WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

Branża nauk biologicznych

Kwestie bezpieczeństwa w branży nauk biologicznych

Firmy z branży nauk biologicznych koncentrują się na badaniach, rozwoju i wytwarzaniu produktów podnoszących dobrobyt ludzkości. Pracownicy z tej branży mierzą się z różnymi zagrożeniami, zarówno dla siebie, jak i dla badań i produktów. Personel laboratoriów i placówek badawczych eksplorujący kluczowe idee związane z nowymi lekami, szczepionkami, wyrobami medycznymi i innymi rozwiązaniami mierzą się z licznymi poważnymi zagrożeniami w trakcie pracy, takimi jak cząstki stałe, chemikalia, środki biologiczne, wysoka temperatura i przecięcia.

Po zakończeniu badań i prób klinicznych, gdy na przykład szczepionka jest gotowa do masowej produkcji, należy wziąć pod uwagę szczegółowe protokoły. Podstawowym celem ochrony staje się produkt i wyeliminowanie ryzyka zanieczyszczenia podczas produkcji. Zakłady działają w reżimie aseptycznym/sterylnym, korzystając z ŚOI o zatwierdzonych poziomach sterylności, czystości i przenikania chemicznego. Zidentyfikuj zagrożenia i ogranicz liczbę urazów w pracy dzięki bezpłatnej ocenie AnsellGUARDIAN®.

SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM >

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z BRANŻĄ

Zagrożenia w branży nauk biologicznych mogą różnić się w zależności od środowiska, placówki i wykonywanych zadań. Niezależnie od tego, czy pracujesz z niebezpiecznymi chemikaliami podczas tworzenia leków i szczepionek, czy mierzysz się z nimi przy produkcji półprzewodników i elementów elektronicznych, zagrożenia biologiczne przy produkcji i montażu wyrobów medycznych wymagających absolutnego braku zanieczyszczeń wymagają bezwzględnie odpowiednich ŚOI. Nauki biologiczne to branża wysoce regulowana, o dużej liczbie norm odnośnie do ŚOI i środowiska, zwłaszcza pomieszczeń czystych i laboratoriów. Firma Ansell dysponuje rozwiązaniami zapewniającymi ochronę pracowników, produktów i badań.

Rozwiązania firmy Ansell

W przypadku wielu zastosowań związanych z naukami biologicznymi celem ŚOI jest ochrona produktów przed zanieczyszczeniem. Wyposażenie pracowników w ŚOI odpowiednie do użytku w ściśle regulowanych pomieszczeniach czystych i środowiskach kontrolowanych ma kluczowe znaczenie dla redukcji ryzyka zakażeń krzyżowych, które mogą przybierać formę cząstek stałych (pył, skóra, włosy), obciążenia biologicznego (bakterie, wirusy, grzyby) i chemikaliów (rozcieńczalniki, pozostałości) w celu zapewnienia czystości wytwarzanych produktów i prowadzonych badań.
Zagrożenia biologiczne to substancje biologiczne, które stanowią zagrożenie dla zdrowia żywych organizmów, zwłaszcza ludzi. Obejmują one odpady medyczne, mikroorganizmy takie jak bakterie, grzyby i wirusy oraz toksyny wytwarzane przez mikroorganizmy. W związku z pandemią COVID-19 firmy muszą uwzględniać konieczność ochrony przed chorobami i zakażeniami wirusowymi. Firma Ansell oferuje szeroką gamę ŚOI, które są zgodne z wytycznymi WHO w zakresie zapobiegania zakażeniom i ich kontroli. W celu podjęcia świadomej decyzji podmioty kupujące produkty i użytkownicy powinni zapoznawać się z najnowszymi, kompletnymi informacjami w sprawie odpowiednich ŚOI chroniących przed wirusem 2019-nCov do zastosowań zgodnych z przeznaczeniem w ich konkretnym środowisku.
Nieograniczone i niekontrolowane wyładowania elektrostatyczne (ESD) mogą być przyczyną poważnych zakłóceń i uszkodzeń elementów mikroelektronicznych, a także zapłonu podczas pracy z proszkami, w związku z czym kluczowe jest, by ŚOI noszone przez pracowników (w zastosowaniach wiążących się z ryzykiem wyładowania elektrostatycznego) były antystatyczne. Dotyczy to odzieży, kaloszy i rękawic. Firma Ansell dysponuje gamą rozwiązań przetestowanych pomyślnie pod kątem norm antystatycznych.
W pewnych przypadkach noszenie rękawic może być przyczyną występowania problemów skórnych. Alergie skórne spowodowane negatywnymi reakcjami na rękawice są zazwyczaj dzielone na trzy wyraźne typy — uczulenia bezpośrednie (typ I), uczulenia opóźnione (typ IV) i kontaktowe zapalenia skóry. Alergia na lateks, nazywana także alergią typu I, to reakcja na pozostałości protein alergenicznych występujących w produktach z lateksu naturalnego. Alergie typu IV występują zazwyczaj w reakcji na katalizatory chemiczne stosowane w procesie produkcji rękawic. Firma Ansell czyści i płucze rękawice w celu zminimalizowania pozostałości katalizatorów w gotowych produktach lub też całkowicie eliminuje katalizatory z procesu produkcji, jeśli tylko to możliwe.
Pracownicy branży nauk biologicznych zazwyczaj noszą rękawice, aby chronić siebie, prowadzone badania lub wytwarzane produkty przed zanieczyszczeniami. Przedłużony wysiłek mięśni wynikający z godzin spędzonych nad powtarzającymi się zadaniami i drobnych ruchów dłoni może spowodować nadwerężenie mięśni prowadzące do wywołanego rękawicami zmęczenia dłoni, a wraz z upływem czasu zwiększać ryzyko problemów z układem mięśniowo-szkieletowym.

Narzędzia i zasoby

Blog Critical Insight

Blog Life Sciences Critical Insight stanowi źródło interesujących artykułów na temat spraw ważnych dla branży, takich jak ochrona przed przecięciami w środowiskach sterylnych oraz różnice między normami testów przenikania chemicznego środków cytotoksycznych.

WIĘCEJ INFORMACJI

Ansell — rozwiązania w dziedzinie nauk biologicznych

Nasza strona dotycząca nauk biologicznych została stworzona z myślą o ułatwieniu znalezienia rozwiązania potrzebnego dla danego środowiska pracy. Zawiera także odpowiedzi na często zadawane pytania, wartościowe narzędzia i zasoby zapewniające bogactwo informacji na temat regulacji, norm i metod testowania oraz łącza do certyfikatów.

WIĘCEJ INFORMACJI

Dołącz do rozmowy