonego rozwoju po ład korporacyjny.

Podejście Ansell

Uczciwość, przejrzystość i sprawiedliwość

Dbamy o efektywny ład korporacyjny. Wprowadzając odpowiednie zasady ładu korporacyjnego, Rada Dyrektorów i kierownictwo wytworzyły kulturę uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności, która jest obecna w całym przedsiębiorstwie.

Wciąż czynimy postępy, realizując strategie, które pozwalają rozwijać naszą działalność w sposób zrównoważony. Dostrzegając rosnące znaczenie kwestii zrównoważonego rozwoju, Rada Dyrektorów poszerzyła zakres obowiązków Komitetu ds. Ryzyka i zmieniła jego nazwę na Komitet ds. Ryzyka i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Nasze zasady ładu korporacyjnego są gwarancją dobrej kondycji Ansell w perspektywie długoterminowej. Będziemy nadal współpracować ze wszystkimi interesariuszami, aby rozumieć i reagować na problemy ważne dla pracowników, klientów, inwestorów, dystrybutorów, dostawców, organów regulacyjnych, agencji ratingowych oceniających działania na rzecz CSR oraz grup zwolenników i lobbystów.

   Zasady ładu korporacyjnego Ansell 800

Zasady ładu korporacyjnego

Konstytucja

Konstytucja Ansell Limited określa reguły i zasady kierowania naszym przedsiębiorstwem.

Rada Dyrektorów i komitety

W celu poparcia konstytucji Rada Dyrektorów przyjęła statut, który wraz ze statutami innych komitetów działających przy Radzie Dyrektorów jasno określa role i obowiązki poszczególnych organów:

Inne zasady ładu korporacyjnego

Oprócz powyższych dokumentów poniżej przedstawiono inne zasady, które uzupełniają Oświadczenie Ansell dotyczące ładu korporacyjnego oraz związane z nim zasady ramowe.

Inne obszary zainteresowania

Dołącz do rozmowy