เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

รายงานการประเมินสารเคมีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่ตรงตามความต้องการของธุรกิจของคุณ

ใช้งานอย่างไร

1. กรอกรายละเอียดของคุณลงในแบบฟอร์ม แล้วเราจะให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงกับสารเคมีที่คุณปฏิบัติงานด้วย ยิ่งคุณระบุรายละเอียดมากเท่าใด รายงานของคุณก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น การระบุข้อมูล เช่นระดับความเข้มข้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเราจะจัดทำรายงานการซึมผ่านของสารเคมีตามข้อมูลที่ให้ไว้

3. รายงานจะรวมถึงคำแนะนำถุงมือและระยะเวลาการซึมผ่านสำหรับสารเคมีแต่ละชนิดที่ระบุ

4. เราจะส่งสำเนารายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่คุณ รายงานนี้อาจต้องใช้เวลาจัดทำสูงสุด 5 วัน

5. หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ โปรดแจ้งให้เราทราบ

6. ดาวน์โหลดตัวอย่างรายงานที่นี่

เข้าร่วมการสนทนา