WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

AlphaTec

ALPHATEC®

ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE PRZED RÓŻNYMI ZAGROŻENIAMI CHEMICZNYMI

Produkty AlphaTec zapewniają użytkownikom najlepszą ochronę, komfort i pewność pracy w obfitujących w wiele poważnych zagrożeń środowiskach przemysłowych. Pracownicy na całym świecie polegają każdego dnia na ochronie zapewnianej przez produkty firmy Ansell. Wybór środków ochronnych to kluczowe i jednocześnie trudne zadanie dla przedsiębiorstw na całym świecie. W wyniku stale zmieniających się norm i przepisów kompleksowe oferty stają się coraz bardziej złożone i coraz trudniej jest zapewnić zgodność z tymi przepisami. W odpowiedzi na niedawne zmiany przepisów aktywnie upraszczamy proces określania i doboru oferowanych przez Ansell środków ochrony przeciwchemicznej. AlphaTec to teraz kompletne portfolio produktów chroniących przed różnymi zagrożeniami, nie tylko chemicznymi.

Uproszczenie oferty środków ochrony przeciwchemicznej

Rozwiązania AlphaTec® upraszczają naszą ofertę środków ochrony przeciwchemicznej

Nasza udoskonalona oferta odzwierciedla głębokie zrozumienie potrzeb miejsca pracy i obejmuje kompleksowe rozwiązania ochronne. W jej ramach racjonalizujemy określone style, wiele z nich zostanie objętych marką AlphaTec, a część oznaczymy dodatkową marką, aby zapewnić sprawny przebieg okresu przejściowego. Oto omówienie nowych zasad linii produktowych i zmiany marki.

Pobierz

Feel EQUIPPED™

Feel EQUIPPED™

Każdego dnia pracownicy na całym świecie muszą pracować w środowiskach zanieczyszczonych, niebezpiecznych i trudnych. Jeśli pracujesz obecnie z jednym z zanieczyszczonych miejsc, firma Ansell umie zadbać o Twoje bezpieczeństwo.

Technologie bazujące na programie innowacji wynikających z obserwacji pracowników

ANSELL GRIP™

ANSELL GRIP to technologia przygotowania powłoki, która ogranicza do minimum siłę niezbędną do chwytania pokrytych substancjami oleistymi narzędzi lub mokrych materiałów, zmniejszając zmęczenie ramion i rąk oraz zwiększając sprawność manualną, bezpieczeństwo i wydajność pracy.

Więcej informacji

AQUADRI™

AQUADRI™ to materiał kompozytowy, który pochłania wilgoć z powierzchni skóry dzięki mikroporowatej strukturze rozpraszającej ciepło i zapewnia większą suchość, obniżenie temperatury oraz bardziej komfortowe dopasowanie.

Więcej informacji

ERGOFORM™

ERGOFORM to technologia umożliwiająca firmie Ansell projektowanie rozwiązań ochronnych, które w celu poprawy produktywności pracownika utrzymują jego układ mięśniowo-szkieletowy w dobrej kondycji podczas wielokrotnego powtarzania tych samych ruchów.

Więcej informacji

INTERCEPT™

Technologia INTERCEPT polega na łączeniu syntetycznych i naturalnych włókien w wytrzymałą przędzę, która zapewnia wysoki stopień ochrony przed przecięciami w określonych obszarach oraz doskonały komfort i sprawność manualną.

Więcej informacji

MICROCHEM™

Technologia MICROCHEM Chemical Barrier Technology łączy polimery w ramach opatentowanych wielowarstwowych struktur właściwych dla konkretnych zastosowań, zapewniając doskonałą ochronę w środowiskach chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych.

Więcej informacji

RIPEL™

Technologia RIPEL™ zapewnia nieprzenikalną ochronną barierę powierzchniową, która uniemożliwia nawet przypadkowy kontakt skóry z olejami, smarami, chemikaliami i innymi cieczami.

Więcej informacji

Dołącz do rozmowy