WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGIONAnsellGUARDIAN®

Przez ostatnie 45 lat przeprowadzania ocen bezpieczeństwa sporo się nauczyliśmy. Każde przedsiębiorstwo jest inne, to samo dotyczy również pracowników. Wszystkie podejmowane przez firmy operacje i powiązane z nimi wymagania dotyczące bezpieczeństwa są na swój sposób wyjątkowe. Oznacza to również, że każda ocena jest wyjątkowa. Każdy z naszych klientów otrzymuje spersonalizowane rozwiązanie dotyczące bezpieczeństwa, wspierane przez dane zebrane przez ponad 600 specjalistów ds. bezpieczeństwa w ramach ponad 17 000 indywidualnych ocen przeprowadzonych od 2010 r.

Oceny AnsellGUARDIAN  umożliwiają zredukowanie liczby urazów i kosztów ochrony, zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa oraz zmniejszają złożoność portfolio rozwiązań ŚOI. W ten sposób zapewniamy bezpieczeństwo Tobie i Twoim pracownikom. To właśnie AnsellGUARDIAN®.


Grafika przedstawiająca pracownika branży chemicznej z hasłem i danymi liczbowymiCo robimy?

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Oferujemy spersonalizowane rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pracowników, zmniejszenie liczby urazów i zwiększenie zgodności z przepisami.

Efektywność kosztowa

Opracowujemy zalecane usprawnienia zwiększające skuteczność działań biznesowych, które umożliwiają obniżenie kosztów ogólnych firmy.

Wydajność

Oferujemy zalecenia obejmujące najlepsze praktyki zmierzające do optymalizacji wydawania wyposażenia ochronnego, zwiększenia wydajności w Twojej firmie oraz wyeliminowania odpadów, co prowadzi do zwiększenia ogólnej produktywności.

Każdy klient i każdy pracownik są inni. Każda wykonywana operacja, związane z nią ryzyko i wymogi bezpieczeństwa są na swój sposób niepowtarzalne. Ponad 600 ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa pomoże Ci określić, które ŚOI najskuteczniej pomogą Ci osiągnąć wyznaczone cele.

Nie ograniczamy się tylko do doradzania: indywidualnie oceniamy każdą sytuację przy zastosowaniu sprawdzonego procesu i danych uzyskanych podczas ponad 17 000 podobnych ocen przeprowadzonych od 2010 r. W rezultacie otrzymasz spersonalizowaną ocenę, która pomoże Ci w osiągnięciu celów dotyczących bezpieczeństwa, produktywności i efektywności kosztowej. W ten sposób AnsellGUARDIAN® zapewnia bezpieczeństwo naszym klientom i ich pracownikom.

Grafika przedstawiająca pracownicę przemysłu spożywczego w zielonej odzieży roboczej


Jak to robimy?

Ukierunkowanie na wyniki

Nasz prosty i przejrzysty proces jest ukierunkowany na najważniejsze obszary, aby dostarczyć zalecenia dotyczące najlepszych praktyk dla danego zastosowania lub nawet całego zakładu.

Dostosowane do indywidualnych potrzeb

Każdy klient jest inny, a za tym idą różne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa. Nasz zespół ponad 600 ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa ocenia każdą sytuację indywidualnie, korzystając z danych uzyskanych dzięki sprawdzonemu procesowi. Zapewnia to wyjątkową, spersonalizowaną ocenę umożliwiającą osiągnięcie celów przez klienta.

Zrównoważona współpraca

Naszą współpracę rozpoczynamy od analizy, testów, wdrożenia i usprawnienia operacji klienta związanych z ŚOI i jego wydajności. Element po elemencie oceniamy bieżące i przyszłe potrzeby w zakresie bezpieczeństwa.

Transformacja

Nasi eksperci w zakresie bezpieczeństwa zapewniają pomoc przy pełnym wdrożeniu, zapewniając próbki i szkolenia dla pracowników, aby zagwarantować skuteczne zarządzanie zmianą w zakresie ŚOI.

Więcej informacji

Poznaj wszystkie możliwości związane z usługami AnsellGUARDIAN, oglądając film, pobierając opracowanie lub odkrywając historie sukcesu firm takich jak Twoja.

AnsellGUARDIAN®

Dowiedz się więcej o tym, jak usługi AnsellGUARDIAN  pomagają zoptymalizować bezpieczeństwo, produktywność i efektywność kosztową.

Zobacz więcej

Dołącz do rozmowy