WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

Polityka prywatności

Grupa spółek Ansell (określana jako: "Ansell", "my", "nas", "nasz") szanuje prywatność użytkowników i zobowiązuje się do jej ochrony poprzez przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności reguluje przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez firmę Ansell za pomocą następujących metod:

 • podczas odwiedzania naszych globalnych i lokalnych witryn internetowych ("Witryna"); i/lub
 • gdy użytkownik komunikuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych, telefonu, faksu, kanałów mediów społecznościowych i/lub innych wiadomości elektronicznych za pośrednictwem tej Witryny lub naszych produktów lub usług; i/lub
 • gdy użytkownik korzysta z naszych produktów lub usług (np. aplikacji mobilnych/pulpitowych lub Ansell Inteliforz™); i/lub
 • za pośrednictwem innych kanałów online i offline.

Administratorem danych osobowych użytkownika jest podmiot prawny Ansell, z którym użytkownik się kontaktuje lub od którego nabywa produkty lub usługi. W przypadku wątpliwości co do tego, kto kontroluje dane osobowe użytkownika, użytkownik może zawsze skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem privacy@ansell.com.

Jeśli w określonych przypadkach odstąpimy od niniejszej Polityki prywatności, poinformujemy o tym użytkownika.

W zakresie, w jakim użytkownik czyta niniejszą Politykę prywatności jako pracownik naszego klienta lub jeśli działa w imieniu naszego klienta i chce uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych w kontekście zatrudnienia u naszego klienta, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności swojego pracodawcy, a w razie jakichkolwiek pytań o kontakt z pracodawcą.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych za pomocą technologii automatycznego gromadzenia danych, w tym plików cookie, wtyczek społecznościowych i innych rodzajów technologii śledzenia, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem privacy@ansell.com. Kontaktując się z nami, prosimy o wskazanie w wiadomości e-mail, których produktów lub usług dotyczy pytanie.

1.2 Odniesienie w niniejszej Polityce Prywatności do określonych przepisów prawa lub regulacji obejmuje również wszelkie zmiany, zastąpienie lub unieważnienie tych przepisów prawa lub regulacji, w tym wszelkie powiązane decyzje wykonawcze.

1.3 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności w celu zrozumienia naszych zasad i praktyk dotyczących danych użytkownika oraz sposobu ich przetwarzania. Jeśli użytkownik nie zgadza się z naszymi zasadami i praktykami, może zrezygnować z korzystania z naszej Witryny, naszych produktów lub usług. Uzyskując dostęp do niniejszej Witryny, naszych produktów lub usług lub korzystając z nich, użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę prywatności. Firma Ansell zastrzega sobie prawo do okresowego modyfikowania, zmieniania lub poprawiania niniejszej Polityki prywatności według własnego uznania. Jeśli istotna zmiana niniejszej Polityki prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych użytkownika w związku z naszymi produktami lub usługami, dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić użytkownika z wyprzedzeniem o planowanych zmianach i dacie ich wejścia w życie. Postaramy się to zrobić za pośrednictwem kanału, za pośrednictwem którego zwykle komunikujemy się z użytkownikiem. W każdym przypadku dalsze korzystanie z tej Witryny lub naszych produktów lub usług po wprowadzeniu przez nas zmian uznaje się za akceptację tych zmian, dlatego należy okresowo sprawdzać niniejszą Politykę prywatności pod kątem aktualizacji.

2. RODZAJE GROMADZONYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

2.1 Gdy użytkownik korzysta z naszej Witryny, naszych aplikacji mobilnych lub stacjonarnych, lub korzysta z naszych kanałów mediów społecznościowych, formularza kontaktowego lub innego kanału komunikacji cyfrowej, gromadzimy i wykorzystujemy następujące dane osobowe.

 • Informacje techniczne (np. pliki dziennika serwera) dotyczące wizyty użytkownika i używanego przez niego urządzenia (np. adres IP, typ przeglądarki, lokalizacja geograficzna i system operacyjny). Zasadniczo nie możemy zidentyfikować użytkownika na podstawie tych informacji, ale osoby trzecie mogą być w stanie zidentyfikować użytkownika (np. dostawca usług internetowych). Przetwarzamy te informacje w celu zapewnienia jak najbardziej bezawaryjnego działania naszej Witryny oraz wykrywania i zapobiegania złośliwemu oprogramowaniu, nielegalnym treściom i zachowaniom oraz innym formom potencjalnych nadużyć. Opieramy się na naszym uzasadnionym interesie w zapewnieniu bezpieczeństwa naszej obecności online.
 • Jeśli użytkownik posiada u nas konto, dane identyfikacyjne i kontaktowe umożliwiające utworzenie konta i zarządzanie nim. Opieramy się na umowie, którą zawarliśmy z użytkownikiem poprzez zaakceptowanie przez niego obowiązujących warunków.
 • Za zgodą użytkownika przetwarzamy informacje o jego zachowaniu podczas przeglądania, sposobie korzystania z naszej Witryny i używanym przez niego urządzeniu. Nie możemy zidentyfikować użytkownika na podstawie tych informacji, ale osoby trzecie mogą być w stanie zidentyfikować użytkownika. Zbieramy te informacje za pomocą plików cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Przetwarzamy te informacje w celu poprawy treści i ogólnego doświadczenia na naszej stronie internetowej oraz w celu opracowania nowych produktów lub usług.
 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe podane przez użytkownika (np. firma, w której pracuje) oraz treść wiadomości i szczegóły techniczne samej wiadomości. Przetwarzamy te informacje w celu umożliwienia komunikacji między użytkownikiem a nami. Opieramy się na naszym uzasadnionym interesie, aby móc odpowiadać na prośby, pytania lub komentarze lub aktywnie kontaktować się z użytkownikiem w przypadku jakichkolwiek pytań.
 • Za zgodą użytkownika przetwarzamy jego adres e-mail i inne dane osobowe w celu spersonalizowania naszej komunikacji z użytkownikiem (np. imię i nazwisko oraz język). Przetwarzamy te informacje w celu wysyłania użytkownikowi wiadomości elektronicznych. Opieramy się na zgodzie użytkownika, chyba że jest on istniejącym klientem, którego chcemy informować o naszych produktach lub usługach.

2.2 Gdy użytkownik korzysta z naszych produktów lub usług (np. Ansell Inteliforz™) lub gdy przekazuje informacje zwrotne dotyczące naszych produktów lub usług (np. za pośrednictwem ankiety), gromadzimy i wykorzystujemy następujące dane osobowe:

 • Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje techniczne o urządzeniu użytkownika oraz informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszych produktów lub usług. Przetwarzamy te informacje w celu utworzenia konta użytkownika i zarządzania nim. Polegamy na wykonaniu umowy, którą zawarliśmy z użytkownikiem.
 • W przypadku, gdy wykorzystujemy wyżej wymienione dane osobowe w celu ulepszania naszych produktów lub usług, opieramy się na naszym uzasadnionym interesie w ulepszaniu istniejących produktów lub usług lub opracowywaniu nowych produktów lub usług.
 • W przypadku przekazania przez użytkownika informacji zwrotnej, opinii na temat naszych produktów lub usług w celu ulepszenia naszych produktów lub usług lub skontaktowania się z użytkownikiem w związku z jego informacją zwrotną. Opieramy się na naszym uzasadnionym interesie, aby analizować i ulepszać nasze produkty lub usługi. Jeśli użytkownik kupił od nas produkty, możemy polegać na umowie, którą zawarliśmy z użytkownikiem (lub jego pracodawcą).

2.3 Gdy użytkownik zawiera z nami umowę lub kupuje produkty w naszym sklepie internetowym, gromadzimy i wykorzystujemy następujące dane osobowe:

 • Tożsamość i dane kontaktowe podane przez użytkownika w kontekście umowy (np. funkcja zawodowa lub adres dostawy w przypadku zakupu produktów w naszym sklepie internetowym). Przetwarzamy te informacje w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych, a jeśli użytkownik jest klientem, w celu dostarczania naszych produktów lub świadczenia naszych usług, w tym przetwarzania, realizacji lub dostarczania zamówień lub przetwarzania płatności oraz komunikowania się z użytkownikiem w tym kontekście. Jeśli jesteś naszym klientem lub dostawcą jako osoba fizyczna, polegamy na konieczności przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wykonania umowy, którą mamy z Tobą. Jeśli jednak użytkownik działa w imieniu spółki lub innego podmiotu prawnego, polegamy na naszym uzasadnionym interesie polegającym na możliwości zawierania umów z klientami i dostawcami.
 • Informacje o koncie finansowym, jeśli użytkownik dokonuje u nas zakupów, w tym adres rozliczeniowy, adres dostawy, numer karty kredytowej/debetowej, data ważności, kod bezpieczeństwa lub inne informacje dotyczące rozliczeń/płatności. Przetwarzamy te informacje w celu przetworzenia i monitorowania zamówienia. Opieramy się na umowie, którą zawarliśmy z użytkownikiem (lub jego pracodawcą).
 • Tożsamość i dane kontaktowe podane przez użytkownika w ramach umowy oraz, w stosownych przypadkach, dane firmy i dane do faktury. Przetwarzamy te informacje w celu prowadzenia naszej normalnej administracji biznesowej (np. fakturowania i zarządzania relacjami). Opieramy się na naszym uzasadnionym interesie w zarządzaniu naszą działalnością biznesową w sposób odpowiedzialny i profesjonalny.
 • Tożsamość i dane kontaktowe podane przez użytkownika oraz powód kontaktu z naszym działem obsługi klienta (np. problem lub opinia na temat naszych produktów lub usług). Przetwarzamy te informacje w celu rozwiązywania problemów użytkowników lub przekazywania im informacji zwrotnych dotyczących procesu. Opieramy się na naszym uzasadnionym interesie w dążeniu do wysokiej satysfakcji klienta.
 • Twój adres e-mail i informacje o poprzednich zakupach, jeśli jesteś obecnym klientem i nie wyraziłeś sprzeciwu. Przetwarzamy te informacje w celu wysyłania użytkownikowi naszej komunikacji elektronicznej. Opieramy się na naszym uzasadnionym interesie, aby informować użytkownika jako istniejącego klienta o naszych produktach i usługach oraz ulepszać nasze relacje z klientami.

2.4 Gdy użytkownik rejestruje się lub uczestniczy w naszych wydarzeniach (np. loteriach lub konkursach), gromadzimy i wykorzystujemy następujące dane osobowe:

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe przekazane nam w związku z rejestracją i uczestnictwem w naszych wydarzeniach (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, firma, w której pracujesz lub stanowisko zawodowe). Przetwarzamy te informacje w celu obsługi rejestracji oraz przygotowania, organizacji i zabezpieczenia naszych wydarzeń. Opieramy się na naszej umowie z użytkownikiem poprzez zaakceptowanie przez niego obowiązujących warunków.
 • Twoja opinia na temat wydarzenia, w którym uczestniczyłeś oraz Twoja tożsamość i dane kontaktowe przekazane nam w tym zakresie, chyba że Twoja opinia była anonimowa. Przetwarzamy te informacje w celu oceny wydarzenia i ulepszenia przyszłych wydarzeń. Opieramy się na naszym uzasadnionym interesie, aby móc organizować interesujące wydarzenia lub promować nasze produkty lub usługi.
 • Za zgodą użytkownika zdjęcia wykonane podczas wydarzenia, na których użytkownik jest wyraźnie rozpoznawalny. Przetwarzamy te informacje w celu rejestrowania i udostępniania obrazów atmosfery wydarzenia (np. na naszej stronie internetowej).

2.5 Gdy użytkownik komunikuje się z nami za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub innego cyfrowego kanału komunikacji, gromadzimy i wykorzystujemy następujące dane osobowe:

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe przekazane nam przez użytkownika, treść komunikacji, szczegóły techniczne samej komunikacji (np. data i godzina) oraz, w stosownych przypadkach, urządzenie, z którego korzystał użytkownik. Przetwarzamy te informacje w celu umożliwienia komunikacji między użytkownikiem a nami (np. gdy użytkownik korzysta z naszego formularza kontaktowego lub kontaktuje się z nami telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Opieramy się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na możliwości odpowiadania na prośby, pytania lub komentarze lub proaktywnego kontaktowania się z użytkownikiem w przypadku jakichkolwiek pytań.

2.6 W przypadku ubiegania się o pracę należy zapoznać się z naszą informacją o ochronie prywatności dla kandydatów w Załączniku 1.

2.7 W odniesieniu do wszystkich danych osobowych, które gromadzimy w powyższych okolicznościach, chcielibyśmy wyjaśnić, że będziemy również przetwarzać wyżej wymienione dane osobowe w następujących celach:

 • W celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub spełnienia wszelkich uzasadnionych żądań właściwych organów policji, organów sądowych, instytucji lub organów rządowych, w tym właściwych organów ochrony danych. Jest to dla nas obowiązek prawny.
 • Zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie oszustw lub innych nielegalnych lub nieautoryzowanych działań. Jest to dla nas obowiązek prawny.
 • Aby bronić się w postępowaniu sądowym. Opieramy się na naszym uzasadnionym interesie w wykorzystywaniu danych osobowych użytkownika w tych postępowaniach.
 • W celu poinformowania osoby trzeciej w kontekście możliwego połączenia, przejęcia lub podziału przez tę osobę trzecią, nawet jeśli ta osoba trzecia znajduje się poza Unią Europejską ("UE"). Opieramy się na naszym uzasadnionym interesie w zawieraniu transakcji biznesowych.

2.8 Wszystkie wymienione powyżej dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od użytkownika. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również otrzymywać dane osobowe od pracodawcy użytkownika (w szczególności w przypadku korzystania przez użytkownika z naszych produktów lub usług, takich jak Ansell Inteliforz™). Możemy również otrzymywać dodatkowe informacje o preferencjach i zachowaniach użytkownika podczas surfowania od naszych partnerów, w tym partnerów biznesowych i handlowych, którzy gromadzą dane osobowe użytkownika podczas interakcji z nimi. W kontaktach z takimi stronami trzecimi będą one przetwarzać dane osobowe użytkownika zgodnie z ich własną polityką prywatności.

2.9 Nasza Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą podawać żadnych danych osobowych na naszej stronie internetowej. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Osoby poniżej 16. roku życia nie mogą korzystać z Witryny ani podawać na niej żadnych informacji, dokonywać zakupów za jej pośrednictwem ani podawać nam żadnych informacji na swój temat, w tym imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail ani żadnej nazwy ekranowej lub nazwy użytkownika, której mogą używać. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 16 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, usuniemy te informacje.

3. CELE, DO KTÓRYCH ANSELL WYKORZYSTUJE DANE OSOBOWE

3.1 Firma Ansell przetwarza dane osobowe użytkownika w celu dostarczania mu w spersonalizowany i skuteczny sposób informacji, produktów i usług, o które prosi za pośrednictwem Witryny internetowej, poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub kanałów mediów społecznościowych. Jeśli użytkownik korzysta z naszych produktów i usług, możemy wykorzystywać jego dane osobowe w ramach naszych działań badawczo-rozwojowych w celu ulepszania naszych produktów i usług. Jeśli użytkownik przestanie korzystać z naszych produktów i usług, możemy zanonimizować jego dane osobowe. Firma Ansell może przetwarzać dane osobowe użytkownika w ramach produktów lub usług świadczonych w imieniu klienta. W takich przypadkach nasz klient określi cel przetwarzania danych osobowych użytkownika, a my odsyłamy użytkownika do informacji przekazanych mu przez naszego klienta.

3.2 Firma Ansell przetwarza dane osobowe użytkownika w celach marketingowych, tj. w celu dostarczania użytkownikowi ukierunkowanych komunikatów, promocji, ofert i innych reklam firmy Ansell i wybranych partnerów.

3.3 O ile użytkownik nie jest istniejącym klientem, który zakupił już od firmy Ansell podobne towary lub usługi i do którego firma Ansell chce kierować własne materiały marketingowe, firma Ansell będzie wysyłać użytkownikowi komunikaty, promocje, oferty, biuletyny i inne reklamy wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych kanałów komunikacji elektronicznej, na otrzymywanie których użytkownik wyraził wyraźną zgodę.

3.4 Firma Ansell przetwarza dane osobowe użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub spełnienia wszelkich uzasadnionych żądań właściwych organów lub przedstawicieli organów ścigania, organów sądowych, agencji lub organów rządowych, w tym właściwych organów ochrony danych. Firma Ansell może przekazać dane osobowe użytkownika policji lub organom sądowym jako dowód lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez użytkownika czynu niezgodnego z prawem lub przestępstwa w związku z rejestracją lub korzystaniem z Witryny, naszych kanałów mediów społecznościowych lub inną komunikacją z nami.

3.5 Firma Ansell przetwarza dane osobowe użytkownika w celu przeprowadzania analiz statystycznych, aby móc ulepszać naszą Witrynę internetową, reklamy, produkty i usługi lub opracowywać nowe produkty i usługi.

3.6 Oprócz celów wymienionych w niniejszym art. 3 firma Ansell przetwarza dane osobowe użytkownika w celu realizacji celu, w jakim zostały one przekazane, lub w innym celu ujawnionym przez firmę Ansell w momencie przekazywania informacji przez użytkownika.

3.7 Firma Ansell może przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu ochrony uzasadnionych interesów firmy Ansell, jej partnerów lub strony trzeciej, jeśli można uznać, że użytkownik zarejestrował się w Witrynie internetowej, korzystał z niej, produktów lub usług, kanałów mediów społecznościowych lub innych kanałów komunikacji:

(a) naruszenia niniejszej Polityki prywatności, naszej Polityki dotyczącej plików cookie, Warunków użytkowania, Warunków sprzedaży lub innych umów między użytkownikiem a firmą Ansell;
(b) naruszenia jakichkolwiek obowiązujących warunków użytkowania lub praw własności intelektualnej naszych lub osób trzecich lub jakichkolwiek innych praw;
(c) zagrożenie dla bezpieczeństwa lub integralności Witryny, produktów lub usług, kanałów mediów społecznościowych lub innych kanałów komunikacji;
(d) zagrożenie dla Witryny, produktów lub usług, kanałów mediów społecznościowych lub innych kanałów komunikacji lub jakichkolwiek systemów bazowych firmy Ansell lub jej podwykonawców z powodu wirusów, koni trojańskich, oprogramowania szpiegującego, złośliwego oprogramowania lub jakiejkolwiek innej formy złośliwego kodu; lub
(e) w jakikolwiek sposób nienawistne, obsceniczne, dyskryminujące, rasistowskie, oszczercze, złośliwe, krzywdzące lub w jakikolwiek inny sposób niewłaściwe lub niezgodne z prawem.

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celu określonym w art. 3.3 powyżej odbywa się na podstawie zgody użytkownika.

4.2 Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu określonym w art. 3.1 oraz w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy z nami, możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do wykonania tej umowy lub w procesie zawierania tej umowy. Jeśli jednak użytkownik działa w imieniu spółki lub innego podmiotu prawnego, z którym zawarliśmy umowę, możemy przetwarzać jego dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 4.4.

4.3 W celu wymienionym w art. 3.4 przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych firmy Ansell.

4.4 W celach wymienionych w artykułach 3.2, 3.5 i 3.7 powyżej przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak:

 • ciągłe ulepszanie witryny internetowej, kanałów mediów społecznościowych, produktów i usług firmy Ansell w celu zapewnienia użytkownikom jak najlepszych wrażeń;
 • agregowanie danych osobowych w kontekście naszych produktów i usług w celu uzyskania wglądu w sposób korzystania z nich przez użytkownika oraz udostępniania tych wglądów na poziomie zagregowanym naszym klientom;
 • anonimizacja danych osobowych użytkownika zebranych w kontekście korzystania przez niego z naszych produktów lub usług w celu wykorzystania zanonimizowanych danych w kontekście naszych działań badawczo-rozwojowych oraz ulepszania naszych produktów i usług;
 • zawieranie umów z naszymi klientami i dostawcami podczas przetwarzania danych osobowych, jeśli użytkownik działa w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego;
 • ochrona naszej strony internetowej, kanałów mediów społecznościowych, produktów i usług przed nadużyciami i nielegalną działalnością lub ochrona innych użytkowników; oraz
 • marketing i promocję naszych produktów, usług i marek oraz ogólną pomyślną komercjalizację naszych produktów i usług.

4.5 Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celu określonym w art. 3.6 powyżej opiera się na podstawie prawnej ujawnionej przez nas w momencie przekazywania informacji. W przeciwnym razie przetwarzanie danych użytkownika opiera się na naszym uzasadnionym interesie, zgodnie z art. 4.4.

5. KOMU ANSELL WYSYŁA DANE UŻYTKOWNIKA

5.1 Firma Ansell polega na zewnętrznych podmiotach przetwarzających dane w celu zapewnienia użytkownikowi naszej Witryny internetowej, produktów lub usług oraz przetwarzania danych osobowych użytkownika w naszym imieniu w celach określonych w art. 3 powyżej. Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika w imieniu firmy Ansell wyłącznie na wyraźne pisemne polecenie firmy Ansell, wyłącznie w celach, w jakich im je ujawniamy, i są umownie zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych użytkownika. Jeśli te osoby trzecie przetwarzają dane osobowe użytkownika do własnych celów i określają sposób, w jaki to robią, odsyłamy użytkownika do informacji, które te osoby trzecie przekażą bezpośrednio użytkownikowi. W większości przypadków dostęp do tych informacji można również uzyskać, korzystając z naszych produktów lub usług.
Firma Ansell gwarantuje, że wszystkie strony trzecie zajmujące się przetwarzaniem danych są wybierane z odpowiednią starannością oraz są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa i spójności danych osobowych użytkowników.

5.2 Firma Ansell może udostępniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom w ramach grupy Ansell do celów sprzedaży, marketingu i analizy danych finansowych. Zapewniamy, że wszystkie podmioty firmy Ansell dołożą należytej staranności, aby przetwarzanie danych osobowych użytkownika było zgodne z niniejszą Polityką prywatności.
W kontekście niektórych produktów i usług konieczne jest udostępnianie (zagregowanych) danych osobowych naszym klientom w celu wykonania umowy z naszym klientem.5.3. Firma Ansell może publicznie ujawnić dane osobowe użytkownika w przypadkach wynikających z przepisów prawa, postępowań prawnych, sporów sądowych lub obowiązkowych wymogów właściwych organów rządowych, w tym organów ochrony danych.

5.4 Firma Ansell nie przesyła danych osobowych użytkownika w sposób umożliwiający identyfikację osobom trzecim innym niż wymienione w artykułach 5.1, 5.2 i 5.3 bez zgody użytkownika. Firma Ansell może wysyłać zanonimizowane dane do innych organizacji, które mogą wykorzystywać takie dane do ulepszania produktów i usług, a także do celów dostosowywania marketingu, wyświetlania i sprzedaży tych towarów i usług.

5.5 W przypadku fuzji, przejęć lub upadłości likwidacyjnej firma Ansell będzie wymagać, aby nowe firmy i organizacje przechowujące dane osobowe użytkownika nadal były związane niniejszymi Zasadami ochrony prywatności, w przeciwnym razie poprosimy te firmy i organizacje o ponowne uzyskanie zgody użytkownika.

6. LOKALIZACJA, TRANSFER I PRZECHOWYWANIE

6.1 Firma Ansell może być zmuszona do przekazania danych osobowych użytkownika innym podmiotom firmy Ansell lub stronom trzecim, które przetwarzają dane osobowe w imieniu firmy Ansell, do lokalizacji poza jurysdykcją, w której użytkownik je przekazał.
Jeśli użytkownik ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), należy pamiętać, że jeśli jest to niezbędne w celu dostarczania produktów i usług, możemy przekazywać dane osobowe podmiotom firmy Ansell zlokalizowanym w krajach spoza EOG. Firma Ansell podejmie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że przekazywanie danych osobowych użytkownika jest zgodne z obowiązującymi wymogami. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przekazywania Twoich danych osobowych do jurysdykcji spoza EOG, skontaktuj się z nami.

6.2 Firma Ansell może przekazywać zanonimizowane i/lub zagregowane dane organizacjom spoza jurysdykcji, w której zostały one przekazane przez użytkownika. W przypadku takiego transferu firma Ansell zapewnia istnieje zabezpieczeń, które gwarantują bezpieczeństwo i spójność danych oraz wszystkich praw użytkownika dotyczących danych osobowych, którymi użytkownik dysponuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.3 Firma Ansell przechowuje dane osobowe użytkownika zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Dane użytkownika mogą być przechowywane w naszej siedzibie lub w siedzibie naszych zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane lub innych usługodawców. Będziemy chronić przechowywane przez nas dane osobowe zgodnie z artykułem 7.4 poniżej.

7. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

7.1 Firma Ansell dokłada wszelkich starań, aby przetwarzać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celów wymienionych w art. 3 powyżej.

7.2 Dane osobowe użytkownika są przetwarzane wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów wymienionych w art. 3 powyżej lub do momentu wycofania zgody przez użytkownika. W kontekście naszych produktów i usług będziemy przechowywać Twoje niezanonimizowane dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne, co oznacza, że okres przechowywania nie będzie dłuższy niż okres niezbędny do dostarczenia Tobie lub naszemu klientowi produktów lub usług. Jeśli jednak użytkownik nie będzie korzystał z naszych produktów lub usług przez okres dwóch lat, uznamy go za nieaktywnego użytkownika i usuniemy lub zanonimizujemy jego dane osobowe. W kontekście sporu prawnego możemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez dłuższy okres do czasu wyczerpania wszystkich możliwych środków prawnych. W niektórych przypadkach możemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez krótszy okres.
Wycofanie zgody może oznaczać, że użytkownik nie będzie już mógł korzystać z całości lub części naszej Witryny, produktów lub usług. Firma Ansell usunie identyfikację danych osobowych użytkownika, gdy nie będzie to już konieczne do celów określonych w art. 3 powyżej, chyba że:

 • nadrzędny interes firmy Ansell lub innej strony trzeciej w utrzymaniu możliwości identyfikacji danych osobowych; i/lub
 • obowiązek prawny lub regulacyjny albo nakaz sądowy lub administracyjny, który uniemożliwia firmie Ansell usunięcie danych umożliwiających identyfikację.

7.3 Użytkownik rozumie, że istotnym aspektem naszych działań marketingowych jest dostosowanie naszych materiałów marketingowych do użytkownika. Ansell robi to poprzez:

 • dostosowanie unikalnego profilu użytkownika w oparciu o odpowiednie cechy określone w art. 2 niniejszej Polityki prywatności; oraz
 • korzystanie z tego profilu w celu przekazywania użytkownikowi komunikatów, promocji, ofert, biuletynów i innych reklam dotyczących produktów i usług, które mogą go zainteresować.

7.4 Firma Ansell podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych użytkownika przed nieupoważnionym dostępem lub kradzieżą, a także przypadkową utratą, manipulacją lub zniszczeniem. Wszystkie przekazywane nam informacje są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach za zaporami ogniowymi. Wszelkie transakcje płatnicze będą szyfrowane przy użyciu technologii SSL. Dostęp personelu firmy Ansell lub podmiotów zewnętrznych przetwarzających dane będzie możliwy wyłącznie na zasadzie wiedzy koniecznej i będzie podlegał ścisłym zobowiązaniom do zachowania poufności. Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych do naszej Witryny. Użytkownik przesyła dane osobowe na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za obchodzenie jakichkolwiek ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa zawartych w Witrynie.

7.5 Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w celu otrzymywania komunikatów, promocji, ofert, biuletynów i innych reklam za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych osobistych kanałów komunikacji elektronicznej, może zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania takich komunikatów, promocji, ofert, biuletynów i innych reklam, korzystając z łącza rezygnacji podanego w takich komunikatach.

8. PRAWA UŻYTKOWNIKA

8.1 Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do wszystkich swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę Ansell jako administratora danych. Każdy wniosek musi być jak najbardziej szczegółowy i najlepiej sprecyzowany: (a) czynności przetwarzania, do których użytkownik chce skorzystać z prawa dostępu oraz (b) kategorii danych, do których użytkownik chce uzyskać dostęp. Firma Ansell zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty administracyjnej za wiele następujących po sobie żądań dostępu, w wyraźny sposób przesyłanych w celu spowodowania uciążliwości lub szkód firmie Ansell.

8.2 Użytkownik ma prawo zażądać bezpłatnego poprawienia wszelkich nieścisłości w swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Ansell jako administratora danych. W przypadku złożenia wniosku o korektę, do wniosku należy dołączyć dowód niedokładności.

8.3 Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

8.4 Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli takie dane nie są już potrzebne do celów określonych w art. 3 powyżej lub jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę na ich przetwarzanie. W przypadku niektórych produktów i usług użytkownik może samodzielnie usunąć swoje konto, przechodząc do strony ustawień prywatności.
Należy jednak pamiętać, że wniosek o usunięcie zostanie oceniony przez firmę Ansell:

 • nadrzędnych interesów firmy Ansell lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej; oraz
 • zobowiązań prawnych lub regulacyjnych lub nakazów administracyjnych lub sądowych, które mogą być sprzeczne z takim usunięciem.

Zamiast usunięcia użytkownik może również poprosić firmę Ansell o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych, jeśli (a) kwestionuje dokładność danych, (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub (c) dane nie są już potrzebne do celów wymienionych w art. 3 powyżej.

8.5 Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, jeśli udowodni, że istnieją poważne i uzasadnione powody, które uzasadniają taki sprzeciw. Jeśli jednak zamierzone przetwarzanie kwalifikuje się jako marketing bezpośredni, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania bezpłatnie i bez uzasadnienia.

8.6 Użytkownik ma prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie wszystkie dane osobowe, które nam przekazał.

8.7 Firma Ansell nie sprzedaje danych osobowych bez poinformowania o tym użytkownika. W każdym przypadku, gdy firma Ansell sprzedaje dane osobowe użytkownika stronom trzecim, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać od nas, abyśmy nie sprzedawali jego danych osobowych.

8.8 Użytkownik ma prawo do wolności od dyskryminacji lub działań odwetowych za korzystanie z praw opisanych powyżej.

9. JAK KORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW

9.1 Jeśli użytkownik chce złożyć wniosek o skorzystanie z jednego lub więcej praw wymienionych powyżej, może to zrobić za pomocą jednej z następujących metod:

 • Bezpośrednio za pośrednictwem konta użytkownika lub naszych produktów i usług poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku lub zapoznanie się ze stroną ustawień prywatności (jeśli jest dostępna).
 • Wyślij wiadomość e-mail na adres privacy@ansell.com. Należy pamiętać, że wiadomość e-mail z prośbą o skorzystanie z prawa nie będzie traktowana jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych wykraczające poza to, co jest wymagane do rozpatrzenia wniosku.
 • Zadzwoń do nas:
  +1-800-800-0444 (NA)
  +613 9270 7270 (APAC)
  +1800 337 041 (AU/NZ)
  +32 2 528 74 00 (EMEA)
 • Napisz do nas na adres Level 3, 678 Victoria Street, Richmond VIC, Australia 3121, ATTN: PRIVACY

W celu jak najsprawniejszego rozpatrzenia wniosku użytkownika, wszystkie wnioski składane za pośrednictwem którejkolwiek z tych metod powinny być opatrzone datą i wyraźnie określać, z którego prawa użytkownik chce skorzystać, a w razie potrzeby także jego uzasadnienie.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości użytkownika, możemy poprosić go o dostarczenie nam zeskanowanej cyfrowo kopii ważnego dowodu tożsamości (jeśli użytkownik nie posiada dowodu tożsamości, jego tożsamość może zostać potwierdzona dowolnym innym dokumentem wydanym przez rząd, który wyraźnie potwierdza jego tożsamość). W przypadku kontaktu telefonicznego firma Ansell może poprosić o przesłanie podpisanego potwierdzenia i dowodu tożsamości.
Firma Ansell niezwłocznie poinformuje użytkownika o otrzymaniu wniosku. Jeśli wniosek jest ważny, firma Ansell uwzględni go tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania wniosku.
W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych przez firmę Ansell można skontaktować się z nami za pomocą dowolnej z metod wymienionych powyżej. W przypadku niezadowolenia z naszej odpowiedzi użytkownik może złożyć skargę do odpowiedniego organu regulacyjnego lub organu ochrony danych w swoim kraju.

9.2 W celu zapewnienia zgodności z określonymi wymogami stosownych przepisów prawa i regulacji firma Ansell nie będzie w stanie odpowiedzieć na żądanie użytkownika w następujących okolicznościach:

a. które są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem narodowym i bezpieczeństwem obrony narodowej;
b. które są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem publicznym, zdrowiem publicznym i ważnymi interesami publicznymi;
c. które są bezpośrednio związane z dochodzeniami karnymi, ściganiem, procesami i wykonywaniem wyroków.
d. w przypadku których istnieją wystarczające dowody na subiektywną złośliwość lub nadużycie praw.
e. w przypadku których, w odpowiedzi na żądanie, spowodujesz poważne szkody dla uzasadnionych praw i interesów Ciebie lub innych osób i organizacji; lub
f. które dotyczą tajemnic handlowych.


ZAŁĄCZNIK 1 - INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DLA WNIOSKODAWCÓW

Poświadczenie wniosku

Oświadczam, że wszelkie informacje zawarte w niniejszym wniosku o zatrudnienie oraz wszelkie informacje, które przekazuję lub przekażę firmie ANSELL w trakcie procesu rekrutacji, w tym moje CV, są dokładne i kompletne. Rozumiem i zgadzam się, że jakiekolwiek wprowadzenie w błąd, sfałszowanie lub pominięcie jakichkolwiek informacji stanowi podstawę do dyskwalifikacji z dalszego rozpatrywania lub rozwiązania stosunku pracy.

Autoryzacja

Upoważniam wszystkich obecnych i byłych pracodawców, szkoły, osoby, agencje rządowe i organizacje posiadające odpowiednie informacje lub wiedzę do przekazania ich firmie ANSELL w celu wykorzystania ich przy podejmowaniu decyzji o zaoferowaniu mi zatrudnienia. Zwalniam wszystkich pracodawców, szkoły, osoby, agencje rządowe i organizacje z wszelkiej odpowiedzialności, która może powstać w wyniku odpowiedzi na zapytania związane z niniejszym podaniem o pracę.

Zatrudnienie na życzenie

Przyjmuję do wiadomości, że żadne z postanowień zawartych w niniejszym wniosku o zatrudnienie ani w udzieleniu zgody na rozmowę kwalifikacyjną nie ma na celu zawarcia umowy o pracę między firmą ANSELL a mną w celu zatrudnienia lub zapewnienia jakichkolwiek innych korzyści. Nikt poza Prezesem Spółki nie jest upoważniony do zawierania jakichkolwiek umów o pracę ani do zawierania jakichkolwiek umów sprzecznych z powyższym. W przypadku nawiązania stosunku pracy rozumiem i zgadzam się, że moje zatrudnienie będzie miało charakter dobrowolny, co oznacza, że zarówno firma ANSELL, jak i ja możemy rozwiązać stosunek pracy w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez niej, z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez niego.

WAŻNE: Polityka prywatności TYLKO dla kandydatów z UE

Kliknij poniższy adres URL, aby zapoznać się z polityką prywatności Aplikantów UE w całości: https://www.ansell.com/-/media/projects/ansell/website/pdf/legal/privacy_policy_applicants

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRYWATNOŚCI: Kandydaci z USA

Poniżej opisano sposób gromadzenia i wykorzystywania przez firmę Ansell danych osobowych użytkownika przekazanych za pośrednictwem tej witryny internetowej oraz, bardziej ogólnie, w ramach podania o pracę:

 1. Kategorie gromadzonych danych osobowych: Firma Ansell może gromadzić imię i nazwisko, dane kontaktowe, historię zatrudnienia, referencje i inne informacje związane z podaniem o pracę w firmie Ansell. Firma Ansell będzie również gromadzić wszelkie informacje dowolnego typu, które użytkownik zdecyduje się udostępnić firmie Ansell w ramach swojego podania o pracę.
 2. Zebrane tutaj dane osobowe będą wykorzystywane w celu rekrutacji talentów w firmie Ansell i jej spółkach zależnych.
 3. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych osobowych przez firmę Ansell można znaleźć w polityce prywatności firmy, dostępnej pod adresem: https://www.ansell.com/us/en/legal/privacy-policy.

 

Dołącz do rozmowy