เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • South Africa en
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en

โซลูชันความปลอดภัยเพื่องานดูแลสุขภาพ

เพราะว่าอุตสาหกรรมทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงต้องปรับปรุงการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควบคู่กับการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัท Ansell ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมในด้านความปลอดภัยในการทำงาน จึงพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนา เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ผ่านมาตลอด 125 ปี จึงทำให้้คุณมั่่นใจได้ว่าทีมของเราสามารถเลือกสิ่่งที่ดีที่สุดให้กับคุณและคนไข้ของคุณได้

In the News

The Novel Coronavirus

In January 2020, a new type of coronavirus was identified as the cause of an outbreak of pneumonia in China now known as COVID-19. Growing numbers of cases of people infected with COVID-19 have been reported in many countries. Here at Ansell, we are doing what we can to keep you informed and protected.
เรียนรู้เพิ่มเติม

บริการ InTouch

การป้องกันอาการแพ้ขั้นสูง

คำนิยม

ดร. Boes ศัลยแพทย์จักษุในเมืองเกรทฟอลล์ รัฐมอนแทนา สหรัฐอเมริกา เล่าเรื่องราวส่วนตัวให้เราฟัง และบอกเราว่าทำไมอาการแพ้สารเคมีประเภทที่ 4 จึงทำให้เขาเกือบต้องเลิกเป็นหมอ

คำสัญญาของเรา

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

บทสรุปในวันนี้และอนาคต ทำให้บริษัทของเราได้ผสมผสานเทคโนโลยีที่ลำ้สมัยเข้าไปในกระบวนการผลิต และมีหลักปฎิบัติเรื่องการประกันคุณภาพที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังมีผลิตภํณฑ์มากมายที่ตรงตามความต้องการ และพร้อมในการดูแลทุกท่าน

กลุ่มตลาด

มีการเชื่อมโยงระหว่างผู้ดูแลและผู้ป่วยเข้าด้วยกันผ่านเครื่องข่ายของผู้นำทางความคิด ผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก และมีโปรแกรมการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากทั่วโลก

ผู้นำระดับโลก

เรามีการแต่งตั้งตัวแทนจัดจำหน่ายครอบคลุมทั่วโลก โดยมีการแบ่งตลาด การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า