เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

ที่โดดเด่น

ธันวาคม 12, 2566

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)

เรียนรู้ว่าคุณจะดูแลความปลอดภัยของพนักงานได้อย่างไรในกรณีที่ต้องจัดการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) และทำความเข้าใจอันตรายและความเสี่ยงจากสารเคมี

เรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อมูลความปลอดภัย

ที่เก็บถาวร

สมัครรับข้อมูลความปลอดภัย

เข้าร่วมการสนทนา