เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

โซลูชันความปลอดภัยเพื่องานดูแลสุขภาพ

เพราะว่าอุตสาหกรรมทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงต้องปรับปรุงการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควบคู่กับการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัท Ansell ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมในด้านความปลอดภัยในการทำงาน จึงพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนา เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ผ่านมาตลอด 125 ปี จึงทำให้้คุณมั่่นใจได้ว่าทีมของเราสามารถเลือกสิ่่งที่ดีที่สุดให้กับคุณและคนไข้ของคุณได้

ในข่าว

พฤศจิกายน 14, 2565

SMART PackTM 2.0 – “ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด” ในสาขาความยั่งยืน

Ansell ได้รับรางวัล “ผลิตภัณฑ์/บริการที่ดีที่สุด” ประจำปี 2022 ในสาขาความยั่งยืนจาก World of Safety & Health Asia รางวัลนี้มอบให้แก่นวัตกรรมเทคโนโลยี Surgical SMART Pack™ และบทบาทที่การออกแบบเชิงนวัตกรรมนี้มีในการลดคาร์บอนฟุต พริ้นท์จากวัสดุบรรจุภัณฑ์

เรียนรู้เพิ่มเติม

บริการ InTouch

การป้องกันอาการแพ้ขั้นสูง

คำนิยม

ดร. Boes ศัลยแพทย์จักษุในเมืองเกรทฟอลล์ รัฐมอนแทนา สหรัฐอเมริกา เล่าเรื่องราวส่วนตัวให้เราฟัง และบอกเราว่าทำไมอาการแพ้สารเคมีประเภทที่ 4 จึงทำให้เขาเกือบต้องเลิกเป็นหมอ

คำสัญญาของเรา

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

บทสรุปในวันนี้และอนาคต ทำให้บริษัทของเราได้ผสมผสานเทคโนโลยีที่ลำ้สมัยเข้าไปในกระบวนการผลิต และมีหลักปฎิบัติเรื่องการประกันคุณภาพที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังมีผลิตภํณฑ์มากมายที่ตรงตามความต้องการ และพร้อมในการดูแลทุกท่าน

กลุ่มตลาด

มีการเชื่อมโยงระหว่างผู้ดูแลและผู้ป่วยเข้าด้วยกันผ่านเครื่องข่ายของผู้นำทางความคิด ผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก และมีโปรแกรมการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากทั่วโลก

ผู้นำระดับโลก

เรามีการแต่งตั้งตัวแทนจัดจำหน่ายครอบคลุมทั่วโลก โดยมีการแบ่งตลาด การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

เข้าร่วมการสนทนา