WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

Environment banner

ŚRODOWISKO

W dobie rosnących obaw o środowisko naturalne stale poszukujemy nowych sposobów na zapewnienie tej ochrony w sposób bardziej zrównoważony.

Zmieniamy się dziś z myślą o lepszym jutrze

Historie związane ze zrównoważonym rozwojem

kwietnia 21, 2022

SREBRNY MEDAL ECOVADIS, OZNAKA POSTĘPU

Firma Ansell ma przyjemność poinformować, że na podstawie swoich wewnętrznych i zewnętrznych danych za rok obrotowy 2021 otrzymała srebrny medal EcoVadis. EcoVadis to renomowana międzynarodowa firma ratingowa zajmująca się oceną zrównoważonego rozwoju, która w 2021 r. oceniła 90 tys. firm w ramach czterech szerokich obszarów tematycznych: środowisko, praca i prawa człowieka, etyka oraz zrównoważone zamówienia. Otrzymany medal oznacza, że firma Ansell znalazła się w grupie 25% najlepszych firm ocenionych przez EcoVadis w ujęciu ogólnym oraz w grupie 6% najlepszych firm z naszej branży.

Więcej informacji

Inne obszary zainteresowania

Dołącz do rozmowy