เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

โอกาสที่หลากหลายเพื่อพัฒนาอาชีพของคุณ

Ansell University

Ansell University คือแหล่งทรัพยากรระดับโลกของเราเพื่อความต้องการในการเรียนรู้ของเพื่อนร่วมงานของเรา เรานำเสนอโครงการต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทักษะด้านเทคนิคและความเป็นผู้นำที่หลากหลาย ตั้งแต่วิดีโอสั้น ๆ และงานนำเสนอ ไปจนถึงโปรแกรมการรับรอง

โปรแกรมความเป็นผู้นำ

เราเสนอโอกาสที่น่าตื่นเต้นให้กับคุณเพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของคุณ ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมทางออนไลน์ โปรแกรมความเป็นผู้นำเรือธงของเรา และเครื่องมือผลตอบรับ 360 องศาที่อ้างอิงตามขีดความสามารถความเป็นผู้นำเจ็ดประการของเรา

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่

โปรแกรมปฐมนิเทศทั่วโลกของเราจะสร้างความมั่นใจว่าพนักงานใหม่ในทีมของ Ansell เข้าสู่ทีมอย่างราบรื่นและประสบความสำเร้จ

การเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงาน

ผู้นำมากมายของ Ansell และสมาชิกทั้งหมดในทีมผู้นำฝ่ายบริหารทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับเพื่อนร่วมงานของเรา ในบางกรณี เราว่าจ้างโค้ชด้านการบริหารระดับมืออาชีพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของเพื่อนร่วมงานเพิ่มเติม

การพัฒนาและผลการดำเนินงาน

กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานของเรามุ่งเน้นที่การพัฒนาเพื่อนร่วมงานผ่านการสอนงานที่บ่อยครั้งและการให้ผลตอบรับที่หลากหลายเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานในระดับสูง

หน้างาน

ที่ Ansell การพัฒนาส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่หน้างาน ด้วยแนวคิดนี้ เราจึงสร้างโอกาสเพื่อช่วยอำนวยการเติบโตของพนักงาน เช่น การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน การสลับงาน และการมอบหมายโครงการพิเศษ

การพัฒนาอาชีพ

เพื่อนร่วมงานมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับโอกาสทั้งหมดของเราทั่วโลก และสามารถเข้าถึงแบบจำลองขีดความสามารถอย่างง่ายและปฏิบัติได้จริงเพื่อให้มีการวางแผนอาชีพในระยะยาวได้

สุขภาวะและสติ

Ansell ให้การฝึกอบรมทางร่างกายและสติ เพื่อช่วยพนักงานให้รักษาร่างกายและจิตใจที่มีสุขภาพดีและมีประสิทธิภาพในการทำงาน

ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง

ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง

ที่ Ansell ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างไปพร้อมกัน ความหลากหลายมุ่งเน้นที่ความสนใจที่เรามีต่อความมากมายที่เพื่อนร่วมงานของเรานำมาที่ทำงาน ความหลากหลายนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ยอมรับความแตกต่าง ที่ซึ่งเพื่อนร่วมงานทุกคนรู้สึกว่าได้รับการต้อนรับ ปลอดภัย และมีคุณค่า

ข้อเท็จจริงอย่างย่อ

น้องเลี้ยงที่เป็นผู้หญิง

โครงการพี่เลี้ยงสำหรับผู้หญิง (Women's Mentoring Program) ประจำปีงบประมาณ 2017 ดึงดูดความสนใจของผู้จัดการที่เป็นผู้หญิง 75 คนที่กำลังมองหาพี่เลี้ยง และพี่เลี้ยง 75 คนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการเป็นพี่เลี้ยงเป็นระยะเวลาหนึ่งปี

ร้อยละของจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้นำที่เป็นผู้หญิง

ในช่วง 20 เดือนที่้ผ่านมา จำนวนผู้หญิงที่อยู่ระดับผู้จัดการขึ้นไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 16

Ansell คือบริษัทระดับโลกอย่างแท้จริง และเราพยายามที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ยอมรับความแตกต่างซึ่งอ้าแขนรับและยินดีกับความแตกต่าง พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการยอมรับความแตกต่างไม่ว่าในที่ใดก็ตามที่เราประกอบกิจการและในทุกส่วนของธุรกิจของเรา เราเชื่อว่าการให้คุณค่ากับความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างคือจุดสร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้เราสามารถส่งมอบความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับลูกค้าของเรา กลุ่มบุคลากรของเรา ผู้ที่เราทำงานด้วย และผู้ถือหุ้นของเรา

คณะกรรมการบริหาร

ในปีงบประมาณ 2016 คณะกรรมการบริหารและทีมผู้นำฝ่ายบริหารได้กำหนดเป้าหมายต่าง ๆ ที่จะสร้างความเท่าเทียมทางเพศที่มากขึ้นในกลุ่มบุคลากรของ Ansell โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในระดับผู้นำ ซึ่งส่งผลให้เกิดโครงการริเริ่มมากมายที่กำลังทำให้ได้ตามเป้าหมายเหล่านี้

Women's Leadership Forum

Women’s Leadership Forum มุ่งเน้นที่การพัฒนาและว่าจ้างผู้หญิงผ่านการสร้างเครือข่าย การฝึกอบรมแบบมุ่งเป้าหมาย การเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมเฉลิมฉลอง เช่น วันสตรีสากล

การฝึกอบรมเกี่ยวกับอคติที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว

พนักงานทุกคนเข้าร่วมในการฝึกอบรมเกี่ยวกับอคติที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เพื่อช่วยให้พวกเขาตระหนักถึงอคติที่อยู่ภายใน ลงมือดำเนินการเพื่อลดอคติเหล่านี้ และเรียนรู้ที่จะตัดสินใจอย่างไม่ลำเอียงและอิงตามข้อเท็จจริง

เข้าร่วมการสนทนา