WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

Ochrona dla nauk biologicznych

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Produkcja i wytwarzanie

Nasze rozwiązania w zakresie ochrony eliminują ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego podczas wytwarzania produktów krytycznych, takich jak szczepionki, tabletki i leki przeciwnowotworowe, w środowisku pomieszczenia czystego.
Więcej informacji

Spojrzenie krytyczne

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Wszystkie nasze rękawice ze znakiem CE przeznaczone do pomieszczeń czystych mają certyfikat zgodności z wymaganiami rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej (PPER) UE 2016/425. Zgodnie z warunkami rozporządzenia nasze rękawice są klasyfikowane jako środki ochrony indywidualnej kategorii III. Oznaczenie CE rękawic oznacza, że spełniają one kluczowe wymagania bezpieczeństwa rozporządzenia UE 2016/425 przez zastosowanie następujących norm: EN 420:2003 +A1: 2009: Rękawice ochronne - wymagania ogólne; EN 374-1: 2016: Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Część 1, Terminologia i wymagania dotyczące wydajności dla zagrożeń chemicznych; EN 374-2: 2015: Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Część 2, Określenie odporności na przenikanie; EN 374-4: 2013: Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Część 4, Określenie odporności na degradację spowodowaną przez substancje chemiczne; EN 374-5: 2016: Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Część 5, Terminologia i wymagania dotyczące wydajności dla zagrożeń związanych z mikroorganizmami.

Nasz proces produkcyjny obejmuje pięć oddzielnych kontroli produktów. Każda rękawica pięcio- lub jednopalczasta RABS/izolacyjna jest w 100% sprawdzana wzrokowo pod kątem obecności otworów, a także testowana ciśnieniowo przy użyciu wody i sprężonego powietrza. Odbywa się to poprzez wypełnienie rękawicy powietrzem do określonego ciśnienia, a następnie zanurzenie jej na trzy minuty w wodzie. Brak pęcherzyków powietrza w wodzie pozwala stwierdzić, czy wyrób nie ma mikrootworów powodujących nieszczelności. Ta w 100% skuteczna kontrola gwarantuje dostarczenie rękawic bez otworów i jest bardziej rygorystyczna niż stosowane w przypadku rękawic chirurgicznych podejście AQL, polegające na przeprowadzania kontroli na losowo wybranej próbie statystycznej wyrobu.

Oferujemy szeroką gamę rękawic odpowiednich do stosowania w tym wysoce wyspecjalizowanym obszarze. Rękawice są przetestowane pod kątem zgodności z normą ASTM D6978-05 dla szerokiej gamy leków cytotoksycznych i wykazują doskonałą skuteczność barierową zgodnie ze zdefiniowanymi w normie ASTM współczynnikami przenikania 0,01 µg/cm²/min, co stanowi poziom 100 razy bardziej rygorystyczny niż określony w normie EN 16523-1:2015. Na życzenie chętnie udzielimy dalszych informacji.

Rękawice nitrylowe, winylowe i polichloroprenowe skutecznie chronią przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). Rękawice lateksowe nie zapewniają ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi.