WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

ANSELL EARTH

Myślenie przede wszystkim o ludziach i planecie.

CZYM JEST ANSELL EARTH?

Ansell Earth wprowadza oświadczenia oparte na nauce, obejmujące pięć obszarów cyklu życia produktu: Materiał, produkcja, pakowanie, użytkowanie i koniec użytkowania.

Korzyści ze stosowania Ansell Earth obejmują:

  • Wiarygodne i łatwo dostępne informacje o zrównoważonym rozwoju produktów - coś, o co prosili użytkownicy.
  • Jasne i sprawdzone oświadczenia dotyczące zrównoważonego rozwoju, które pomagają dokonywać wyborów środków ochrony indywidualnej zgodnie z wartościami środowiskowymi i celami zrównoważonego rozwoju.

ODKRYJ NASZE 5 FILARÓW

Materiał

Wybór materiałów, które minimalizują wpływ produktu na środowisko bez wpływu na jego jakość lub wydajność.

Produkcja

Optymalizacja zużycia energii, wytwarzania odpadów i zużycia wody w naszych procesach produkcyjnych.

OPAKOWANIE

Korzystanie z badań naukowych w celu zminimalizowania naszego wpływu na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości, która chroni ludzi i produkty.

ZASTOSOWANIE

Zwiększenie trwałości i żywotności produktu, ponieważ dłuższa żywotność produktu zmniejsza potrzebę jego wymiany, co generuje mniej odpadów.

KONIEC UŻYTKOWANIA

Co dzieje się z produktem po tym, jak spełni swoje zadanie? Optymalizacja końcowego etapu użytkowania ma zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia zużycia materiałów i energii.

Dołącz do rozmowy