WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

AnsellCARES

Nasze działania dotyczące kształcenia zawodowego i spraw klinicznych

W ramach podejmowanych od wielu lat działań na rzecz promowania edukacji firma Ansell powołała do życia program AnsellCARES, którego misją jest zapewnianie korzyści wykraczających poza sam produkt. AnsellCARES to globalny wielopłaszczyznowy program edukacyjny prowadzony przez najlepszych ekspertów klinicznych z całego świata. Naszym celem jest oferowanie szkoleń i prowadzenie kampanii mających na celu promocję bezpieczeństwa, ograniczanie ryzyka i poprawę wyników leczenia. Szkolenia AnsellCARES są oparte na dowodach naukowych i najlepszych praktykach branżowych oraz zapewniają uczestnikom informacje o najnowszych rozwiązaniach do zastosowania w praktyce.

PROGRAMY KSZTAŁCENIA KLINICZNEGO

Na mocy stosownych zezwoleń firma Ansell oferuje akredytowane programy kształcenia ustawicznego (CDE) i rozwoju zawodowego (CPD) dla pielęgniarek dyplomowanych oraz programy kształcenia ustawicznego (CDE) dla stomatologów w niektórych regionach. Po pomyślnym ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje stosowne świadectwo. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższe łącza.

DOWODY KLINICZNE i ZASOBY WEDŁUG TEMATU

Rozumiemy, że dowody naukowe są niezbędne do rozwoju praktyki klinicznej nadal zatem jesteśmy orędownikami nowych badań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa pracowników opieki zdrowotnej i poprawę wyników leczenia. W tej sekcji można znaleźć streszczenia dowodów klinicznych i pokrewne materiały wygodnie uporządkowane według tematów.

Wybierz tematy, aby dowiedzieć się więcej.

Biuletyn InTouch

Blogi miesięczne

Streszczenia dla zajętych pracowników opieki zdrowotnej. Można tu znaleźć informacje o najnowszych tendencjach dotyczących praktyki klinicznej z łączami do stosownej literatury oraz wytyczne, które mogą być natychmiast zastosowane w praktyce.

Więcej informacji

Biuletyny

Oparte na udokumentowanych faktach artykuły przygotowane we współpracy z ekspertami klinicznymi z całego świata. Porusza się w nich najważniejsze problemy dotyczące opieki zdrowotnej, omawia skutki przyjmowania nowych przepisów i norm krajowych oraz prezentuje nowe rozwiązania medyczne.

Więcej informacji

Dołącz do rozmowy