WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

Chemiczne

Kwestie bezpieczeństwa w branży chemicznej

Na branżę chemiczną składają się firmy, które wytwarzają przemysłowe chemikalia, przekształcając surowce na inne produkty. Branża generuje 5,7 tryliona USD, czyli 7% globalnego PKB. Czy wiesz, że w bazie danych CAS występuje ponad 159 milionów substancji chemicznych, a codziennie dodawanych jest do niej ponad 10,000 nowych substancji? W branży chemicznej pracuje 120 milionów ludzi, a wielu z nich codziennie styka się z poważnymi zagrożeniami. Niezwykle ważne jest zrozumienie złożoności nowych substancji chemicznych, reakcji chemicznych i nowych kombinacji chemikaliów w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas produkcji chemicznej. Umożliwia to zapewnienie pracownikom odpowiednich rozwiązań ochrony dłoni i ciała.

Ocena AnsellGUARDIAN® umożliwia bezpłatną identyfikację zagrożeń i redukcję liczny urazów w miejscu pracy.

ZAMÓW OCENĘ

ZAGROŻENIA W BRANŻY

Pracownicy branży chemicznej są narażeni na różne niebezpieczeństwa. Aby zrozumieć ryzyko związane z kontaktem z chemikaliami, należy poznać potencjalne środki zanieczyszczenia, takie jak opary, rozpryski i zanurzenie, jak również drogę kontaktu z pracownikiem, na przykład wdychanie lub absorpcję przez skórę. Wiele badań agencji OSHA (amerykański Urząd ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) pokazało, że absorpcja substancji chemicznych przez skórę może nastąpić w sposób niedostrzegalny dla pracownika. Ponadto wielu pracowników branży chemicznej spotyka się w pracy z dodatkowymi zagrożeniami, nie tylko chemicznymi, pracując z różnymi narzędziami, procesami i zastosowaniami. Wiodące portfolio ŚOI chroniących przed wieloma zagrożeniami firmy Ansell oraz nasza wiedza w zakresie przenikania chemikaliów może zapewnić bezpieczeństwo pracownikom branży chemicznej.

Rozwiązania firmy Ansell

Pracownicy branży chemicznej muszą często wykonywać precyzyjne, powtarzające się ruchy, które mogą powodować obciążenie nadgarstków, dłoni i palców, prowadząc do urazów układu mięśniowo-szkielektowego. Czasami muszą też nosić kombinezony ochronne przez dłuższy czas. Firma Ansell oferuje ergonomiczne rozwiązania, które zmniejszają obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego i zwiększają zakres ruchu, aby ograniczyć obciążenie stawów, ścięgien i więzadeł dzięki specjalistycznej technologii Ansell ERGOFORM™ Technology.
Kontakt z wysoką temperaturą oznacza poważne niebezpieczeństwo dla pracowników branży chemicznej. Wiodące w branży portfolio rozwiązań chemicznych firmy Ansell obejmuje rozwiązania spełniające odpowiednie normy podczas pracy w wysokich temperaturach z wymaganą ochroną chemiczną, a jednocześnie zmniejszą ryzyko oparzeń.
W związku z pandemią COVID-19 firmy muszą uwzględniać konieczność ochrony przed chorobami i zakażeniami wirusowymi. Firma Ansell oferuje szeroką gamę ŚOI, które są zgodne z wytycznymi WHO w zakresie zapobiegania zakażeniom i ich kontroli. W celu podjęcia świadomej decyzji podmioty kupujące produkty i użytkownicy powinni zapoznawać się z najnowszymi, kompletnymi informacjami w sprawie odpowiednich ŚOI chroniących przed chorobą COVID-19 do zastosowań zgodnych z przeznaczeniem w ich konkretnym środowisku.

 

Image collage overlapped on top of a man and consisting of product in-use applications across multiple industries

Dołącz do rozmowy