เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

การทำเหมือง

ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัยในการทำเหมือง

การทำเหมืองประกอบด้วยกระบวนการที่ซับซ้อนหลายอย่างซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัย เริ่มตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อลด บรรเทา หรือขจัดความเสี่ยง ไม่ว่าผู้ปฏิบัติงานจะทำงานในด้านการสกัดและการสำรวจ การบดแร่ หรือการเตรียมและการขนส่งผลิตภัณฑ์ ผู้ปฏิบัติงานก็ต้องสัมผัสกับอันตรายต่าง ๆ ทุกวัน

นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานในการทำเหมืองทำให้จำเป็นต้องมีการทำการก่อสร้างอยู่เสมอ และการใช้อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากในทุกกระบวนการในแต่ละวันก็ทำให้จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานในเหมืองจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันน้ำมัน เครื่องจักร สารเคมี และแรงกระแทกที่เหมาะสมรวมกัน

ติดต่อตัวแทน

อันตรายในอุตสาหกรรม

การทำเหมืองแบบบ่อเปิดและใต้ดินมีอันตรายต่างประเภทกัน เพราะเครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการทำงานด้วยมือมีคุณลักษณะเฉพาะของมันเอง Ansell คือพันธมิตรด้านความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมเมื่อธุรกิจต้องการทราบอันตรายและความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับแต่ละงาน และเมื่อต้องการเตรียมโซลูชันที่เหมาะสมให้พร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเหมืองโดยเลือกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันมือและร่างกายที่ครอบคลุมของเรา เมื่อเผชิญกับความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเฉือน การกระแทก การขัดถู สารเคมี หรืออันตรายอื่น ๆ Ansell สามารถช่วยลดการบาดเจ็บที่หน้างาน ในขณะที่ยังคงมอบความสบาย ประสิทธิภาพ และการป้องกันที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้าปลอดภัยและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดทั้งวัน

โซลูชันของ Ansell

ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงทุกวันในระหว่างการสำรวจ การก่อสร้าง การสกัด การบด และการเตรียมหรือการขนส่งและการกลั่นตลอดทั้งขั้นต้น ขั้นกลาง หรือขั้นปลาย ผู้ปฏิบัติงานจึงมักต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง และมืออาจต้องสัมผัสกับอันตรายจากการถูกบีบอัดและการถูกหนีบได้โดยง่าย ดังนั้น PPE ป้องกันมือที่มีสมรรถนะสูงจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานปานกลางและงานหนัก ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องมือขนาดเล็กที่ทำงานด้วยมือ การทำงานกับท่อ การใช้งานวาล์ว หรือการจัดวางอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก ระบบป้องกันแรงกระแทก Ringers ของ Ansell ให้การป้องกันข้อนิ้ว นิ้วมือ และหัวแม่มือได้อย่างมีประสิทธิผล ในขณะเดียวกันก็รักษาความทนทาน ความคล่องแคล่ว และความสบายในระดับสูงสุดด้วย
เมื่อทำงานในเหมือง ท่อส่งของเหลว หรือในชอป ผู้ปฏิบัติงานในเหมืองจะต้องสัมผัสกับน้ำมัน ดีเซล และของไหลไฮดรอลิกอื่น ๆ ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องมีชั้นป้องกันที่ได้รับการรับรองเพื่อป้องกันน้ำมันและสารหล่อลื่นอื่น ๆ ไม่ให้สัมผัสกับผิวหนัง อีกทั้งยังต้องเพิ่มการยึดเกาะเพื่อบรรเทาความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ และเพื่อให้หยิบจับเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานปานกลางและงานหนักได้อย่างเหมาะสม Ansell นำเสนอ ANSELL GRIP™ Technology ซึ่งเป็นการเคลือบที่ลดแรงที่ต้องใช้ในการจับยึดเครื่องมือหรือวัสดุที่แห้ง มัน และเปียก จึงช่วยลดความเมื่อยล้าที่มือและแขน ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความถนัดมือ ความปลอดภัย และความสามารถในการทำงาน
ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้สารเคมีอันตรายในระหว่างกระบวนการทำงาน เช่น การแฟรกกิ้ง อาจต้องสัมผัสกับผลพลอยได้ที่อันตรายจากการสกัดแร่ในการทำเหมือง อันตรายที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการไหม้จากสารเคมีเนื่องจากสารที่กัดกร่อนและไอระเหยที่เป็นพิษ

นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้วิธีการปนเปื้อนที่เป็นไปได้ เช่น ไอ ละออง การกระเด็น และการจุ่ม และเส้นทางการสัมผัสของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การหายใจหรือการดูดซึมทางผิวหนัง การศึกษามากมายสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) แสดงให้เห็นว่าการดูดซึมสารเคมีผ่านผิวหนังสามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะไม่รู้สึกตัวก็ตาม
ผู้ปฏิบัติงานอาจต้องสัมผัสกับสารเคมีเข้มข้นและสารประสานในระหว่างการเตรียมผลิตภัณฑ์ หากไม่มี PPE ที่เหมาะสม ผู้ปฏิบัติงานก็อาจโดนไหม้จากสารเคมีหรือเกิดการระคายเคืองประเภทอื่น ๆ ที่ผิวหนัง การสัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้ซ้ำ ๆ เป็นเวลานานอาจเป็นพิษต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน และส่งผลต่อผิวหนังหรือระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติงานอย่างรุนแรง PPE ที่หนาและไม่มีรูพรุนเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งจะให้การป้องกันจากของเหลวไม่ให้ไหลซึมสู่ภายในแล้วสัมผัสกับผิวหนัง อีกทั้งยังต้องมีความทนทานที่จะทนต่อการขัดถูและขอบคมด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันสารเคมีชั้นนำในอุตสาหกรรมของ Ansell ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ให้การต้านทานจากกรด สารเคมีอินทรีย์และอนินทรีย์ และสารชีวภาพในระดับที่หลากหลาย
ผู้ปฏิบัติงานในเหมืองต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่รุนแรงและควรใช้ความระมัดระวังเพื่อให้ปลอดภัยอยู่เสมอ การแต่งกายอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันความเครียดจากความหนาวหรือความร้อน นอกจากนี้ประเภทของผ้าที่สวมใส่ก็สร้างความแตกต่างได้เป็นอย่างมากเช่นกัน ผ้าฝ้ายมีคุณสมบัติเป็นฉนวนน้อยลงเมื่อเปียก ส่วนขนสัตว์ ผ้าไหม และผ้าสังเคราะห์ส่วนใหญ่จะรักษาการเป็นฉนวนไว้ได้แม้ว่าจะเปียกก็ตาม นอกจากนี้ การใช้อุปกรณ์ป้องกันมือที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่กำหนด เช่น ถุงมือถัก ถุงมือฝ้าย ถุงมือฉนวน หรือถุงมือกันน้ำ ก็มีความสำคัญพอ ๆ กับการใช้เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมในการลดผลกระทบจากอันตรายที่เกี่ยวกับความหนาวหรือความร้อน
ผู้ปฏิบัติงานทำเหมืองต้องเผชิญกับความเสี่ยงของการเจาะทะลุและการบาดเฉือนผ่านวัตถุที่มีคม เช่น ใบมีด ขอบเหล็กที่คม และเครื่องมือและเครื่องจักรที่อันตราย อันตรายเหล่านี้พบได้มากในระหว่างการไสหรือการเจาะด้วยเครื่องจักร การประกอบ การติดตั้ง การใช้งาน และการซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือด้านน้ำมันในภาคสนาม PPE มีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงของการบาดเฉือนและโรคติดเชื้อ และเราสามารถป้องกันมือและแขนได้อย่างครอบคลุมด้วยการผสมผสานถุงมือที่เหมาะสมเข้าด้วยกัน

ถุงมือต้านการบาดเฉือนของ Ansell ทำจากนวัตกรรมเทคโนโลยีที่จะมอบการป้องกันการบาดเฉือนอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ให้ความคล่องแคล่ว การยึดเกาะ และความสบายที่เพิ่มขึ้น INTERCEPT™ Technology คือเส้นด้ายต้านการบาดเฉือนที่มีกรรมสิทธิ์ ซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าในขณะที่เป็นทางเลือกที่ให้ความสบายมากกว่าเส้นด้ายแบรนด์อื่น ๆ
เมื่อทำงานกับอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก แร่ และผลิตภัณฑ์สุดท้าย การยึดเกาะและการต้านทานต่อการขัดถูเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความปลอดภัยของมือสำหรับผู้ทำเหมือง การยึดเกาะที่ด้อยลงทำให้มือเมื่อยล้ามากขึ้นเพราะมีการใช้แรงที่กล้ามเนื้อมากเกินไป หากถุงมือไม่ให้การยึดเกาะที่จำเป็น ผู้ปฏิบัติงานอาจถอดถุงมือแล้วปล่อยให้มือของตนสัมผัสกับอันตรายที่รุนแรง จากข้อมูลของ OSHA พบว่าการบาดเจ็บที่มือ 70% ในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นเมื่อคนไม่ใส่ถุงมือ
Image collage overlapped on top of a man and consisting of product in-use applications across multiple industries

เข้าร่วมการสนทนา