เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

Environment banner

สิ่งแวดล้อม

ในโลกทีผู้คนมีความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เราก็กําลังมองหาวิธีใหม่ ๆ ๆ เพื่อรับรองคุณภาพอย่างยั่งยืนมากขึ้น

เปลี่ยนแปลงวันนี้เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เป้าหมายอันแรงกล้าที่เรามีให้ปี 2040 คือเลขศูนย์

เราได้พัฒนากลยุทธ์ที่ครอบคลุมซึ่งได้รับแรงขับเคลื่อนจากความหลงใหลและเป้าหมายอันแรงกล้า เพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจของเราและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น เมื่อร่วมมือกัน เราจะสามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในการปฏิบัติงานของเราได้ภายในปี 2040

ค้นหาว่าทำอย่างไร

แนวทางของเรา

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เรามุ่งมั่นที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในการปฏิบัติงานของเราภายในปี 2040 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเป้าหมายระยะกลางที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการปฏิบัติงานของเราลง 42% ภายในปี 2030

Packaging

การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของเราคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เราให้คำมั่นว่าจะลดการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ และสนับสนุนการกำจัดทิ้งอย่างมีประสิทธิผลโดยการทำให้วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิล นำกลับมาใช้ หรือสลายตัวได้ทางชีวภาพ 100% ภายในปี 2026

น้ำ

เรากำลังฟื้นฟูกลยุทธ์การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของเรา และมุ่งมั่นที่จะลดการดึงน้ำสัมบูรณ์ในโรงงานของเราลง 35% ภายในปีงบประมาณ 2025

การปฏิบัติงาน

ในกลุ่มสมาชิกผู้ก่อตั้ง Responsible Glove Alliance (RGA) เรามีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงมาตรฐานด้านแรงงานของเราเคียงข้างพันธมิตรของเรา

ของเสีย

เราได้กำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่น่าประทับใจสำหรับการปฏิบัติงานของเรา ซึ่งรวมถึงเป้าหมายของเสียสู่บ่อฝังกลบเป็นศูนย์จากโรงงานผลิตของเราภายในสิ้นปี 2023

เรื่องราวความยั่งยืน

พฤศจิกายน 14, 2565

SMART PackTM 2.0 – “ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด” ในสาขาความยั่งยืน

Ansell ได้รับรางวัล “ผลิตภัณฑ์/บริการที่ดีที่สุด” ประจำปี 2022 ในสาขาความยั่งยืนจาก World of Safety & Health Asia รางวัลนี้มอบให้แก่นวัตกรรมเทคโนโลยี Surgical SMART Pack™ และบทบาทที่การออกแบบเชิงนวัตกรรมนี้มีในการลดคาร์บอนฟุต พริ้นท์จากวัสดุบรรจุภัณฑ์

เรียนรู้เพิ่มเติม

เหรียญเงินจาก ECOVADIS อันเป็นสัญญาณแห่งความก้าวหน้า

Ansell มีความยินดีที่จะประกาศว่าเราได้รับรางวัลเหรียญเงินจาก EcoVadis ผ่านการประเมินจากข้อมูลภายในและภายนอกจากปีงบประมาณ 2021 ของเรา EcoVadis คือบริษัทจัดระดับด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งจัดระดับบริษัท 90,000 แห่งในปี 2021 ในด้านกว้าง ๆ สี่ด้าน: สิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จริยธรรม และการจัดซื้ออย่างยั่งยืน ผลการประเมินนี้ทำให้ Ansell อยู่ในอันดับโดยรวมสูงสุด 25% แรกของบริษัทที่ได้รับการจัดระดับโดย EcoVadis และอยู่ในอันดับสูงสุด 6% ของบริษัทที่ได้รับการจัดระดับภายในอุตสาหกรรมของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม

Other areas of focus

เข้าร่วมการสนทนา