WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

Usługi komunalne i roboty publiczne

Kwestie bezpieczeństwa w branży usług komunalnych i robót publicznych

Protokół bezpieczeństwa i odpowiednie ŚOI mają szczególne znaczenie dla pracowników branży usług komunalnych i robót publicznych, jako że branża ta cechuje się współczynnikiem urazów na poziomie 3,5%, wyższym niż średnia wynosząca 3,1%. Publiczne firmy z branży usług komunalnych charakteryzuje jeszcze wyższy współczynnik urazów, 5,3%.

W branży występuje również potrzeba dodatkowych szkoleń rozwijających umiejętności. W badaniu przeprowadzonym w roku 2019 pracownicy branży usług komunalnych z ponad 50% większym prawdopodobieństwem wyrażali wątpliwości i niepokój dotyczący szkoleń i obaw przed urazami. Pokazuje to konieczność podjęcia działań na rzecz identyfikacji i wyposażenia pracowników branży usług publicznych w odpowiednie rozwiązania bezpieczeństwa dla zagrożeń, z którymi się mierzą.

Ocena AnsellGUARDIAN® umożliwia bezpłatną identyfikację zagrożeń i redukcję liczny urazów w miejscu pracy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z LOKALNYM PRZEDSTAWICIELEM HANDLOWYM

ZAGROŻENIA W BRANŻY

Podsumowując, ponad 10% urazów w branży usług komunalnych i robót publicznych dotyczy dłoni. To drugi występujący najczęściej typ urazów, zaraz po urazach dolnej części pleców. Personel branży usług komunalnych mierzy się z różnymi zagrożeniami w pracy ze względu na zmienność zadań, w tym budowę, obsługę i kompleksową konserwację sieci elektrycznych, gazowych, parowych, wodnych i kanalizacyjnych.

Firma Ansell oferuje kompleksową gamę rozwiązań chroniących przed zagrożeniami takimi jak przecięcia, porażenie prądem i uderzenia. Dodatkowo, produkty do ochrony chemicznej dłoni i ciała firmy Ansell chronią pracowników branży usług komunalnych narażonych na rozpryski chemiczne, a innowacyjne technologie firmy koncentrują się na ergonomii oraz ogólnym zdrowiu i dobrobycie, aby zapobiegać zmęczeniu i pogorszaniu urazów.

Rozwiązania firmy Ansell

Pracownicy branży usług komunalnych używają narzędzi, które narażają ich na ryzyko przecięcia ostrymi krawędziami do cięcia przewodów, rur i innych materiałów, a także mogą napotkać nierówne i połamane krawędzie, które mogą powodować przecięcia podczas pracy z odpadami i innymi surowcami.

Odporne na przecięcie rękawice firmy Ansell wykonano z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, dzięki czemu zapewniają one doskonałą ochronę przed przecięciem, wyższy poziom sprawności manualnej, chwytność i wygodę. Rękawice z odporną na przecięcia technologią INTERCEPT™ Technology są teraz lżejsze i bardziej komfortowe niż inne markowe produkty konkurencji. ANSELL GRIP Technology™ to technologia przygotowania powłoki, która ogranicza do minimum siłę niezbędną przy chwytaniu zaolejonych lub mokrych narzędzi czy materiałów, zwiększając bezpieczeństwo i wydajność pracy.
Poza zagrożeniami specyficznymi dla usług komunalnych, długie zmiany i częsta interakcja z narzędziami ręcznymi wymaga uwzględnienia ergonomii i komfortu, aby zapobiegać urazom dłoni takim jak zmęczenie i przeciążenie mięśni. Rękawice stworzone z wykorzystaniem specjalistycznej technologii ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology firmy Ansell minimalizują dyskomfort wynikający z powtarzających się ruchów dłoni, aby umożliwić dłuższą, pewną i wygodną pracę.
Podczas konserwacji infrastruktury usług komunalnych i robót publicznych, narzędzia i wyposażenie mogą narażać dłoni pracowników na otarcia i zadrapania w wyniku kontaktu z ruchomymi częściami lub elementami zewnętrznymi, takimi jak krzewy i odpady. Technologia FORTIX™ firmy Ansell umożliwia zwiększenie wydajności poprzez zastosowanie wytrzymałego polimeru w powłoce rękawic w celu wydłużenia okresu eksploatacji rękawic przy równoczesnym zwiększeniu komfortu pracy.
W przypadku prac związanych z infrastrukturą wodną i jej konserwacją często występującym zagrożeniem jest konieczność pracy ze środkami chemicznymi zapewniającymi czystość wody. Naraża to pracowników na kontakt z cieczami chemicznymi i rozpryskami chemikaliów, co może prowadzić do poważnych oparzeń kończyn. Dodatkowo prace związane z kanalizacją narażają pracowników na kontakt z rozpryskami chemikaliów. Wiodące w branży portfolio rozwiązań ochrony chemicznej firmy Ansell obejmuje rozwiązania o różnym stopniu odporności na kwasy, chemikalia organiczne i nieorganiczne oraz środki biologiczne.
W trakcie budowy i konserwacji infrastruktury usług komunalnych i robót publicznych pracownicy obsługujący ciężką maszynerię o ruchomych częściach i urządzenia pneumatyczne narażają dłonie na zmiażdżenie i zakleszczenie. Wiele zadań wymaga stosowania dużych narzędzi i ciężkich materiałów, co dodatkowo naraża dłonie na zagrożenia, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń w przypadku braku prawidłowej ochrony. System Ringers Impact Protection System firmy Ansell chroni pracowników przed zagrożeniami związanymi z uderzeniami, jednocześnie zapewniając wysoki poziom komfortu i sprawności manualnej.
Budowa i konserwacja infrastruktury generującej i transportującej energię elektryczną naraża pracowników branży usług komunalnych na porażenie prądem i ogień. Podczas pracy z układami elektrycznymi kluczowe jest stosowanie procedur odłączania i blokowania podczas pracy, ponieważ zapewnia to najlepszą ochronę przed zagrożeniami elektrycznymi. Pracownicy powinni również nosić odpowiednie rękawice i ŚOI chroniące przed wyładowaniami i ogniem.
Image collage overlapped on top of a man and consisting of product in-use applications across multiple industries

Dołącz do rozmowy