เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

8 มิติแห่งความแตกต่าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าและการมุ่งเน้นความปลอดภัยในระดับผู้นำอุตสาหกรรม

โซลูชันและบริการเพื่อการทำงานและการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่ดีขึ้น (Ansell Guardian®) โดยมุ่งเน้นที่การเป็นพันธมิตรกับผู้จัดจำหน่าย

แบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด

ผู้นำแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจในทุกภาคอุตสาหกรรม

การกำกับดูแลและการปฏิบัติตามข้อบังคับ

ความรู้และความชำนาญด้านการกำกับดูแลขั้นนำในตลาด

ความสามารถในการผลิตและวิศวกรรมระดับโลก

ความรู้และความชำนาญด้านวิศวกรรมกระบวนการที่กว้างขวาง ซึ่งมีรากฐานมาจากแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยชั้นนำในอุตสาหกรรม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์สำหรับทุกภาคอุตสาหกรรมจากนวัตกรรมอันนำสมัยของเรา

การให้บริการครอบคลุมตามภูมิศาสตร์และตามแนวดิ่งที่กว้างขวางที่สุด

มีผลงานทั่วโลก ซึ่งรวมถึงตลาดเกิดใหม่และผู้เชี่ยวชาญในแนวดิ่ง

วัสดุศาสตร์ขั้นสูงที่สุด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเก้าแห่งทำงานเพื่อขยายขีดความสามารถในด้านยางและ Latex สังเคราะห์ สารให้ความนุ่มลื่น เส้นด้าย เส้นใย สารเคลือบ การยศาสตร์ การซึมผ่านของสารเคมี การป้องกันความร้อนและความเย็น การขัดถู และการบาดเฉือน และอีกมากมาย

งบดุลและวงจรเงินสดที่แข็งแกร่ง

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำ วงจรเงินสดที่แข็งแกร่ง และการลงทุนอย่างรอบคอบแต่มุ่งหวังผลตอบแทนสูง

เข้าร่วมการสนทนา