เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

คิดถึงผู้คนและโลกเป็นอันดับแรก

ในฐานะบริษัทผู้ผลิตที่ประกอบกิจการในระดับสากล เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในทศวรรษที่ผ่านมาไปกับการคิดค้นนวัตกรรม ซึ่งปรับปรุงการปฏิบัติที่ยั่งยืนและการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของเราได้เป็นอย่างมาก ด้วยการผสานรวมวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจของเรา และโดยการใช้มาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรมมากขึ้นทั่วกิจการทั่วโลกของเรา เราได้พิสูจน์ว่าความยั่งยืนของบริษัทสามารถช่วยส่งเสริมการเติบโต ไม่ใช่ขัดขวางการเติบโต

ภาพรวมของ Ansell

ข่าวสารล่าสุด

เข้าร่วมการสนทนา