เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • South Africa en
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en

Ansell Protects

The Novel Coronavirus

In January 2020, a new type of coronavirus was identified as the cause of an outbreak of pneumonia in China now known as COVID-19. Growing numbers of cases of people infected with COVID-19 have been reported in many countries. Here at Ansell, we are doing what we can to keep you informed and protected.
เรียนรู้เพิ่มเติม

Ansell GUARDIAN®

Ansell GUARDIAN® คือบริการเอกสิทธิ์เฉพาะของเราที่ช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ เลือกโซลูชันอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและผลการดำเนินงานของธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม

AnsellCARES

AnsellCARES อ้างอิงจากข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลการพัฒนาใหม่ ๆ เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป
เรียนรู้เพิ่มเติม

ข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ

ตุลาคม 31, 2561

สวมครั้งเดียว เสร็จสิ้น

บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องเข้าใจความเสี่ยงและการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการสวมถุงมือชั้นเดียว
เรียนรู้เพิ่มเติม