เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

โซลูชันความปลอดภัยเพื่องานดูแลสุขภาพ

เพราะว่าอุตสาหกรรมทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงต้องปรับปรุงการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควบคู่กับการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัท Ansell ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมในด้านความปลอดภัยในการทำงาน จึงพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนา เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ผ่านมาตลอด 125 ปี จึงทำให้้คุณมั่่นใจได้ว่าทีมของเราสามารถเลือกสิ่่งที่ดีที่สุดให้กับคุณและคนไข้ของคุณได้

ในข่าว

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ในเดือนมกราคม 2020 มีการระบุว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบในประเทศจีน ซึ่งในปัจจุบันรู้จักในชื่อ COVID-19 มีรายงานจำนวนผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในหลายประเทศ ที่ Ansell เรากำลังทำสิ่งที่เราทำได้เพื่อช่วยให้คุณได้รับทราบข้อมูลและได้รับการปกป้อง
เรียนรู้เพิ่มเติม

บริการ InTouch

การป้องกันอาการแพ้ขั้นสูง

คำนิยม

ดร. Boes ศัลยแพทย์จักษุในเมืองเกรทฟอลล์ รัฐมอนแทนา สหรัฐอเมริกา เล่าเรื่องราวส่วนตัวให้เราฟัง และบอกเราว่าทำไมอาการแพ้สารเคมีประเภทที่ 4 จึงทำให้เขาเกือบต้องเลิกเป็นหมอ

คำสัญญาของเรา

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

บทสรุปในวันนี้และอนาคต ทำให้บริษัทของเราได้ผสมผสานเทคโนโลยีที่ลำ้สมัยเข้าไปในกระบวนการผลิต และมีหลักปฎิบัติเรื่องการประกันคุณภาพที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังมีผลิตภํณฑ์มากมายที่ตรงตามความต้องการ และพร้อมในการดูแลทุกท่าน

กลุ่มตลาด

มีการเชื่อมโยงระหว่างผู้ดูแลและผู้ป่วยเข้าด้วยกันผ่านเครื่องข่ายของผู้นำทางความคิด ผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก และมีโปรแกรมการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากทั่วโลก

ผู้นำระดับโลก

เรามีการแต่งตั้งตัวแทนจัดจำหน่ายครอบคลุมทั่วโลก โดยมีการแบ่งตลาด การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า