WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

MASZYNY I URZĄDZENIA

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa maszyn i urządzeń

Maszyny i urządzenia to dynamiczna branża o silnych powiązaniach z głównymi sektorami gospodarki, takimi jak surowce, wyroby gotowe i usługi. Źródło: Krajowa Rada Bezpieczeństwa (National Safety Council), produkcja i wytwarzanie znajdują się w pierwszej trójce zawodów z największą liczbą urazów powodujących kalectwo. Dzięki ścisłemu przestrzeganiu protokołów bezpieczeństwa i stosowaniu odpowiednich środków ochrony indywidualnej w celu ochrony przed urazami, którym można zapobiec, możemy zachęcać do bezpieczniejszych nawyków, które stworzą bezpieczniejsze miejsce pracy dla wszystkich pracowników.

W firmie Ansell dokładamy wszelkich starań, aby chronić wszystkich pracowników maszyn i urządzeń. Wykraczamy poza zgodność z przepisami, aby zapewnić, że nasze portfolio produktów w pełni chroni przed konkretnymi zagrożeniami, na jakie narażeni są ci pracownicy.

Identyfikacja zagrożeń i zmniejszenie liczby urazów w miejscu pracy dzięki bezpłatnej ocenie AnsellGUARDIAN.

OBEJRZYJ FILM Kontakt z przedstawicielem

ZROZUMIENIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z MASZYNAMI I URZĄDZENIAMI

Obsługa maszyn i urządzeń może wiązać się z różnymi zagrożeniami mechanicznymi i może powodować urazy, takie jak zmiażdżenie palców lub dłoni, amputacje, oparzenia i inne urazy, takie jak skaleczenia, ukłucia lub przebicia, otarcia lub choroby układu mięśniowo-szkieletowego. Urazy te mogą być spowodowane przez ruchome części maszyn, niebezpieczne materiały, a emisje, takie jak para i woda, mogą powodować oparzenia. Praca z częściami pod napięciem może spowodować porażenie prądem i oparzenia. Produkcja metali, w tym spawanie, cięcie i lutowanie twarde, są wyjątkowo niebezpieczne, ponieważ te procesy robocze wytwarzają iskry, opary, promieniowanie i inne zagrożenia.

Operatorzy maszyn, pracownicy przemysłu metalowego i spawacze narażeni na zagrożenia związane z przemysłem zasługują na odpowiednie rozwiązania ochronne, które pomogą im zachować bezpieczeństwo i produktywność, zapewniając jednocześnie komfort i wydajność. Razem możemy stworzyć bezpieczniejsze miejsce pracy poprzez przyjęcie bezpieczniejszych nawyków.

Rozwiązania firmy Ansell

Pracownicy obsługujący ciężki sprzęt maszynowy z ruchomymi częściami lub sprzęt pneumatyczny narażają swoje dłonie i ramiona na ryzyko urazów w wyniku zmiażdżenia i uszczypnięcia. Wiele zadań w branży maszyn i urządzeń obejmuje korzystanie z dużych narzędzi, takich jak prasy, nożyce i piły, przenoszenie blach i ciężkich materiałów, co dodatkowo naraża ręce na zagrożenia, które mogą prowadzić do katastrofalnych obrażeń, jeśli nie są odpowiednio chronione. Dzięki naszej opatentowanej konstrukcji z gumy termoplastycznej (TPR), rękawice Ringers Impact Protection zapewniają maksymalne pokrycie całej długości palców, kciuka i grzbietu dłoni.
Jednym z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa maszyn i urządzeń jest wysokie ryzyko skaleczeń i ran ciętych podczas obchodzenia się z blachami, przedmiotami o ostrych krawędziach i obsługą sprzętu z ostro zakończonymi częściami. Pracownicy są często narażeni na kontakt ze szkłem, niebezpiecznymi maszynami oraz innymi ostrymi przedmiotami i krawędziami, które mogą spowodować obrażenia cięte lub rąbane. Źródło: Biuro Statystyki Pracy (Bureau of Labor Statistics) podaje, że około 30% wszystkich urazów w miejscu pracy w Stanach Zjednoczonych jest spowodowanych skaleczeniami i ranami szarpanymi, z czego 12% dotyczy dłoni. Aby zapewnić bezpieczeństwo w branży maszyn i urządzeń oraz zapobiegać wypadkom przy ręcznym przenoszeniu w miejscu pracy, ważne jest, aby wybrać odpowiednie środki ochrony indywidualnej z poziomem ochrony odpowiednim do wykonywanych zadań.
Prace wykonywane pod napięciem lub w pobliżu elementów znajdujących się pod napięciem wiążą się z ryzykiem porażenia prądem lub poważnych poparzeń. Porażenie prądem jest jednym z głównych zagrożeń, na które narażeni są spawacze i inni pracownicy korzystający z narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną, gdzie nawet niskie napięcie lub niski pobór prądu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej może pomóc w zapobieganiu potencjalnym wypadkom. Firma Ansell oferuje najlepsze w swojej klasie rękawice ochronne ActivArmr, które zapewniają najwyższy komfort, wydajność i bezpieczeństwo w trudnych warunkach.
Podczas obsługi maszyn i urządzeń o chropowatych powierzchniach i ruchomych częściach pracownicy narażają swoje dłonie i ramiona na ryzyko otarć i zadrapań. Firma Ansell oferuje szeroką gamę rękawic odpornych na ścieranie, które są niezwykle wytrzymałe i nadają się do długotrwałego noszenia w różnych zastosowaniach wymagających powtarzalnych ruchów oraz przenoszenia blach i paneli metalowych. Technologia FORTIX firmy Ansell wykorzystuje cienką, sprężystą i oddychającą powłokę z pianki nitrylowej, która znacznie wydłuża żywotność rękawic ochronnych i rękawów, jednocześnie poprawiając ich komfort.
Pracownicy branży maszyn i urządzeń są narażeni na kontakt z ciepłem i zimnem oraz ciepłem konwekcyjnym, dlatego potrzebują odpowiednich środków ochrony indywidualnej do przenoszenia gorących lub zimnych przedmiotów, pracy w ekstremalnych temperaturach oraz do ochrony rąk podczas spawania, odlewania i topienia, formowania i kucia. Ponadto części maszyn, materiały i emisje, takie jak para i woda, mogą być wystarczająco gorące lub zimne, aby spowodować oparzenia. Aby ograniczyć te ryzyka, firma Ansell opracowała gamę ŚOI odpornych na ekstremalne temperatury, a zarazem zapewniających wygodę i swobodę ruchów.
Wibracje stanowią potencjalne zagrożenie dla pracowników obsługujących narzędzia ręczne i sprzęt zasilany elektrycznie, taki jak wiertarki udarowe, klucze pneumatyczne, szlifierki i piły wszystkich typów. Długotrwała ekspozycja na wibracje może powodować zmiany w ścięgnach, mięśniach, nerwach czuciowych, kościach i stawach, które ostatecznie mogą prowadzić do uszkodzenia mięśni dłoni i ramion, znanego jako zespół wibracyjny ręka-ramię. Oprócz zmęczenia mięśni spowodowanego wibracjami, zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) są często spowodowane powtarzającymi się ruchami, nadmiernym wysiłkiem mięśni i niewłaściwą pozycją podczas pracy. Oprócz ogólnych środków ostrożności, takich jak mechaniczna izolacja źródła wibracji, ograniczenie czasu ekspozycji i konserwacja sprzętu w celu uniknięcia nadmiernych wibracji, ważne jest, aby rozważyć odpowiednie środki ochrony indywidualnej, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia mięśni, kości i stawów, zapewniając pracownikom bezpieczeństwo i komfort.
Zagrożenia w branży maszyn i urządzeń nie ograniczają się wyłącznie do zagrożeń mechanicznych. Pracownicy są tu również narażeni na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym farbami, rozpuszczalnikami, chromem VI i płynami czyszczącymi. Bez odpowiednich ŚOI pracownicy mogą doświadczyć oparzeń chemicznych i innych typów podrażnień skóry. Powtarzający się i długi kontakt z tymi chemikaliami może być toksyczny dla pracowników i wpływać negatywnie na ich skórę i układ oddechowy. Potrzebne są grube, nieporowate ŚOI, które zapobiegają przeciekom cieczy do wewnątrz i ich kontaktowi ze skórą, a także cechują się trwałością umożliwiającą szorowanie i zapewniającą odporność na ostre krawędzie.

 

 

Image collage overlapped on top of a man and consisting of product in-use applications across multiple industries

Dołącz do rozmowy