เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

ANSELL EARTH

คิดถึงผู้คนและโลกเป็นอันดับแรก

ANSELL EARTH คืออะไร

Ansell Earth เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ที่อิงตามหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งมีโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดห้าด้าน ได้แก่ วัตถุดิบ การผลิต บรรจุภัณฑ์ การใช้งาน และการสิ้นสุดการใช้

ประโยชน์ของ Ansell Earth รวมถึง:

  • เรารู้ว่าคุณกำลังถามหาข้อมูลความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และ เข้าถึงได้ง่าย
  • การรับรองความยั่งยืนที่มีความชัดเจนและได้รับการพิสูจน์แล้วจะช่วยคุณในการเลือก PPE ที่ตรงตามความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายด้านความยั่งยืน ของคุณ

ค้นพบเสาหลัก 5 ประการของเรา

วัตถุดิบ

การเลือกวัตถุดิบที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ให้เหลือน้อยที่สุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

การผลิต

การปรับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การสร้างของเสีย และการใช้น้ำของกระบวนการผลิตของเรา

การผลิต

การใช้การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราให้เหลือน้อยที่สุด ในขณะที่รักษาคุณภาพที่เหนือกว่าของเราซึ่งให้การปกป้องผู้คนและผลิตภัณฑ์

USE

การเพิ่มความคงทนและอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากอายุของผลิตภัณฑ์ที่นานขึ้นลดความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงทำให้เกิดขยะน้อยลง

การสิ้นสุดการใช้

จะเกิดอะไรขึ้นกับผลิตภัณฑ์หลังจากที่ทำหน้าที่ของมันเสร็จสิ้นแล้ว การปรับประสิทธิภาพในการสิ้นสุดการใช้เป็นสิ่งสำคัญในการลดการใช้ วัตถุดิบและพลังงาน

เข้าร่วมการสนทนา