WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

OSTRZEŻENIE O OSZUSTWACH

OSZUSTWA ZWIĄZANE Z COVID-19 WYKORZYSTUJĄCE MARKĘ ANSELL

Pandemia COVID-19 wywołała bezprecedensowy popyt na środki ochrony indywidualnej (ŚOI) na całym świecie. Maski, rękawice i kombinezony firmy Ansell są używane na całym świecie przez personel medyczny, pracowników przemysłowych i zwykłych ludzi, którzy chcą chronić siebie i innych przed rozprzestrzeniającym się wirusem.

Zapotrzebowanie to spowodowało również powstanie licznych, skomplikowanych oszustw, których celem jest wykorzystanie naszych klientów i użytkowników. Te oszukańcze praktyki obiecują dostawy podrabianych wersji ŚOI firmy Ansell, z nieprawdziwymi rejestracjami produktów, certyfikatami i/lub raportami z testów, które nie spełniają norm jakości firmy Ansell. Oszustwa te mogą wykorzystywać także techniki inżynierii społecznej, w tym „spoofing”, czyli podszywanie się pod pracowników firmy Ansell, wykorzystanie nazw, logo, marek i adresów e-mail przypominających adresy firmy. Ostrzegamy naszych klientów przed takimi przestępstwami.

CZĘSTE ZNAKI POTENCJALNYCH OSZUSTW

 • Prośby o pilne przesłanie środków finansowych lub dokonywane w ostatniej chwili zmiany w instrukcjach płatności
 • Obietnice natychmiastowej dostępności produktów do wysyłki i dostawy
 • Brak zdolności wyjaśnienia pochodzenia sprzedawanych produktów
 • Sprzedawcy bez lub prawie bez historii sprzed pandemii COVID-19
 • Podejrzanie niskie ceny w porównaniu z innymi ofertami podobnych produktów
 • Oferty dostępności dużych ilości produktów bez zadawania pytań

JAK ZAPEWNIĆ SOBIE OTRZYMANIE PRODUKTÓW FIRMY ANSELL

Ważne kroki, które klienci mogą wykonać w celu zapewnienia prawdziwości oferty i kupowanych produktów:

 • Poproś o próbki produktów
 • Uzyskaj informacje o produkcie, w tym numery partii i daty produkcji
 • Unikaj płatności przed dostawą

Jedyna prawdziwa witryna firmy Ansell to Ansell.com (https://ansell.com).Najważniejsze wskazówki umożliwiające uniknięcie fałszywych witryn firmy Ansell:

 • Wpisuj adres Ansell.com bezpośrednio w przeglądarce
 • Nie klikaj łączy w wiadomościach e-mail, o które nie prosiłeś bezpośrednio firmy
 • Nie klikaj łączy, które wyglądają podejrzanie lub prowadzą do domen o nazwie podobnej do oryginalnej, na przykład ansell-be.com, ansel-eu.com, ansell-bel.com

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU NAPOTKANIA OSZUSTWA

W przypadku napotkania fałszywej lub podejrzanej oferty zakupu produktów firmy Ansell, prób podszycia się pod firmę Ansell lub innych nieautoryzowanych działań związanych z markami firmy Ansell, skontaktuj się z działem IT Security firmy Ansell pod adresem counter-fraud@ansell.com.

Aby pomóc w powstrzymaniu oszustów, ważne jest zgromadzenie jak największej liczby szczegółów dotyczących tożsamości i danych kontaktowych przestępców, informacji na temat oferty oraz wszelkich dokumentów i innych wspierających dowodów. Zgłoś oszustwo organom ścigania lub innym agencjom rządowym.

Zasoby dotyczące USA

Zasoby dotyczące Wielkiej Brytanii

Zasoby dotyczące Unii Europejskiej

Inne jurysdykcje

 • Należy skontaktować się z kompetentnymi agencjami krajowymi