VÄLJ DITT LAND / REGION

Self-Study Modules (CE Accreditation)

Ansell är globalt erkänt för att tillhandahålla högkvalitativa, ackrediterade fortbildningsprogram för legitimerade sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal genom AnsellCARESSM. Fortbildningen är godkänd av California Board of Registered Nursing, provider #CEP15538. För alla andra finns det ett icke-ackrediterat allmänt intyg om fullgörande som dokumenterar att man har uppnått målen. Varje självstudiemodul avslutas med en kursgenomgång och ett eftertest där det krävs ett godkänt resultat på 85 %.

Delta i konversationen