เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

โซลูชันความปลอดภัยเพื่องานดูแลสุขภาพ

เพราะว่าอุตสาหกรรมทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงต้องปรับปรุงการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควบคู่กับการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัท Ansell ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมในด้านความปลอดภัยในการทำงาน จึงพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนา เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ผ่านมาตลอด 125 ปี จึงทำให้้คุณมั่่นใจได้ว่าทีมของเราสามารถเลือกสิ่่งที่ดีที่สุดให้กับคุณและคนไข้ของคุณได้

ในข่าว

พฤศจิกายน 14, 2565

SMART PackTM 2.0 – “ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด” ในสาขาความยั่งยืน

Ansell ได้รับรางวัล “ผลิตภัณฑ์/บริการที่ดีที่สุด” ประจำปี 2022 ในสาขาความยั่งยืนจาก World of Safety & Health Asia รางวัลนี้มอบให้แก่นวัตกรรมเทคโนโลยี Surgical SMART Pack™ และบทบาทที่การออกแบบเชิงนวัตกรรมนี้มีในการลดคาร์บอนฟุต พริ้นท์จากวัสดุบรรจุภัณฑ์
เรียนรู้เพิ่มเติม

บริการ InTouch

Consumer PPE vs. Medical PPE

Gloves may be sold over the counter as a general consumer product or a therapeutic medical device which undergoes a stricter authority and makes them a higher level of PPE and a higher level of protection.

How to Select a Medical Glove

What are your criteria for selecting gloves? Not all gloves are made equally and there are both poor and good quality, and it is often hard to tell just by looking at them.

การป้องกันอาการแพ้ขั้นสูง

คำนิยม

ดร. Boes ศัลยแพทย์จักษุในเมืองเกรทฟอลล์ รัฐมอนแทนา สหรัฐอเมริกา เล่าเรื่องราวส่วนตัวให้เราฟัง และบอกเราว่าทำไมอาการแพ้สารเคมีประเภทที่ 4 จึงทำให้เขาเกือบต้องเลิกเป็นหมอ

คำสัญญาของเรา

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

บทสรุปในวันนี้และอนาคต ทำให้บริษัทของเราได้ผสมผสานเทคโนโลยีที่ลำ้สมัยเข้าไปในกระบวนการผลิต และมีหลักปฎิบัติเรื่องการประกันคุณภาพที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังมีผลิตภํณฑ์มากมายที่ตรงตามความต้องการ และพร้อมในการดูแลทุกท่าน

กลุ่มตลาด

มีการเชื่อมโยงระหว่างผู้ดูแลและผู้ป่วยเข้าด้วยกันผ่านเครื่องข่ายของผู้นำทางความคิด ผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก และมีโปรแกรมการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากทั่วโลก

ผู้นำระดับโลก

เรามีการแต่งตั้งตัวแทนจัดจำหน่ายครอบคลุมทั่วโลก โดยมีการแบ่งตลาด การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า