เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

การป้องกันสิ่งปนเปื้อนทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

เราจะให้บริการคุณได้อย่างไร

กลุ่มโรงงานผลิต/แปรรูปผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

เรามีโซลูชั่นที่ช่วยลดปัญหาปนเปื้อนในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในห้องคลีนรูม การปนเปื้อนดังกล่าวภาษาอังกฤษเรียกว่า CROSS CONTAMINATION ซึ่งหมายถึงการปนเปื้อนระหว่างผู้ผลิต (คน) กับผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสูงเช่น วัคซีน, ยาเม็ด และยาเคมีบำบัดโรคมะเร็ง

เรียนรู้เพิ่มเติม

สภาพแวดล้อมที่จำเป็นต้องควบคุม

เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการป้องกันพนักงานผู้ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต้องควบคุม และการป้องกันผลิตภัณฑ์ที่เค้ากำลังผลิตอยู่

เรียนรู้เพิ่มเติม

กลุ่มห้องปฏิบัติการงานวิจัย

เรามีโซลูชั่นที่ช่วยป้องกันพนักงานของคุณในขณะที่ทำงานอยู่ในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยจากอันตรายของสารเคมี, อันตรายทางชีวภาพ และอันตรายทางกายภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ถุงมือ RABS และถุงมือสำหรับใช้กับตู้ไอโซเลเตอร์

ถุงมือ RABS และถุงมือสำหรับตู้ไอโซเลเตอร์ระดับเกรดงานเภสัชกรรมของเราได้ผ่านขบวนการผลิตและบรรจุในห้องคลีนรูมให้ตรงกับข้อกำหนดเฉพาะของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

Critical Insight

เข้าร่วมการสนทนา